Lugos Attila a 2000-es évek elején egy építőipari vállalat­nál, ezermesterként kereste a kenyerét. Amikor látta, hogy a fotovoltaikus rendszerekben óriási potenciál van, Optimum Solar Kft. néven 2011-ben létrehozott egy saját céget, mely családi házaknál napelemek felszerelésével kezdett el foglal­kozni. A társaság jelenleg napelemparkok tervezésével és ki­vitelezésével foglalkozik. A vállalathoz az alapító fia, Lugos Ro­land 2013-ban csatlakozott.

A „solar ágazat” az újdonsült menedzsert azonban már jóval korábban elkezdte foglalkoztatni. Roland még csak 13 éves volt, amikor a Csillagok és bolygók titkai című könyv lapoz­gatása közben a napelemek és az alternatív energiaforrások megragadták a figyelmét. Még azelőtt, hogy csatlakozott az Optimum Solarhoz, diplomás építőmérnökként tervezőiro­dáknál, generálkivitelező nagyvállalatnál és egy konkurens napelemes társaságnál is szerzett tapasztalatokat.

Ahogy beindult az üzlet, apa és fia együtt tanulta ki, miként kell céget építeni vagy lebonyolítani egy nagy volumenű megbízást.

A bajai Optimum Solar az évek múlásával gyors növekedés­nek indult. Úgy váltak az egyik legnagyobb piaci szereplővé, hogy nem álltak meg a napelemparkok kiépítésénél. Teljes ad­minisztrációs támogatást is nyújtanak: segítenek a hiteligény­lésben, az engedélyeztetésben és a hatósági bejelentéseknél. Az átadás után is az ügyfeleikkel maradnak. A hosszú távú beruházások nyereségességét a létesítmények üzemelteté­sét végző partnercégükön keresztül, a Reliable Energy Group Zrt. bevonásával biztosítják. Itt egy roppant hosszú folyamat­ról van szó, hisz az üzemidő több évtized is lehet, míg a terve­zés és telepítés egy bonyolultabb beruházás esetében is leg­feljebb pár évet vesz igénybe.

A kivitelezésnél szerzett profit egy részét visszaforgatják más projektekbe, méghozzá úgy, hogy a vállalatcsoportjukon ke­resztül szövetséget kötnek a nagybefektetőkkel.

A napelempark projektekben van, hogy 20-40 százalékos üz­letrészt vásárolnak, illetve 10-15 százalékos üzletrészért cseré­be fejlesztési szolgáltatásokat is nyújtanak a partnereiknek.

A beépített napelempanelek hatékony működését egy olyan technológia teszi lehetővé, melynek fejlesztéséből az Optimum Solar is aktívan kiveszi a részét, a végeredményt pe­dig egy német egyetemi kutatócsoport hitelesíti. Ennek tu­datában ad a társaság a napelemekre 25 év termékgaranciát. (A konkurenseik átlagosan 10-12 éves garanciát tudnak vál­lalni.)

A piaci szereplőknek, így az Optimum Solarnak is komoly se­gítséget nyújtanak az olyan állami programok, mint amilyen a KÁT. Az állam ugyanis egyelőre a megújuló forrásokból szár­mazó energiát kötelező jelleggel átveszi egy jogszabályban meghatározott fix áron. Magyarország emellett szerencsés helyzetben van: a solar szektornak az is kedvez, hogy nálunk magas a napsütéses órák száma.

SolarOptimum.jpg

Persze, mint minden ágazatban, azért itt is vannak nehéz­ségek. Az uniós támogatási rendszerekhez például nem kön­nyű igazodni, ugyanis az EU-ban folyamatosan változik a sza­bályozás. Egyszer az alternatív energia átvételéhez, máskor az erőművek építéséhez csatornázzák a támogatásokat.

De a cég eddig minden akadályt jól vett. 2017-ben a mind­össze hatéves vállalat már 6,2 milliárd forintos forgalmat bo­nyolított. Lugos Attila a társaság irányítását két éve átadta a fi­ának. Azóta egy komoly átalakulás vette kezdetét. A cél, hogy a céges struktúrájuk nagyvállalati formát öltsön, és a társaság készen álljon a tőkebevonásra. Emiatt jelenleg is folyik a me­nedzsment és a cégirányítás átalakítása.

Csoportszintű létszámuk meghaladja a 100 főt. Az ügy­vezető kiemeli: alkalmazottaik értik, elfogadják, s a mindenna­pok során betartják a környezettudatos életmód írott és íratlan szabályait. A gyakorlatilag az ország összes pontján bevethe­tő szakembergárdájuk tagjai között találhatók villanyszerelők, szerkezetépítők, projektmenedzserek, villamosmérnökök, ter­vezők és pénzügyi szakemberek is. Közülük sokan a kezdetek­től az Optimum Solar munkatársai. A menedzsment több tag­ja még az indulás idején, az alapítóval együtt szerelte fel az első napelemeket.

A fotovoltaikus rendszerek kiépítése – a többi építőipari pro­jekthez hasonlóan – roppant tőkeigényes. Egy-egy erőmű lé­tesítéséhez sok esetben banki hitel vagy bankgarancia szük­séges. De viszonylag könnyen jutnak kölcsönhöz, hiszen nemcsak a vállalatot jellemző pénzügyi stabilitás szól mellet­tük, hanem az is, hogy a napelemparkjaik átlagosan tíz év alatt teljesen megtérülnek. Vagyis a társaság egy fenntartható üzle­ti modellel rendelkezik.

Az Optimum Solar mögött álló cégcsoport folyamatosan szé­lesíti a profilját. Az ipari méretű befektetések mellett a kkv-szektort és a lakossági fogyasztókat is kiszolgálják. A tervek szerint a jövőben évente 1000-1500 családi házas projekt­ben vesznek részt. A csoport mindezeken felül az idén már az elektromosautó-töltők piacán is megjelent.

Az Optimum a fenntartható forrásból származó energia hasznosítása mellett a közélet egy-egy területén szintén igyek­szik nyomot hagyni. A társaság többek közt az egyik bajai híres­ség, Vereczkei Zsolt paralimpikon célkitűzéseit támogató ala­pítványt és egy zöld témákkal foglalkozó tévés magazinműsor készítését segíti. Emellett regionális és országos szinten egy­aránt igyekeznek felhívni a figyelmet a környezetvédelem je­lentőségére.

Az Optimum Solar kilátásai kifejezetten fényesek, hiszen a meg-újuló forrásból származó energia az EU-ban egyre jelentősebb szerepet kap a fogyasztási igények kielégítésében. A technoló­gia és a gyártási kapacitások folyamatos fejlődése pedig mind költséghatékonyabbá teszi a napelemparkok telepítését, ezzel még több tőkét vonzva az iparágba. Jelenleg évente 50- 70 megawatt áramtermelői kapacitást tudnak kiépíteni: a cél, hogy pár esztendőn belül elérjék az évi 100-150 megawattot.

optimum.jpg