A MOL további sajátrészvényeket ruházott át a MOL MRP szervezet részére