A tőzsdetagság szerződésen alapuló olyan jogviszony, amely az ÁÜSZ Harmadik könyv - Tőzsdetagsági Szabályok által meghatározott feltételek teljesítése esetén és eljárás útján szerezhető meg, és az adott szekcióban történő kereskedésre, valamint a tőzsdetagsághoz kapcsolódó jogok gyakorolására jogosít.

Tőzsdetagság a Tőzsde és a tőzsdetag közötti tőzsdetagsági szerződés megkötésével keletkezik. A tőzsdetagság nem ruházható át, a hozzá kapcsolódó jogok gyakorlása ideiglenesen sem engedhető át. 

A BÉT piacai:

 • részvényszekció
 • hitelpapír-szekció
 • származékos szekció

ezen belül:

  • határidős piac
  • opciós piac

illetve egy másik csoportosítás alapján:

  • Részvény és index ügyletkör
  • Pénzügyi ügyletkör
 • áruszekció

ezen belül:

  • azonnali árupiac
  • határidős árupiac
  • opciós árupiac
A BÉT piacai
RÉSZVÉNYSZEKCIÓ
HITELPAPÍR-SZEKCIÓ
ÁRUSZEKCIÓ

Azonnali árupiac    
Határidős árupiac    
Opciós árupiac    
SZÁRMAZÉKOS SZEKCIÓ Határidős piac illetve egy másik csoportosítás alapján: Részvény és index ügyletkör
Opciós piac Pénzügyi ügyletkör

Tőzsdetagságot szerezhet:

 • az adott tőzsdei termékek vonatkozásában a tőzsdei kereskedéshez szükséges tevékenységek végzésére megfelelő engedéllyel rendelkező jogalany a részvény szekcióban, a hitelpapír szekcióban, a származékos szekcióban a határidős piac és az opciós piac tekintetében, illetve az áru szekcióban az azonnali, határidős és opciós árupiac tekintetében;
 • árutőzsdei szolgáltató  az áruszekcióban az azonnali, határidős és opciós árupiac tekintetében;
 • kereszttag azon szekciók tekintetében, melyekre az adott kereszttagsági megállapodás hatálya kiterjed.