A GSV Kereskedelmi Kft., vagyis a Gulyás Tüzép elindulásá­hoz kacskaringós út vezetett. Az alapító, Gulyás János ugyanis eredetileg sportoló szeretett volna lenni. Labdarúgóként Deb­recenben még az NB I-es keretbe is bekerült, de egy edzővál­tás után úgy döntött, hogy inkább az üzleti életben próbálja ki magát. A 80-as években először szállítmányozással foglalko­zott. Ezen a piacon akkor kevés szereplő versengett egymással, a kezdés idején a második legnagyobb magyarországi város­ban mindössze öt árufuvarozó társaság működött. Gulyás János az igazi hivatását viszont 1988-ban találta meg. Kazincbarcikán egy családi ismerős ebben az esztendőben avatta be az építő­ipari kereskedelem rejtelmeibe.

Ez a szektor persze bő harminc éve egészen másképp műkö­dött, mint manapság. A termékeket ugyanis a nagy állami sze­replőktől kellett beszerezni. A cégalapító, hogy hozzájusson az árucikkekhez, kezdetben Budapest, Komoró, Kazincbarci­ka és Debrecen között ingázott. Bár kifejezetten nehéz volt beszerezni, a kínálatukban a tetőépítésekhez szükséges fenyőfa is szerepelt. Az igény olyan óriási volt, hogy amikor a készlet­tel visszaértek Debrecenbe, az árut két óra alatt elkapkodták. A rendszerváltás után aztán elindult az állami vállalatok hanyatlá­sa, és a tönkrement cégek infrastruktúrája akvizíciókon keresz­tül részben az új magáncégekhez került. Gulyás János vállalata, a GSV Kereskedelmi Kft. is így erősödött meg: 1993-ban ugyanis megvették a Kelet-magyarországi Tüzép debreceni telephelyét. Már a start idején nyitva állt előttük egy nagy lehetőség: elkezd­hettek volna kiépíteni egy országos üzletláncot. „Bizonyára sok­kal sikeresebbek lettünk volna egy komoly hálózattal a hátunk mögött, de így problémából és bizonytalanságból is több akadt volna. A nehéz időszakokat pedig jóval nehezebben vészeltük volna át. Így utólag sem bántam meg, hogy nem vágtunk bele a területi terjeszkedésbe” – jegyzi meg a tulajdonos.

A GSV az egyik legnagyobb mérföldkőhöz pont az ezred­forduló évében ért el: a hajdú-bihari megyeszékhelyen 2000- ben nyitották meg az Otthon Áruházat. A háromezer négyzet­méteren működő kereskedés egészen egyedülálló volt a maga nemében. Az érdeklődőket a kezdetektől személyre szabott kiszolgálással várják, és a szakembereik segítenek a termékválasz­tásban, ha pedig szükséges, lehetséges alternatívákat is ajánla­nak. Aki pedig építési terveket is hoz magával, annak gazdasági számítást is készítenek.

Ez a vevőközpontú szemlélet sikerre vitte a céget. A fejlődést csak a 2008-as válság tudta megakasztani, amely után a bank­jukkal való viszony alaposan megromlott. Gulyás János úgy me­séli, hogy a pénzintézetük pár év lefolyása alatt szinte vállalko­zóellenes lett, de szerencsére gyorsan bankot tudtak váltani. Magát a krízist összességében sajátosan kezelték: az előreme­nekülés taktikáját választották.

Míg a nehéz időszak elején 100-an dolgoztak náluk, addig a vé­gén már közel 150-en. A recesszió alatt még egy mészoltó üze­met is beindítottak, s a beruházások gyümölcse azóta beért: a társaság forgalma évek óta folyamatosan nő. Az árbevételük négy éve 6 milliárd forint volt, az idén viszont a várakozások sze­rint akár a 9 milliárdot is átlépheti. Az alapító, ahogy régen, most is a bőségben hisz: az árukészletük nagysága, mint mondja, kissé túlzott, de így érzi biztonságban magát. A kínálatuk mindeneset­re roppant széles. Az építkezéshez szükséges minden alapvető termék – építőanyagok, tetőfedő anyagok, nyílászárók, csem­pék, padló- és falburkolatok, kádak, kabinok, jakuzzik, csaptele­pek, fürdőszobabútorok és kiegészítők, valamint festékek, tapé­ták, szerszámok, LED-ek – széles választéka megtalálható náluk.

