Nagyon kevés az olyan magyarországi informatikai vállalat, melynek a gyökerei egészen 1984-ig visszanyúlnak, még a gmk-k, azaz a gazdasági munkaközösségek idejébe. Mert persze sok hagyományos sikercég innen eredezteti történetét, de az informatikában más a helyzet. Bő három évtizeddel ezelőtt ugyanis még személyi számítógépek is alig-alig voltak, a Microsec eredeti nyolc tulajdonosa pedig nem is programozó, hanem villamosmérnök volt: még informatikai oktatás sem létezett, a mérnökök, fizikusok voltak akkoriban a programozók.

Persze azóta a Microsecnél is bekövetkezett a generációváltás, Vanczák József, a cég korábbi vezetője az év elején visszavonult. Az időközben részvénytársasággá vált, hetven főt foglalkoztató technológiai vállalkozást most fia, Vanczák Gergely és Hegedüs Márton közösen vezeti. Ők már csak az elbeszélésekből ismerik a legendás idők, így azt is, amikor a rendszerváltást követő hónapokban a cégbíróságnál elhatározták: fokozatosan elektronikus nyilvántartásra térnek át. E tenderre a nagy társaságokat hívták meg, ám érdekes módon mindegyik a Microsecet jelölte meg alvállalkozójaként. Ekkor az állam direktben megkereste a nyolcfős kisvállalatot, és megbízták őket a munkával. Az első években minden erőforrást lekötött ez a hatalmas feladat: az egész ország cégbírósági rendszerének többlépcsős digitalizálása. 67-microsec.jpgElőször csak a cégek elektronikus nyilvántartása volt a cél, majd fokozatosan az ügyvitel is elektronikussá vált, és ami kifejezetten a Microsec alapítóinak előrelátását dicséri: már 1995-ben volt lehetőség az adatok online lekérésére, amikor itthon még az informatikai hallgatók is csak akkor ismerkedtek meg a web lehetőségeivel.

Az egyik legfontosabb változást az elektronikus aláírás megjelenése jelentette a társaság életében. Az uniós csatlakozás előtt ugyanis EU-szabály írta elő, hogy a cégügyintézésben, részvénytársaság és kft. alapítása esetén el kell fogadni az elektronikusan aláírt alapító okiratokat is. Ez az uniós szabályozás párhuzamban állt a Microsec nyilvános kulcsú infrastruktúrán (PKI) alapuló azonosítási és elektronikus aláírási megoldásokkal, szoftverekkel kapcsolatos fejlesztéseivel, melyek a digitális ügyintézés elterjedését szolgálták. Hazai szoftvertermékként kínálják a saját e-aláírási rendszerüket e-Szignó márkanéven, ami gyakorlatilag „letagadhatatlanságot” jelent egy okmány, egy beadvány vagy akár egy szerződés aláírása során. Emellett a Microsec 2016 óta, Magyarországon elsőként eIDAS szerinti bizalmi szolgáltatói szerepet is betölt: az ő szervereik és megoldásaik biztosítják azt, hogy ne lehessen visszaélni az elektronikus aláírással. A bizalmi üzletágban természetesen hazai és nemzetközi konkurensek is akadnak, de az uniós piac e téren tavaly történt liberalizációja nemcsak nagyobb versenyt, de több lehetőséget is jelent a hazai középcégnek.

A technológia persze sokat fejlődött: a jelenlegi trendeket követve mobileszközökre fejlesztenek megoldásokat, miáltal rövidesen az e-Szignó szoftverhez használt jelenlegi csipkártya minden tudása, funkciója a húszezer körüli ügyfelük bármelyikének okoseszközére lesz telepíthető. Ráadásul erre a megoldásra is kiterjed a neves TÜViT-től kapott „bizalmi szolgáltató” minősítésük.

A fenti megoldás egy komplex rendszer, a PassBy[ME] Mobile ID része; a teljes szolgáltatás összetett funkcionalitása és a mögötte rejlő PKI-technológia képessé teszi a 2018-ban élet be lépő PSD2 pénzügyi irányelvekben megfogalmazott legfontosabb követelményeknek való megfelelésre. A pénzügyi szolgáltatók számára megoldást jelentő PassBy[ME] Mobile ID rendszer megvalósítja a végfelhasználó digitális csatornán történő egyértelmű azonosítását, elektronikus aláírási lehetőséget nyújt, valamint megkönnyíti, ám ugyanakkor biztonságosabbá teszi az online rendszerben történő fizetéseket, kivédve a visszaéléseket, csalásokat. Továbbá megvalósulhat a biztonságos üzenetküldés is, melynek során a tértivevényes rendszerben bizonyítékok keletkeznek az üzenet kézbesítéséről és megnyitásáról.

68-microsec.jpg