Mindannyian ismerjük azt a kellemetlen érzést, mikor elrom­lik otthon valamelyik szeretett háztartási gépünk. Ilyenkor min­dennél fontosabbá válhat egy új hőfokszabályzó a hűtőbe vagy a mosógép szivattyújának a cseréje. „A mi piacunk a problé­mákra épül” – foglalta össze a speciális piaci szegmens lénye­gét Szablár István cégalapító. A Rotovill által forgalmazott ter­mékkel ugyanis akkor találkozik a vásárló, ha valami elromlik a háztartásban, és mindent elborít a mosnivaló vagy tönkremegy a hűtőben az élelmiszer. Ekkor jön a küzdelem a szerelőért, aki­nek jó esetben van megfelelő pótalkatrésze, és gyorsan meg is javítja szeretett készülékünket. Ebben a folyamatban képez fon­tos láncszemet a Rotovill Kft., az ország meghatározó alkatrész­ellátója. „Nehéz chatbottal kommunikálni ebben a műfajban, az emberi tényező mindig ott szerepel a rendszerben, de többek közt ezért is izgalmas ez a terület” – áll elébe a folyamatos kihí­vásnak az alapító.

Egyenes úton jutott el a Rotovill Kft. megalapításáig Szablár István, még a rendszerváltozást követő vállalkozási hullámban, 1993-ban állt saját lábára Pécsett. Nem véletlenül választotta az alkatrész-nagykereskedelmet, hiszen ebben volt korábbi munkatapasztalata, jól hasznosítható – gazdasági-kereskedelmi területen szerzett – végzettségei, ráadásul a pia­con is hiány volt a mosógépek, centrifugák, bojlerek és por­szívók alkatrészeiből. Bejött a koncepció: ma már kevés olyan javított háztartási gép van Magyarországon, amelybe ne vala­mely általuk gyártott, forgalmazott termék lenne beépítve, az árbevételt tekintve pedig piacvezető pozícióra tettek szert a szektorban.

Ténylegesen a nagymama garázsából indult az üzletük. A ki­lencvenes évek elején, a sokakban nosztalgikus érzéseket keltő ETA porszívókhoz kezdtek alkatrészeket importálni. Ak­kora igény volt erre, hogy kamionszám szállították az alkat­részeket a cseh gyárból. Akkoriban valamivel egyszerűbb volt a piac ellátása, mert szinte minden háztartásban hason­ló – valamelyik KGST-országban gyártott – bojler, mosógép, porszívó vagy centrifuga volt üzemben. „Különleges élmény volt megélni azt az új, szabad közeget, melyben a mai kö­rülményekhez képest viszonylag könnyen lehetett vállalkoz­ni, saját döntéssel és felelősségre dolgozni. A rendszerváltás­kor rengeteg lehetőség rejlett a kereskedelemben a ma már szinte ismeretlen hiánygazdaságnak köszönhetően, melybe az alkatrészek is beletartoztak…” – emlékezett vissza Szablár István.

Nem újdonság, hogy az elektronikai alkatrészek beszer­zése, gyártása, ma már csaknem kizárólag a Távol-Keletről tör­ténik. Ennek is volt egy evolúciója, meséli Szablár István: „Eleinte itthon és a volt szocialista országokban gyárttattunk és szerez­tük be az alkatrészeket, majd az olasz piac vette át ezt a sze­repet, köszönhetően az ott már kiépült innovációnak és a ter­melőkapacitásnak. Később, mint szinte minden területen, itt is megjelentek a távol-keleti cégek, melyek mára minőségben is felzárkóztak a világ élvonalához.”

Kezdetben főként a Dél-Dunántúlt látták el, majd lassan lefed­ték az egész országot flottájukkal és raktáraikkal. Mára sokezer terméket tudnak azonnal, raktárról szállítani és nincs olyan te­lepülés az országban, ahová ne tudnák egy munkanapon be­lül eljuttatni termékeiket, ami ezen a piacon elengedhetetlen. A tulajdonosok a cég megalapításától fogva B2B rendszer­ben gondolkodtak, partnereik tehát elsősorban viszonteladók, háztartásigép-, hűtő- és klímaszerelők.

Köszönhetően a stratégiai döntéseknek, a gazdasági vál­ság nem különösebben viselte meg a céget, a növekedés ez­alatt sem tört meg. A válság átvészelésében sokat segített az átgondolt cash-flow és a szoros kintlévőség-kezelés, valamint a változó igényekhez alkalmazkodó termékportfólió kialakítása, de sok esetben a menedzsment intuitív döntései hoztak ered­ményt.