Összesen több mint 10 ezer árucikk lelhető fel a GSV-nél. Ugyan vannak bérmunkában készülő saját márkás termékeik is, de a felhozatalukban már néhány olyan áru is szerepel, amelyet házon belül fejlesztettek ki.

Az építőipari kereskedelem területén gyakorlatilag nincs olyan hazai igény, amelyet ne tudnának kielégíteni. Mára olyan na­gyok lettek, hogy sok más kisebb konkurenssel szemben a ter­mékek hatékony felvásárlásához nem kellett egyik beszerzési társasághoz sem csatlakozniuk. A beszállítóikkal közvetlen és jó viszonyt ápolnak, vannak cégek, amelyekkel már harminc éve dolgoznak együtt. Jelenleg országszerte mindenhonnan kap­nak megkereséseket, de közvetlenül többnyire Debrecent és környékét szolgálják ki. Ám a viszonteladóiknak köszönhetően az áruik a megyeszékhelytől távolabb eső helyekre is el tudnak jutni.

GSV.jpg

A hitelfelvételt, ha lehet, kerülik, és még a beruházá­saikat is igyekeznek teljesen önerőből finanszírozni. Nem­rég belevágtak egy 90 lakásos társasház építésébe Debre­cenben, amelyet például teljesen saját zsebből állnak, de a piacon megszokott gyakorlattal nem csak ezen a ponton sza­kítottak. A lakások értékesítésébe is csak 50 százalékos készült­ség fölött kezdtek bele. Így az érdeklődők már a saját szemük­kel is meggyőződhettek a kivitelezés magas minőségéről. Persze nem csupán a társasházak építésénél, hanem a szol­gáltatásaiknál is a nívóra törekednek: a kiszállításoknál min­dig pontosak, a szakembereik pedig, akik segítenek a vásárlás­nál, roppant felkészültek. Az utánpótlás biztosítása ugyan nem könnyű, mivel a fiatal pályakezdők között kevés a jó szakem­ber, de épp ezért a jelentkezőknek belső képzésekkel segítenek. „Általában több mint egy év, mire egy friss diplomás szert tesz nálunk a szükséges tudásra” – meséli a cégvezető, aki a fluktuá­ció csökkentésére sajátos eszközt vetett be. Elindított egy bér­növekedési programot, amely garantált jövedelemnövekedést biztosít azoknak, akik hajlandók legalább öt évig elkötelezni ma­gukat a társaság mellett. A GSV-re jellemző, hogy minden vevői igényt ki tudnak szolgálni, amihez a termékkínálatukban az átla­gostól a prémium minőségig minden megtalálható.

A luxustermékek szélesebb körű bemutatására a közeljö­vőben bővítik a debreceni Otthon Áruházat. Közben a generá­cióváltásra is elkezdtek felkészülni: a vállalat működtetéséből az alapító egyik lánya és a veje is kiveszi a részét. Ugyanakkor már tervben van a menedzsment fejlesztése is. Az alapító úgy fogal­maz: a cég olyan gyorsan fejlődött, hogy ezt a bővülést a szerve­zeti struktúra még nem tudta lekövetni, de a következő pár év­ben ezt szeretnék orvosolni.

A vezetők mindenesetre már most folyamatosan fejlesztik ma­gukat. Emiatt is csatlakoztak a Budapesti Értéktőzsde ELITE Prog­ramjához. „Nemcsak az előadások hasznosak, hanem az is, hogy több hasonló méretű, de más ágazatban működő társaság ve­zetőjével is találkoztunk a program keretében. A beszélgetések segítenek abban, hogy bizonyos problémákat egészen új meg­világításban lássunk” – meséli az alapító veje, a cég expanziós menedzsere, Molnár Ádám.

A kiváló minőségre való törekvésük egyébként abban is megmutatkozik, hogy külön figyelmet fordítanak a fiatalok magas szintű szakmai képzésének a fejlesztésére: a Debreceni Egyetem Műszaki Karáról és a Debreceni Pécsi Mihály Építőipa­ri Szakgimnáziumból rendszeresen fogadnak gyakornokokat, s a fiatalok iskolai gyakorlásához is a GSV biztosítja az alapanya­gokat.

A társaság – amely egészségüggyel és gyerekekkel foglalkozó alapítványokat is támogat – az utóbbi időben több beruházásba fogott bele: az idén nem csupán az áruházat bővítik, de egy saját pelletgyárat is beindítanak. „Másfél millió korszerű falazóelemet értékesítünk évente, ezekből 11 debreceni Nagytemplom épít­hető fel” – mondta Molnár Ádám.

GSV.jpg