Általános szabályok:

Forgalmi díj fizetésére a vevő és az eladó is az ügylet Összértékének alapul vételével köteles. A díjfizetési kötelezettség szempontjából az önkötés két ügyletnek: egy vételnek és egy eladásnak minősül.

A forgalmi díj akkor válik esedékessé, amikor a Tőzsdetag által fizetendő forgalmi díj meghaladja a Tőzsdetag által befizetett Szekció éves minimum díj összegét. (A Szekció éves minimum díja a forgalmi díjakkal levonható.)

A forgalmi díjat havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell a Tőzsdetagnak befizetni. Nem magyar forintban kereskedett tőzsdei termékek forintban kifejezett ügyletértékének meghatározása az ügyletkötés napján érvényes hivatalos MNB árfolyam figyelembevételével történik.
 
Tranzakciós díjak az egyes szekciókban:

A forgalmi díj ügyletenkénti mértéke a részvényszekcióban:

  • Alapesetben a forintban kifejezett ügyleti érték 0,015%-a, de legalább 70 Ft, illetve legfeljebb 45.000 Ft, ahol mind vételi, mind eladási oldalon az adott tárgyhónapon belül az egy ajánlatból létrejött több ügylet a díjszámítás szempontjából egy ügyletnek minősül.
  • A Záró aukció Szakaszban született kötések esetén a forintban kifejezett ügyleti érték 0,020%-a, de legalább 70,- Ft, illetve legfeljebb 45.000,- Ft, ahol mind vételi, mind eladási oldalon az adott tárgyhónapon belül az egy ajánlatból létrejött több ügylet a díjszámítás szempontjából egy ügyletnek minősül.
  • A Strukturált termékek (certifikátok/warrantok) forgalmi díja az árjegyzők által lebonyolított tranzakciók esetében a forintban kifejezett ügyleti érték 0,015%-a, de legalább 70,- Ft, illetve legfeljebb 45.000,- Ft, ahol mind vételi, mind eladási oldalon az adott tárgyhónapon belül az egy ajánlatból létrejött több ügylet a díjszámítás szempontjából egy ügyletnek minősül. Nem árjegyzők által lebonyolított tranzakciók esetében a tranzakciók díja fix 240 Ft, ahol mind vételi, mind eladási oldalon az adott tárgyhónapon belül az egy ajánlatból létrejött több ügylet a díjszámítás szempontjából egy ügyletnek minősül.

A forgalmi díj ügyletenkénti mértéke a hitelpapír-szekcióban: A forintban kifejezett ügyleti érték 0,01%-a, de legalább 50 Ft, illetve legfeljebb 2.000 Ft ahol mind vételi, mind eladási oldalon az adott tárgyhónapon belül az egy ajánlatból létrejött több ügylet a díjszámítás szempontjából egy ügyletnek minősül.

A forgalmi díj ügyletenkénti mértéke a származékos szekcióban: A származékos szekcióban a tőzsdetagok az általuk végrehajtott valamennyi tőzsdei tranzakció után kontraktusonként fizetnek tranzakciós díjat. A származékos szekció kontraktusainak tekintetében a daytrade ügyletek esetén fizetendő díjakból a BÉT 50%-os kedvezményt ad.

Határidős termékek:

Az egyes határidős termékek tranzakciós díjait a Díjszabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

Az egyedi részvény- és index alapú határidős kontraktusok díjának megállapítása az alábbi elvek szerint történik:

  • Az egyedi részvény és index alapú határidős kontraktusok tranzakciós díjai minden év június 15-ét és december 15-ét követő első tőzsdenapon felülvizsgálatra kerülnek. A felülvizsgálat során az egyes egyedi részvény és index alapú határidős Kontraktusok tranzakciós díjai a következők szerint kerülnek meghatározásra: egyedi részvény alapú Kontraktusok esetén a tranzakciós díjak az Árfolyamértéken vett kontraktusméret 0,006%-a, míg az index alapú határidős Kontraktusok esetében a tranzakciós díj az Árfolyamértéken vett kontraktusméret 0,00375%-a.
  • A felülvizsgálat alapjául az árfolyamértéken vett kontraktusméret meghatározása során az alaptermékeknek a felülvizsgálat időpontját megelőző egy hónap azonnali piaci napi záróárainak számtani átlagát kell figyelembe venni.
  • A fentiek szerint kapott értékek 1,- Ft-ra való kerekítésével kerülnek meghatározásra a felülvizsgálati hónapot követő hónap első naptári napjától a következő felülvizsgálati hónap utolsó naptári napjáig (január 1-től június 30-ig, illetve július 1-től december 31-ig) érvényes tranzakciós díjak.

Új egyedi részvény és index alapú határidős termék bevezetésekor, valamint a féléves felülvizsgálat során a Díjszabályzat 12.3.3.2 pontban meghatározott elveknek megfelelően a vezérigazgató határozza meg az adott termék díját.

Opciós termékek:

Az egyes opciós termékek tranzakciós díjait a Díjszabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.

A forgalmi díj ügyletenkénti mértéke az áruszekcióban: 

  • Az áruszekcióban a tőzsdetagok az általuk végrehajtott valamennyi tőzsdei tranzakció után kontraktusonként fizetnek tranzakciós díjat.
  • Az áruszekció kontraktusainak tekintetében a daytrade ügyletek esetén fizetendő díjakból a BÉT 50%-os kedvezményt ad.
  • Az áruszekció egyes termékeinek tranzakciós díjait a Díjszabályzat 3. számú melléklete tartalmazza.