Az adatokhoz történő hozzáférés szerződéses feltételei, valamint az aktuális árjegyzék, árengedmény-politika, a szolgáltatott piaci adatok használati díja legutóbbi módosításának dátuma megtalálható az alábbi linkeken:

Az adatokhoz történő hozzáféréssel kapcsolatos jövőbeni árváltozásokat a BÉT legalább 90 nappal korábban előzetesen közzéteszi. A piaci adatok használati díjának legutóbbi módosítása: 2020. 01. 01.

A piaci adatok tartalmára vonatkozó tájékoztatás, beleértve a lefedett eszközök számát, a lefedett eszközök teljes forgalmát és a kereskedés előtti és a kereskedés utáni piaci adatok aránya látható az alábbi táblázatban:

Piaci adatok tartalmára vonatkozó tájékoztatás *
Lefedett eszközök száma  1 619
Lefedett eszközök forgalma - azonnali piac (Forint)  13 807 337 945
Lefedett eszközök forgalma - származékos piac (Forint)   11 745 271 455 
Kereskedés előtti és kereskedés utáni piaci adatok aránya  141,79

*  2021.05.14-re érvényes adatok

A piaci adatokon felül szolgáltatott esetleges egyéb adatokra vonatkozó információk elérhetők az alábbi linken:

A piaci adatokhoz való hozzáférés biztosításából szerzett bevétel és annak a BÉT teljes bevételéhez viszonyított aránya a 2020-as évben 33,1% volt. 

Az ár meghatározásának módjáról, ezen belül az alkalmazott költségelszámolási módszerekről, valamint arról, hogy a BÉT mely konkrét elvek alapján osztja fel közvetlen és változó közös költségeit, illetve osztja meg rögzített közös költségeit a piaci adatok előállítása és forgalmazása, illetve az általa nyújtott egyéb szolgáltatások között, a BÉT a következő tájékoztatást adja.

A BÉT a költségeit a vezetői számvitel során kialakított költségtípusonként vizsgálja meg, és rendeli hozzájuk a vetítési alapot, amely segítségével a költségek az üzleti tevékenységekre és az egyéb csoportba feloszthatók. A BÉT a költségeket a vezetői számvitel céljából a le nem vonható áfát tartalmazóan, azaz „bruttó” módon mutatja be.

A tőzsdei adatok árképzése során a figyelembe vehető költségeket a BÉT az adatértékesítéssel elért árbevételeknek a BÉT összes árbevételéhez viszonyított arányával veszi figyelembe, kivéve az alábbi eseteket:

 

  • a bérköltséget, ideértve az állományon kívüliek költségeit, a bérekkel kapcsolatos járulékokat és a béren kívüli juttatásokat a BÉT munkavállalói által az Adatértékesítési Igazgatóság munkájával kapcsolatosan ledolgozott munkaóráknak a BÉT összes munkaórájához viszonyított arányában veszi figyelembe;
  • tőzsdei adatok árképzése során a piaci adatok továbbítására szolgáló Alliance Data Highway költségét a BÉT teljes egészében veszi figyelembe;
  • a technikai kapcsolatok díját a BÉT a Részvény kereskedési kategória és az Adatértékesítési Igazgatóság bevételeinek arányában veszi figyelembe;
  • a társasági adónak a felosztása kizárólag a pozitív adózás előtti eredménnyel rendelkező költséghelyek között történik az adózás előtti eredmény alapján.

 

A piaci adatok ára az adatok előállításának és forgalmazásának költségén alapul. A ténylegesen felmerült költségre alkalmazott méltányos üzleti haszonkulcsot a BÉT az árbevétel-arányos eredmény, a költségarányos eredmény, a működési eszköz-arányos eredmény és a tőkemegtérülés és a piaci körülmények figyelembe vételével határozza meg.