A Tőzsde vezérigazgatójának 399/2018. sz. határozata a Takarék Jelzálogbank Nyrt. által kibocsátott FJ23NF02 jelzáloglevelek mennyiségének csökkentéséről, 2018. december 7-i hatállyal