A Duna Elektronika megalapításához a rendszerváltás és a CoCom-lista eltörlése adta az ötletet. Ma már a legnagyobb hazai autógyárak és multinacionális vállalatok a cég legfon­tosabb ügyfelei.

A kft. története 1990-ig nyúlik vissza, amikor Freed Peter magyar származású amerikai IT-szakember, a rendszerváltás által nyújtott lehetőséggel élve, vállalkozást indított Magyar­országon. Biztos volt benne, hogy az információtechnológiai eszközök és szolgáltatások piaca hamarosan fellendül, hiszen korábban az ország már csak a CoCom-lista miatt sem jutha­tott hozzá a modern készülékekhez. Összeállított tehát egy jól szerkesztett, alapos üzleti tervet, majd bekopogtatott vele a Magyar–Amerikai Vállalkozási Alaphoz. Freed Peter a mai na­pig büszkén idézi fel, hogy az ő üzleti terve volt az első, ame­lyet az idősebb George Bush kormányzatának az égisze alatt működő alap elfogadott és támogatásban részesített. Irodája falát egy amerikai lobogó ékesíti, valamint egy okirat, amely igazolja, hogy a zászló korábban a washingtoni Capitoliumot díszítette – emlékezteti is erre mindennap. Az alap támogatá­sával rövidesen megalakult a vállalat 3 millió dolláros tőkével, majd rögtön egy szép megbízást is kaptak 1991-ben. Az USA kormányzata ugyanis segítséget nyújtott a kelet-európai or­szágoknak parlamentjeik informatikai felszereléséhez. A Duna Elektronika a magyar, a szlovák és az albán országházban ál­líthatta fel a rendszert. A társaság tehát jól indult, bár nem mondhatni, hogy ne érték volna meglepetések a tengeren­túlról érkező üzletembert. A hárommillió dolláros befektetést ugyanis az akkori jogszabályok szerint forintra kellett váltani, a hazai valuta pedig a száguldó infláció és a Bokros-csomag kö­vetkeztében gyorsan elillant. Időközben azonban kialakult a cég ügyfélköre, egymásnak adták a kilincset a hazánkba tele­pülő amerikai vállalatok a Duna Elektronikánál.

DuaElektronika.jpg

A társaság jelenleg három üzletágat működtet országos lefe­dettséggel, a legkülönbözőbb szektorokban. Az élükön állók, valamint a két ügyvezető, Freed Peter és Juhász Gábor alkot­ják az ügyvezetők családjainak a tulajdonában álló cég me­nedzsmentjét. A tavalyi 5,5 milliárd forintos forgalom durván 70-80 százalékát az eszközértékesítések és a hozzájuk kapcso­lódó üzembe helyezési feladatok adták. Bár manapság már áruházban kaphatók az egyszerűbb IT-eszközök, de a hálózat­építés és az adattároló rendszerek kiépítése, a felhőalapú szol­gáltatások, a wifi- vagy a biztonsági rendszerek installálása bi­zony körültekintő, precíz munkát és széles körű ismereteket követel. Az árbevétel fennmaradó 20-30 százalékán az eszközök karbantartása, javítása, valamint az outsourcing osztozik. Utób­bi keretében a Duna Elektronika a munkavállalóit a megrendelő telephelyére helyezi át, ahol az IT-eszközöket felügyelik. A nagy autógyáraknál például a gyártósorra telepített berendezések karbantartását végzik. Máshol a help desk vagy éppen a gyár­tástámogatás feladatkörét vállalják át. Tíz évvel ezelőtt a bankok adták a vállalatnak a munka oroszlánrészét, mostanában az au­tóipar a legfontosabb megrendelő. A cégvezetés messzemenő­kig elégedett a magyar munkavállalókkal, persze gondoskod­nak a szüntelen továbbképzésükről is. A 90-es évek huszonöt fős állományával szemben ma már mintegy 130-an dolgoz­nak a társaságnál, köztük kilencven jól képzett mérnök. Infor­matikai szakembereik megszerezték a prémiumberendezések szervizeléséhez nélkülözhetetlen gyártói minősítéseket, továb­bá valamennyi vezető munkatárs elsajátította az ITIL nemzet­közi szolgáltatási sztenderdnek megfelelő képesítést. A Duna Elektronika alapelve, hogy csak megfelelő képesítésű techni­kus nyúlhat az ügyfelek gépéhez. A cég évente öt-hatszáz kli­ens megrendeléseit teljesíti. Kiváló munkája eredményeként a társaságot már 1993-ban beválasztották az IBM legjobb viszont­eladói közé, 2002-ben a Compaq „topviszonteladója” lett, de a Delltől és a Lenovótól is megkapta a legjobb minősítéseket.

A Duna Elektronika időben reagált a bérigények évek óta ta­pasztalható növekedésére, folyamatosan emelte is alkalma­zottai fizetését, még ha emiatt az áraikat is növelniük kellett. Nehezebben találnak új munkatársakat, mint korábban, de nagy előnyük, hogy már majdnem harminc éve bizonyítanak a piacon. A legnagyobb büszkeségük, hogy a társaság dolgo­zóinak több mint száz gyermeke született már a hosszú évek alatt. A stabil működés a piaci versenyben is nagy előny.

Tavaly sokat fejlődött a hitelfelvételt mellőző vállalat, árbe­vételét 20 százalékkal, 5,5 milliárd, EBITDA-ját pedig mintegy 54 százalékkal, 336 millió forintra növelte. Ez az év újabb előre­lépést hozott. Nagy feladatot jelent a cégnek a Windows rend­szerek megújítása, minden vállalkozásnak át kell állnia a 10-es verzióra, mivel a Microsoft az esztendő végétől megszünte­ti a Windows 7 támogatását. Szintén egyre több az ügyfelük a magyar tulajdonban álló cégek körében, ugyanis a multiknak beszállító hazai társaságoknak IT-oldalról is kompatibilissá kell válniuk a partnerükkel. Megrendelőiknek a GDPR-átállásban is segítenek. A leginnovatívabb megoldás azonban a számító­gépes katasztrófák esetére kialakított készenléti iroda. A társa­ság vezetői természetesnek veszik a jótékonykodást, jelenleg a beteg gyermekek kívánságait teljesítő Csodalámpa Alapítványt segítik. Gondolnak ugyanakkor a munkatársaik gyerekeire is, rendszeresen szerveznek családi napokat a számukra.

Duna.jpg