A ma már jelentős forgalmat bonyolító hűtés- és klímatechni­kai alkatrészek, berendezések gyártása és kereskedelme sem szerepelt a kezdetektől a cég portfóliójában. Új szegmensként, 15 éve indították el, és részben a válság alatt erősödött meg a hűtőgép- és klímatechnikai alkatrészek forgalma, majd, már a konkrét viszonteladói igényekre reagálva, kezdtek el komplett, – elsősorban lakossági – klímaberendezések kereskedelmével is foglalkozni, mely termékkör szintén sikeres ágazattá vált a cég életében.

Sajnos a régiót sújtó szakemberhiányt már négy-öt éve ők is érzé­kelik, mind a háztartásigép-, mind pedig a klímaszerelők között. Ez a szűk keresztmetszet a teljes piacra befolyással van, ugyan­is rendkívül megnehezült az alkatrészek és a klímaberendezések iránti, amúgy egyre növekvő kereslet és kínálat egymásra találá­sa, hiszen manapság szerelőt találni az egyik legnehezebb fel­adat. „Ennek oka az is, hogy a háztartásigép-szerelő szakma jöve­delemtermelő képessége hazánkban viszonylag alacsony, ezért a fiatalok körében nem túl vonzó ez a hivatás. Sajnos elenged­hetetlen a szolgáltatói árak emelkedése a szektorban, hogy ez a szakma is vonzóvá váljon…” – mondja az alapító.

A Rotovill termékportfóliója tehát folyamatosan válto­zott az idők során, alkalmazkodva a technológiai fejlődéshez, a vásárlói és piaci igényekhez. A háztartási kisgépek életciklu­sa például rövidebb lett, ezek ma már ún. „eldobható” termé­kek, ezért ki is koptak az alkatrész-portfólióból. A nagy háztar­tási gépek esetében viszont ez már csak részben igaz. Bár a 15-20 éves életciklus ezeknél a berendezéseknél is feleződött, sőt akár harmadolódott, de ezen termékek bekerülési árához képest a javíttatás általában kifizetődik. Mindemellett, ahogy a műszaki fogyasztási cikkek tudása, szolgáltatásai egyre összetettebbek, úgy a háztartási gépek is nagyobb tudásúak lettek, bonyolultabbá váltak, így a tapasztalat szerint ezek a gépek, berendezések általánosságban is egyre több javítást, karban­tartást igényelnek.

A Rotovillnél úgy tartják, hogy egy cég sikerességének vagy si­kertelenségének csak egy szelete múlik a piacán. Legalább olyan fontos a jól kialakított cégstruktúra, a menedzsment, a dolgozói hangulat, a kiszámítható munkakörnyezet, de mindenekelőtt a partnerek elégedettsége. Ennek szellemében tudatosan építik a menedzsmentet, igyekeznek a dolgozókat bevonni a dönté­si folyamatokba, a szerelőket, szervizeket, kereskedőket pedig szinte mindenekfeletti becsben tartják. „Őket csak egyszer le­het becsapni” – mondja erről az alapító. Bár közhelynek hang­zik, a kezdetektől a megbízhatóság és a kiszámíthatóság azok az alapvető értékek, amelyek mentén a cég működik. Sok energiát fektetnek abba, hogy a végtelen számú termék közül csak a leg­jobb minőségűeket gyártsák, forgalmazzák, listázzák be.

A hosszú távú és fenntartható növekedéshez folyamato­san keresik a piaci bővülési lehetőségeket. Ennek keretében né­hány éve elkezdték felépíteni saját márkás termékportfóliójukat, Rcool márkanéven. Jelenleg mintegy 60 termékből áll az Rcool-paletta, a lengőcsatlakozótól a szobatermosztáton át a klímabe­rendezésekig. Ahogy Szablár István fogalmaz: „Az Rcool brand létrehozásának célja olyan termékekkel kiszolgálni a piaci igé­nyeket, amelynek legfőbb előnye és erénye a kiváló ár/érték arány, és bár ez elcsépelten hangzik, nálunk tényleg az a mottó, hogy többet adni kevesebbért…”

A pénzügyi mutatók alá is támasztják ezt a törekvést, mivel egy ennyire speciális, kizárólag szakmai partnerekből álló viszontel­adói piacon a folyamatosan visszatérő vásárlói „szavazatok” al­kotják az eredményeket, és bizony a Rotovill-re és az RCOOL márkára is egyre többen voksolnak.

A jövőbeli tervek között előkelő helyen szerepel a megbíz­ható minőségű és jó ár-érték arányú saját márkás termékeik pa­lettájának bővítése. Jelenleg zajlik a partnereik által használt és kedvelt, komoly forgalmat bonyolító webshopjuk modernizálá­sa is. Felkészülten tekintenek tehát a következő negyed évszá­zad elé a pécsi cégnél.

Rotovill.jpg