Tájékoztatás az Egyenértékűségi eljárás eredményes lefolytatásáról.