Naturland Holding Nyrt. - Konszolidált éves beszámoló - 2023