2012.04.24-i értéknapon a Dialóg MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Nettó eszközértéke: 333.586.362,- Ft, egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 8.937