Közel 200 hazai tulajdonú vállalatot szólaltatott meg BÉT50 kiadvá­nyában eddig a Budapesti Értéktőzsde. Ezen cégek ezáltal nem csu­pán a tőzsdéhez kerültek közelebb, de egymáshoz is: a BÉT50 Klub tagjaiként fontos üzleti kapcsolatok születnek, értékes tapasztala­tokat osztanak meg egymással, a közösség többi tagját, valamint a vállalkozók, vállalkozások következő generációját egyaránt inspirál­ják. Ebben az évben már a BÉT50 Klub első eseményét is megren­deztük, amelynek célja – a kiadvány és a szintén rendszeres szeptember végi konferencia mellett – a legkiválóbb magyar vállalatok összefogása, a közösség tudatos építése.

A Növekedési Kötvényprogram elindulásával más területen is bő­vült a Budapesti Értéktőzsde hazai vállalatoknak nyújtott szolgál­tatáspalettája. A Magyar Nemzeti Bank 100-150 közép-és nagy­vállalat növekedési terveihez finanszírozást biztosító programja magasabb sebességbe kapcsolja a magyar kötvénypiacot is: már az indulás utáni első hónapokban komoly volt az érdeklődés, közel 100 cég jelezte a részvétel iránti nyitottságát, 30 vállalat esetében pedig már a szükséges hitelminősítések is megkezdődtek. A kötvé­nyek kötelező tőzsdei bevezetésének megkönnyítéséhez a Buda­pesti Értéktőzsde a BÉT Xbond platform létrehozásával járult hoz­zá, amely rugalmasabb másodpiaci megjelenést tesz lehetővé. A program ugyanakkor a kereskedelmi bankok vállalati ügyfélkapcso­lataira is kedvező hatással van, a hagyományos bankhitelek mellett a vállalati kötvények kibocsátása is beépül a standard szolgáltatási palettába a kereskedelmi bankok oldalán – így a program egy erős piacélénkítő szerepet is betölt.

A BÉT szisztematikus piacépítésének eredményei már jól látsza­nak. A tavalyi kiadvány összeállítása óta olyan nagyvállalatok jelen­tek meg a tőzsdén, mint az MKB Bank és az AutoWallis, elindult a kereskedés a BÉT Xtend piac első részvényeivel, emellett további bevezetések is folyamatban vannak. Az elmúlt egy évben a BÉT ki­bocsátói közel 220 milliárd forint értékben hajtottak végre tőke­emeléseket.

A felkészülést finanszírozási oldalról támogató BÉT Mentor Program szintén új résztvevőkkel bővült az informatikával foglalkozó Gloster, valamint az építőipari és mezőgazdasági gépeket forgalmazó DM-Ker képében. Az utóbbi egy évben újabb 12 magyar cég csatlako­zott az ELITE nemzetközi vállalatfejlesztési képzéshez, így már 24 résztvevő képviseli hazánkat. A BÉT szolgáltatáscsomagja tehát in­tegrált módon, a szakmai tudás megosztásától az anyagi támogatáson át az új piacokhoz való hozzáférésig segíti a tőzsdéről növe­kedési felületként gondolkozó vállalkozásokat.

A BÉT50 kiadványban is bemutatott vállalati sikereknek köszönhe­tően vált Magyarország az Európai Unió egyik leggyorsabban nö­vekvő gazdaságává. Az elmúlt években jelentős infláció nélkül tud­tak emelkedni a bérek, a munkanélküliség rekordalacsony szinten van és zöldmezős beruházásokat is kiemelkedő mértékben vonz az ország. „Akkor jó elhagyni az alvást, amikor a legjobban esik” – tart­ja a mondás. Nemzetgazdaságunk versenyképességi fordulat, a ha­zai vállalatok technológiai kihívások előtt állnak, a munkaerőhiány­ra is megfelelő válaszokat kell adniuk. Mind az automatizáció, mind a digitalizáció tőkeigényes. Még a legsikeresebbeknek is folyamato­san fejlődniük kell a versenyben maradáshoz. Amennyiben az aka­rat megvan, a tőzsde, a tőkepiac biztosítja a növekedés színterét, finanszírozást nyújtva és hatékony működésre sarkallva a cégeket.

Köszönjük partnereinknek, hogy ilyen aktívan részt vesznek a ma­gyar tőkepiac építésében, különösen a kiadvány elkészítésében együttműködő EY-nak, a Figyelőnek, valamint a BÉT50 konferencia kiemelt támogatójának, a Takarékbanknak.

Inspiráljon mindenkit a következő 50 történet!