• a tőzsdei szekció(k)hoz való csatlakozási kérelem, pontosan megjelölve a kereskedni kívánt tőzsdei termékek, termékcsoportok neveit,

 • annak 15 napnál nem régebbi hivatalos dokumentummal történő igazolása, hogy a kérelmező a székhelye szerinti jog alapján megfelelően bejegyzett és működő társaság,

 • megfelelő felügyeleti vagy más hatósági engedély annak igazolására, hogy a kérelmező által az adott tőzsdei termékekre folytatandó tőzsdei kereskedésre feljogosító felügyeleti, illetve más hatósági engedéllyel rendelkezik,

 • szükség esetén megfelelő felügyeleti vagy hatósági igazolás arra vonatkozóan, hogy a kérelmező határon átnyúló szolgáltatás nyújtására jogosult,

 • annak igazolása, hogy a kérelmező tőzsdei ügyleteinek elszámolása biztosított ebben a körben

  • klíringtag kérelmező esetén a tőzsdei elszámolást végző szervezet igazolása a klíringtagságról, a szükséges számlák megnyitásáról és a kereskedés elszámolásához szükséges valamennyi további feltétel teljesítéséről,

  • alklíringtag kérelmező esetén:

   • az általános klíringtag nyilatkozatát arról, hogy klíringszerződést kötött az alklíringtaggal és arról, hogy az alklíringttag ügyleteinek teljesítéséért az általános klíringtag helytáll, valamint

   • a tőzsdei elszámolást végző szervezet nyilatkozatát az általános klíringtag klíringtagságáról,

 • alklíringtag kérelmező esetén a részére elszámolási szolgáltatást nyújtó általános klíringtag Tőzsdetagi Szabályzat szerinti nyilatkozata,

 • legalább egy, az adott tőzsdei termék vagy termékek vonatkozásában a feltételeknek megfelelő üzletkötő felhatalmazása az adott szekcióban történő kereskedésre,

 • igazolás az adott tőzsdei termék vagy termékek kereskedéséhez szükséges technikai feltételek meglétéről,

 • igazolás az adott szekcióra megállapított éves minimumdíj megfizetéséről,

 • hitelességi és teljességi nyilatkozat arról, hogy a csatolt nyilatkozatok és okiratok tartalma a valóságnak megfelel, és a kérelmező nem hallgatott el olyan tényt, ami a felvételi kérelem érdemi elbírálásához szükséges.

A kereskedési jog a tőzsdetagság megszerzése után tetszőlegesen bővíthető további piacokra, szekciókra.

Az üzletek elszámolása a KELER Zrt-vel klíringtagként, illetve alklíringtagként történhet.

A klíringtagság a KELER Zrt-vel kötött klíringtagsági szerződéssel keletkezik.

Az alklíringtagság feltétele, hogy az alklíringtag tőzsdetag rendelkezzen egy általános klíringtaggal kötött klíringszerződéssel és felelősségvállalási nyilatkozattal arról, hogy az általános klíringtag feltétlen kötelezettséget vállal, hogy a vele klíringszerződést kötött alklíringtag üzleteinek teljesítéséért helytáll, és az alklíringtag üzleteinek elszámolását a Tőzsde és a KELER-szabályok szerint biztosítja.

Az alklíringtagnak csak egy általános klíringtaggal lehet egyidőben hatályos klíringszerződése, a klíringtag viszont egyidőben több alklíringtaggal köthet klíringszerződést.