Ennek megvalósításához az alábbiakat írja elő a Tőzsde a piacra lépő társaságok számára, melyekről a BÉT a cég által készített kérelem dokumentumai alapján győződik meg.

 • A bevezetendő értékpapír forgalomképes.
 • A Tőzsdére lépő cég (kibocsátó) a tőzsdei szabályokat magára nézve kötelezőnek tekinti, illetve elfogadja és betartja a KELER szabályokban foglalt előírásokat.
 • A kibocsátó elfogadja a KELER mint letéti hely által, illetve a KELER igazolása alapján kiállított letéti igazolást az értékpapír tulajdonjoga igazolásául.
 • A kibocsátó vállalja, hogy ha a terméklistán már szereplő értékpapírral megegyező jogosultságú értékpapírt bocsát ki alaptőke-emelés vagy rábocsátás keretében, akkor a Bevezetési Szabályok előírásai szerint kezdeményezi a sorozaton belüli új értékpapír bevezetését.
 • Rendelkezésre áll a tőzsdei bevezetéshez készített tájékoztató dokumentum, melynek közzétételét a megfelelő felügyeleti szerv engedélyezte.
 • A társaság nyilvános formában működik vagy legalább erre vonatkozóan meghozta a döntést.
 • Ha befektetési vállalkozás működik közre a bevezetés során, akkor a kérelmező és a befektetési vállalkozás együttes nyilatkozata arról, hogy a befektetési vállalkozás a bevezetési eljárás során a kérelmező nevében jár el.
 • A társaság beszerzi a KELER nyilatkozatát arról, hogy az értékpapírt számlavezetésre és nyilvántartásra, valamint tőzsdei elszámolásra befogadja.

A kereskedés megkezdésének feltétele, hogy a cég a Tőzsde hivatalos közzétételi helyén, a www.bet.hu honlapon közzétegye:

 • A tőzsdei bevezetéshez készített tájékoztatót.
 • A társaság alapszabályát.
 • Tájékoztatást arról, hogy a társaság értékpapírjainak forgalomban tartása során az MNB által elfogadott nyelven (angol illetve magyar) tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének.
 • A társaság tulajdonosi struktúráját.
 • A részvénykönyv-vezető nevét, és címét.

Részvénysorozatok bevezetése a Prémium vagy Standard, illetve T  kategóriába történik.

A T kategóriába való bevezetéshez a fenti általános – alapvetően törvényi kötelezettségeken alapuló – követelményeken túlmenően további feltételt nem támaszt a Tőzsde. A Standard kategóriába történő  bevezetésnél a törvényi alapkövetelmények mellett a Tőzsde kötelezően előírja a nyilvános tranzakció végrehajtását.  Prémium kategóriába történő bevezetés kérelmezése esetén a társaságnak és a bevezetésre kérelmezett értékpapír-sorozatnak is meg kell felelnie bizonyos további előírásoknak (sorozat nagysága, közkézhányad, működés időtartama), továbbá a Tőzsde a  felsorolt feltételek mellett kötelezően előírja bevezetéskor a bevezetendő értékpapírokra vonatkozóan nyilvános tranzakció végrehajtását. A nyilvános tranzakcióval kapcsolatos feltétel teljesítésére a Prémium kategóriás kibocsátó adott esetben egy éves halasztást kérhet. Az egyes kategóriák feltételrendszerét az alábbi táblázat foglalja össze:

 

Részvények Prémiumkategória

Részvények Standard kategória

Részvények T kategória

Bevezetendő részvény sorozat mérete

Árfolyamértéken legalább 5 milliárd forint

Nincs követelmény

Nincs követelmény

Bevezetendő részvény sorozat közkézhányada

- a bevezetésre kerülő sorozat legalább 25 százaléka közkézen van;

vagy

- legalább kétmilliárd forint árfolyamértékű részvény közkézen van; vagy

- az értékpapír-sorozat bevezetéskor legalább 500 tulajdonos tulajdonában van.

Nincs követelmény

Nincs követelmény

Részvényfajta

Csak törzsrészvény sorozat vezethető be

Nincs követelmény

Nincs követelmény

 Felelős Társaságirányítási Jelentés

 Bevezetéskor is közzé kell tenni (majd a bevezetést követően évente, az éves jelentéssel együtt)

 Bevezetéskor nem kötelező közzétenni (csak a bevezetést követően évente, az éves jelentéssel együtt)

 Bevezetéskor nem kötelező közzétenni (csak a bevezetést követően évente, az éves jelentéssel együtt)

Működés elvárt historikája

Három teljes befejezett, auditált év

Nincs követelmény

Nincs követelmény

 Bevezetés módja

 Nyilvános részvényértékesítési tranzakcióval kombinált (egy éves türelmi idő)

Nyilvános részvényértékesítési tranzakcióval kombinált

Nincs nyilvános részvényértékesítési tranzakció (technikai bevezetés) 

A Tőzsde a bevezetési folyamat adminisztrációjának megkönnyítése érdekében sztenderdizált adatlapokat készített, melyek az alábbi helyről tölthetők le.

A bevezetés részletes feltételrendszerét a Bevezetési Szabályok tartalmazza.