A PI-ER Kft. mentőmellényei és technikai ruhái a föld legve­szélyesebb vidékeire is eljutnak, hiszen ez a rendeltetésük. Maxi­mális védelmet nyújtanak a tengereken vitorlázó vagy akár a 8000 méter feletti magasságban túrázó sportemberek számára. Persze a professzionális ruházat vonzereje, na meg a remek dizájn miatt szélesebb körben is kedveltek például vízhatlan vitorláskabátjaik. A legtöbben nem is tudnak róla, hogy a komlói cég mentőmellé­nyét viszik a jachtjuk fedélzetén, vagy a PI-ER síruhájában siklanak le az Alpok lejtőin. A vállalat ugyanis nem épített saját márkát. Ha azonban a norvég Helly Hansen vagy a német Secumar mentő­mellényeit veszi meg valaki, akkor éppúgy nagy valószínűséggel a PI-ER valamelyik üzeméből kikerült termékhez jut, mint abban az esetben, ha a svéd Tierra, a brit Mountain Equipment vagy az osztrák Löffler Gore-tex alapanyagból készült technikai ruházatát szerezte be magának egy nagyobb kalandhoz a szabadban. Szá­mos megrendelést kaptak a magyar fegyveres testületektől is. Az első 2008-ban futott be a Magyar Honvédség vízhatlan ruháza­tának a kifejlesztésére, az utóbbi időben pedig szállítottak a par­lamenti őrségnek és az ORFK-nak is. Az általuk előállított ruházatban őrzik a magyar fegyveresek a déli határt, de az angol és a tiroli hegyimentőknek szintén ők gyártják a munkaruhát. Az érdeklő­dést a számaik is tükrözik: a társaság árbevétele 2017-ben 64 szá­zalékkal, 6,2 milliárd forintra, EBITDA-ja pedig 110 százalékkal, 537 millió forintra nőtt az előző évhez képest.

A PI-ER tulajdonosai a sikert elsősorban vállalkozó kedvük­nek és merész döntéseiknek tulajdonítják. Sohasem haboztak, ha meg kellett ragadni a kínálkozó lehetőséget – mondják. A négy tulajdonos közül hárman – Erdősi Ferenc, Pidl István és Szalánczy Katalin – közgazdászként végeztek Pécsett, ott barátkoztak össze egymással. Ezért aztán természetes volt, hogy 1995-ben, miután a felszámolás alá került komlói Carbon konfekcióipari vállalat in­gatlanjait elárverezték, az összeomlott cég volt telephelyén, egy bérelt épületben közösen indították útjára textilipari vállalkozásu­kat. Ekkor csatlakozott hozzájuk negyedik birtokosként a ruhaipa­ri képzettséggel és tapasztalatokkal felvértezett Pelyhe Andrásné. Először – csakúgy, mint a magyar ruhaiparban mindenki – bér­munkával kezdtek, azonban hamar rájöttek, hogy ez nem az igazi. Nagyobb önállóságot akartak. A sors úgy hozta, hogy nem sokat kellett várniuk a lehetőségre, hiszen 1997-ben megkereste őket a norvég Helly Hansen, amelynek a neve már akkor is fogalom volt a vitorlásruhák piacán. Első megbízásukat még a régi bérmun­kás konstrukcióban nyerték el munkaruhagyártásra, de 1998-tól, amikor a Helly Hansen egy hosszú távú szerződésben bízta meg a PI-ER Kft.-t mentőmellények elkészítésével, létrejött az új mo­dell, amelynek a keretei között a magyar társaság teendője lett az anyagbeszerzéstől kezdve a gyártás és a gyártatás megszervezé­sén keresztül egészen az elkészült ruhák szállításáig minden rész­feladat elvégzése (full supply chain). A PI-ER Kft. ekkor vette fel az első komolyabb bankhitelét is, hiszen az immár önállóan beszer­zett alapanyagokért előre kellett fizetniük. A hitelező bank ügyin­tézői állítólag ma is őrzik kockás papírra felvázolt első üzleti tervü­ket, amelyet egyébként elfogadtak. A norvég céggel kidolgozott együttműködési konstrukció időtállónak bizonyult, a többi part­nerükkel is hasonlóképpen kooperálnak. A megbízó által meg­küldött mintarajzok alapján elkészítik a szabásmintákat, létrehoz­zák a prototerméket, és ha megkapják a jóváhagyást, kezdődhet az anyagbeszerzés és a gyártás.

