Fazekas Zsolt a 80-as években az ország első bevásárló­központjában dolgozott, Balatonfüreden. A műszaki rész­leg vezetőjével határozták el, hogy együtt beindítanak egy saját vállalkozást. Először egy veszprémi ipari szövetkezet balatonfüredi üzlethelyiségét bérelték ki. Amikor 1989 feb­ruárjában bejegyezték a céget, társaságuk, a Vöröskő Kft. volt az egyik első magánvállalat, amely létrejött az ország­ban. Ebben az időben hazánkban a cégvilág még gyerekci­pőben járt: a cégbíróságon nem volt számítógép, a Vöröskő pedig másfél évig nem tudott saját telefont szerezni. Jel­lemző, hogy kiskereskedőként az indulás idején nem a ve­vők felhajtása, hanem a termékek beszerzése jelentette ne­kik a legfőbb kihívást, mivel ezen a téren teljesen a nagy állami nagykereskedésektől függtek.

Hamar nyilvánvalóvá vált, hogy ha jó áron akarnak hozzáfér­ni a minőségi termékekhez, csatlakozniuk kell egy nemzet­közi beszerzési társasághoz. Először az Electromarknál lettek tagok, de mivel ez a lépés nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, pár éven belül kiléptek. Az Euronics – amely­hez 2001-ben csatlakoztak– több szempontból is vonzó volt: használhatták a jól csengő nevet, a közös beszerzések jó árat biztosítottak a Vöröskőnek, az önállóságukat viszont tovább­ra is megőrizhették. Csak két írott és íratlan szabályt kell be­tartaniuk: nem szolgálhatják ki a konkurenciát, a tapasztala­taikat pedig megosztják a többi taggal.

A Vöröskő fenntartható növekedésének a válság sem tu­dott keresztbetenni. A recessziós időszakot gyorsan lerea­gálták, így a válság kellős közepén sem voltak vesztesége­sek.

Mivel az áruk beszerzésénél – szemben a konkurensekkel – a Vöröskő nem fél évre előre adta le a rendeléseit, a versenytár­sakhoz képest sokkal rugalmasabban tudtak reagálni a vál­tozó piaci helyzetre, így az árbevételük is viszonylag keveset esett. Míg a piac 47 százalékot zsugorodott, ők mindössze 20 százalékot estek vissza.

EuronicsVorosko.jpg

A vállalat emellett viszonylag hamar, 2008-ban elindí­totta a webshopját. A legnagyobb kihívás az volt, hogy a ne­tes üzletüket úgy alakítsák ki, hogy az online és az offline boltok ne versengjenek, hanem támogassák egymást. Az inter­netes értékesítésre a magyar vásárlók az utóbbi években külö­nösen rákaptak: a webes eladásokból származó forgalom tavaly már harmadik éve duplázódott meg. Az online láb mára a teljes forgalom 40 százalékáért felel, ennek ellenére Fazekas Zsolt sze­rint a hagyományos boltjaik egyáltalán nincsenek veszélyben. A nyugat-európai trendeken is látható, hogy az embereknek a di­gitális világban is komoly szüksége van az offline boltokra.

„Én olyan suszter vagyok, akinek a kaptafája a műszaki keres­kedelem” – jegyzi meg Fazekas Zsolt. A saját területén 30 év tapasztalatra tett szert, ami a kiélezett piaci versenyben ko­moly fegyvertény. Ebben az ágazatban ugyanis sokszor még a nagy nemzetközi szereplők sem tudják megfelelően fel­mérni az aktuális trendeket. Volt olyan versenytársuk, amelyik pár éve megszabadult a laptopoktól, mert azt hitték, hogy a táblagépek teljesen átveszik a helyüket.

Pont azért, hogy a változó vásárlói igényeket megfele­lően le tudják követni, a Vöröskőnél 2015-ben a menedzs­ment átalakítása mellett döntöttek. Addig a felső vezető­ket a vállalaton belül választották ki, a HR-vezető is közel 20 évig dolgozott a cégnél, a ranglétrát végigjárva. De rá kellett jöjjenek, hogy csak kívülről érkező topmenedzserekkel tud­nak az élvonalban maradni. A céges struktúra átalakítása je­lenleg is tart. Az elmúlt években többek közt az egyik nagy online áruház marketingigazgatója is náluk helyezkedett el, valamint a Vöröskőnél lett beszerzési vezető a vállalat legna­gyobb beszállítója, az Electrolux korábbi első számú vezére is. Mindeközben folyik a generációváltás, a vezetést fokoza­tosan veszi át az alapító fia, Fazekas Bálint. A sikereikre jel­lemző, hogy az Euronics nemzetközi hálózatán belül jelenleg övék az egyik legnagyobb egy kézben tartott cég. Az 1250 embert foglalkoztató társaság piaci részesedése ma már a 20 százalékot is megközelíti, az árbevételük pedig tavaly a 63 milliárd forintot is elérte.

A munkájukat az csak segítette, hogy az Euronicson belül a tagok közt az utóbbi időben egyre szorosabb lett az együtt­működés. Nemcsak egyre több közös fejlesztés lát napvilá­got, de már a beszerzést és a marketinget is összehangolják.

A következő évekre nagyszabású tervekkel készülnek, ennek része, hogy felépítenek egy új logisztikai bázist.

Mindemellett az üzleteikben önkiszolgáló rendszereket épí­tenek ki. Most, hogy az országot munkaerőhiány sújtja, a bel­ső képzések is egyre nagyobb figyelmet élveznek: a belső ok­tatási rendszerüket úgy alakítják át, hogy a friss értékesítőket a mostani 1 év helyett 3-4 hónap alatt is ki tudják nevelni.

A műszaki cikkek mellett más terméktípusok, kertész- és barkácsáruk is megjelennek majd a kínálatukban.

Mindezeken felül egy teljesen új területbe is belevágnak, külföldön Dyras néven saját márkás termékeket fognak gyár­tani. A tervek szerint az új termékkör már az első években 4-5 milliárd forintos éves forgalmat termel.

Emellett, ahogy eddig, a jövőben is támogatják a rászoruló­kat. A vállalat ugyanis minden év végén tartós élelmiszereket adományoz a rászoruló családoknak. De tősgyökeres veszp­rémiként a vállalat a Telekom Veszprém KC férfikézilabda-csapatának az egyik fő vezetője és támogatója immár 25 éve.

euroics.jpg