A Tőzsde vezérigazgatójának 64/2019. sz. határozata a SET Group Nyrt. alaptőke-emelésből származó részvényeinek tőzsdei bevezetéséről.