PI-ER.jpg

Amikor beindultak a rendelések, egyre több munkavállalót kellett felvenniük, majd a külföldi bérmunkát is elindították. Elő­ször Kárpátalja magyarlakta területein alapítottak egy céget, há­rom éve a Vajdaságban is találtak egy beszállítót, végül Romá­niában szintén megállapodtak egy másik bérmunkát vállaló társasággal. Jelenleg Magyarországon – Komlón és Sellyén – 250 alkalmazottja van a vállalatnak, az alvállalkozóiknál pedig hét-nyolcszázan dolgoznak.

Amíg idáig jutottak, számos nehézséggel kellett megküzdeniük. A feltételek nem éppen ideálisak manapság a textilipar számá­ra, hiszen a munkabérek nagyon elszaladtak, és a fiatalok sem ér­deklődnek túlzottan a szakma iránt. Ennek ellenére a tulajdono­sok hisznek a társaság jövőjében. Olyan szegmensekben sikerült megvetniük a lábukat, ahol nagy a hozzáadott érték, és Európá­ban kicsi a konkurenciájuk. A siker azonban nem csak a gyorsan meghozott jó döntések eredménye. Az elvállalt munkát kivá­ló minőségben szükséges teljesíteni, és vállalni kell a felelőssé­get is érte. A PI-ER Kft. mindkét termékcsoportja bizalmi jellegű. A mentőmellénynek – akár egy magánjacht, akár egy luxusha­jó tartozékát képezi – vészhelyzetben működnie kell. Különösen igaz ez a cég önfelfújó mentőmellényeire. Ugyanúgy a technikai ruházatnak is meg kell felelnie extrém körülmények közepette is. A Gore-Tex tesztüzemeiben egy csepp víz sem juthat a vízhatlan ruha alá. Nem volt könnyű kiérdemelni az amerikai cég háromré­tegű termékek gyártására kiadott licencét. Megszerezték az ISO-tanúsítványt és a NATO-minősítést is. A termékfejlesztés és az in­nováció Komlón, egy 40 fős fejlesztési részlegben folyik. Mindez lehetővé teszi, hogy a PI-ER felvehesse a harcot ázsiai vetélytársa­ival, amelyek helyzete egyrészt az alacsonyabb munkabér, más­részt a helyben kapható alapanyagok miatt kedvezőbb. A kft. az alapanyagok 80 százalékát Ázsiából hozza, és csak a 20 százalé­kát kapja meg Európában, pedig húsz évvel ezelőtt éppen fordí­tott volt az arány. A nagy távolság a cég hitelköltségét is növeli, a vevők eleve hatvan napra fizetnek, ehhez kell még hozzáadni a gyártás és a szállítás időtartamát.

A tulajdonosi kör hitét és optimizmusát a legújabb terveik is jelzik. A legfontosabbnak a szervezeti megújulást tartják, amely két részből áll. Egyfelől meg akarják erősíteni a középvezetői gár­dát, nagyobb önállóságot adnának neki, amivel a fokozott fele­lősség- és kockázatvállalás is együtt jár. Másfelől a gyermekeiket is igyekeznek bevonni a vállalat életébe. Két huszonéves, Erdősi Réka és Pidl Máté már megkezdte a munkát a cégnél. A társa­ság belevágott egy logisztikai fejlesztésbe is Komlón, néhány má­sik vállalkozással és az önkormányzattal együtt. Kell a hely, hiszen az az 500 ezer mentőmellény, amit évente gyártanak, 80 hosszú kamiont töltene meg. Emellett motorosruhákkal is bővíteni akar­ják a palettájukat.

A PI-ER Kft. jól érzi magát Komlón és Sellyén, sokat kaptak a helyi közösségektől. Évek óta szponzorálják Komlón az éven­te tartott kórustalálkozót és a helyi kézilabdacsapatot is. Köteles­ségüknek tartják, hogy a vállalkozásuk megindítását segítő helyi munkatársaikat nyugdíjaskorukig foglalkoztassák. A jövő tartogat még kihívásokat, de azt mondják, készen állnak rá: a mentőmel­lények gyártása egyre inkább a robotizálás felé tolódik, újabb és újabb anyagok jönnek, innoválódik ez a terület is. Az izzadságki­vezetés most a fő fókusz, nem beszélve a minél tartósabb ruhá­zatok fejlesztéséről.

Pier.jpg