A Tőzsdetag üzletkötőjének bejegyzéséhez az alábbi feltételeknek kell megfelelni, illetve a következő dokumentumokat kell benyújtani:

 • az üzletkötő személyi adatokat (név, születési hely, idő, lakcím, anyja neve) is tartalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata arról, hogy
  • 18. életévét betöltötte,
  • büntetlen előéletű,
  • legalább középiskolai végzettséggel rendelkezik,
  • nem áll üzletkötői tevékenységtől való eltiltás hatálya alatt,
  • az elmúlt 3 (három) évben nem volt olyan felszámolási vagy csődeljárás alá vont cég vezető tisztségviselője, vezető állású személye, befektetési vagy árutőzsdei szolgáltatási tevékenység irányításával megbízott vezetője vagy üzletkötője, illetve a felszámolásért vagy a csődért való polgári jogi, munkajogi, büntetőjogi felelősségét megállapították,
  • az adott Szekcióban, illetve piacon a kereskedés folytatásához szükséges, a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. 362/2023. sz. határozatában meghatározott vizsgákkal rendelkezik, valamint rendelkeznie kell a Tőzsde által előírt Kereskedési Rendszer Vizsgával,
  • Ha az érintett személy az Európai Unió területén található bármely tőzsdén a kérelem benyújtásakor bejegyzett üzletkötő, vagy a kérelem benyújtását megelőzően bejegyzett üzletkötő volt, akkor a fent meghatározott szakmai vizsga benyújtása helyett az üzletkötői nyilvántartásba történt tőzsdei bejegyzést igazoló okiratot kell a kérelemhez csatolni.
  • Ha az érintett személy nem bejegyzett üzletkötő egyetlen, az Európai Unió területén található tőzsdén sem, arról is nyilatkoznia kell, hogy az Európai Unió területén található bármely Tőzsde az adott képesítést az adott piaci üzletkötői státuszhoz elfogadja.
 • a Tőzsdetag részéről nyilatkozat arról, hogy az üzletkötő munkaviszony keretében a főállású alkalmazottja, vagy egyéb tartós megbízási jogviszonyban lévő megbízottja, valamint meghatalmazás, amelynek értelmében az üzletkötő az adott Szekció kereskedésében a Tőzsdetag nevében tőzsdei ügyletet köthet (tőzsdetag képviselete).

Amennyiben az üzletkötő egy olyan másik tőzsdén már bejegyezett üzletkötő, ahol a Tőzsdével azonos kereskedési rendszeren zajlik a kereskedés, a kereskedési rendszer ismeretéből tett Kereskedési Rendszer Vizsgától a Tőzsde eltekint.

Az üzletkötői lista tartalmazza az üzletkötő és az őt alkalmazó tőzsdetag nevét. A bejegyzett üzletkötők részére a Tőzsde a kereskedési rendszerben további jogosultságokat a tőzsdetag írásos kérelmének beérkezését követő két tőzsdenapon belül biztosít.

A tőzsdetag üzletkötőként több alkalmazottjának az üzletkötői listára történő felvételét is kérheti.

A Tőzsdetag azonosítása a Tőzsde Kereskedési Rendszereiben – eltérő szabályzati rendelkezés hiányában – a Tőzsdetag üzletkötőjének felhasználói nevével történik. A biztonsági követelmények garantálása céljából a Tőzsde Kereskedési Rendszereibe történő bejelentkezés a felhasználó névvel és jelszóval együttesen használt egyéb biztonsági azonosítók (pl. tanúsítványok, biztonsági tokenek) használatához kötött, melyek kiadását a Tőzsde végzi.

A Tőzsde Kereskedési Rendszereihez hozzáférést biztosító felhasználónevek és biztonsági azonosítók kezeléséből, illetve azok jogosulatlan felhasználásából eredő valamennyi következményért, továbbá a megkötött ügyletekért, az ajánlatok és ellenajánlatok szabályszerűségéért a mind a Tőzsdetag, illetve mind az üzletkötő felelősséggel tartozik.

Azonnali piac
Üzletkötő REGISZTRÁCIÓ azonnali piacon DEDIKÁLT üzletkötő azonosítóval (Xetra T7) letöltés
Üzletkötő REGISZTRÁCIÓ azonnali piacon NEM DEDIKÁLT üzletkötő azonosítóval (Xetra T7) letöltés
Üzletkötő MÓDOSÍTÁS azonnali piacon DEDIKÁLT üzletkötő azonosítóval (Xetra T7) letöltés
Üzletkötő MÓDOSÍTÁS azonnali piacon NEM DEDIKÁLT üzletkötő azonosítóval (Xetra T7) letöltés
Üzletkötő TÖRLÉSE azonnali piacról (Xetra T7) letöltés
Határidős piac
Üzletkötő regisztrálása letöltés
Üzletkötő módosítása letöltés
Üzletkötő törlése letöltés
Aukciós modul
Üzletkötő regisztrálása letöltés
Üzletkötő módosítása letöltés
Üzletkötő törlése letöltés