Tájékoztatás a szavazati arányok Tpt. 61. § szerinti változásáról