A BÉT Mentor programja ennek megfelelően két részből áll, amelyek eljárásrendjükben és az alkalmazott támogatási jogcím alapján különböznek egymástól. Az első projektelem révén a nemzetközi együttműködéssel megvalósuló képzési programban résztvevő kkv-k támogatása, a második projektelem keretében a kkv-k tőzsdei felkészülését, bevezetését támogató program jön létre.

A projekt első felében a BÉT által végzendő fejlesztés célja – a nemzetközi gyakorlat alapján – egy európai képzési, mentorálás szolgáltatásokat nyújtó együttműködés elindítása és közvetítése a célcsoport vállalkozások számára. A nemzetközi együttműködésben résztvevő cégek olyan komplex képzési/mentorprogramban vehetnek részt, melynek keretében a legfelkészültebb tanácsadóktól szerezhetnek új ismereteket és bővíthetik a kapcsolatrendszerüket. A program célja a nemzetközi beágyazottság biztosítása is, ami a résztvevő kkv-k szempontjából a további növekedéshez és exportpiaci pozíciók kiépítéséhez szükséges perspektívát adja meg. A program emellett lehetőséget biztosít a vállalkozások számára, hogy a legkedvezőbb finanszírozási formát megtalálják: legyen az hitel- vagy tőkeági, akár a BÉT-en keresztüli forrásbevonás.

A célcsoportot tehát olyan gyorsan növekvő középvállalatok adják, amelyek stratégiai és finanszírozási szempontból is alkalmasak és motiváltak a szintlépésre egy versenyképes nagyvállalati státusz felé. A BÉT meglátása szerint hosszú távon a vállalkozói képzés a kkv-szektor teljesítményének egyik legfontosabb tényezője lehet. Ugyanakkor a BÉT a projekt megvalósításával hozzájárul a kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások:

  • pénzügyi ismereteihez,
  • önálló külső finanszírozási képességükhöz,
  • nemzetközi hálózatosodásukhoz,
  • nemzetközi piacokon történő megjelenésükhöz,
  • továbbá tőzsdei jelenlétükhöz.

A projekt első elemének eredményeként a GINOP és KMR támogatási területei tekintetében a képzési program keretében számos vállalkozás kétéves képzése valósulhat meg.

A projekt második elemének célja a középvállalatok tőzsdei felkészülésének támogatása, illetve a tőkepiacon keresztül történő forrásbevonás ösztönzése abban az esetben, ha a középvállalatok a pénzpiacokon egyáltalán nem, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz. A célcsoportot itt azok az érettebb középvállalkozások jelentik, amelyek nyitottak a transzparens tőzsdei működésre, de anyagi vagy tudásbeli hiányosságok miatt nem vállalkoztak a tőzsdei felkészülési folyamat megkezdésére. A projekt egésze kifejezetten azon vállalkozásokra fókuszál, amelyek felkészítésüket követően alkalmasak lehetnek a tőzsdei bevezetésre és/vagy vonzó befektetési lehetőséggel bírhatnak hazai intézményi vagy egyéni tőkebefektetők számára.

A BÉT Mentor programja a Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap előkészítő szakasza, a megvalósítandó tevékenységek eredményeként a hazai kkv-k megerősítése és felkészítése valósulhat meg.