A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ezúton teszi közzé 2020. évi beszámolóját és üzleti jelentését valamint a vezetőségi jelentést