A Tőzsde vezérigazgatójának 193/2019. számú határozata a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek Részvények Prémium kategóriába történő átsorolásáról, 2019. június 19-i hatállyal