A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) vezető index alapú származékos termékében, a határidős BUX-ban szerződéses árjegyzők támogatják a kereskedést.

Az árjegyzők a kereskedés szabad szakaszában meghatározott ajánlati mennyiséggel és árfolyam sávban (spread) folyamatosan vételi és eladási ajánlatokat tartanak bent az ajánlati könyvben, ezáltal növelik az ajánlati könyv likviditását és csökkentik a kereskedés implicit költségét.

Az árjegyzői tevékenység ösztönzése érdekében a BÉT a tranzakciós díjból a KELER KSZF pedig a klíring díjból visszatérítést biztosít a határidős piacon született árjegyzői kötésekre és a fedezéshez kapcsolódó azonnali piaci ügyletekre egyaránt, melynek mértéke a kondíciós lista szerint felszámított díj 75%-a.

A tranzakciós díjvisszatérítéssel támogatott határidős BUX árjegyzőkre jelenleg az alábbi előírások vonatkoznak:

Minimum ajánlati mennyiség: 50 kontraktus a vételi és az eladási oldalon úgy, hogy a vételi és az eladási oldal ajánlati mennyisége 50%-ot meghaladó mértékben nem térhet el egymástól.

Maximum ársáv (az eladási és a vételi ár különbsége azok átlagához viszonyítva): 0,5%

Teljesítési idő: A kereskedés Szabad szakaszában az Árjegyző köteles az ajánlattételi kötelezettségének az árjegyzési kötelezettséggel érintett havi szinten számított kereskedési idő legalább 70 %-ában eleget tenni úgy, hogy az adott hónap Tőzsdenapjai közül legfeljebb három olyan nap lehet, amikor az árjegyző (napi szinten) a 70%-os ajánlattételi kötelezettségének nem tesz eleget, azonban a teljesítés ekkor sem csökkenhet 50% alá.”

Árjegyzett lejáratok:

a) a legközelebbi december, valamint

b) az a) pont szerinti lejárat Bezárási Napjának hetében a második legközelebbi december

Az árjegyzés részletes szabályai a BÉT honlapján a Befektetők / Szabályozás / BÉT szabályzatok menüpont alatt találhatók.

Határidős BUX árjegyzést végző tőzsdetagok: