Az ARH Informatikai Zrt. a 90-es évek elején, az elsők kö­zött kezdett mesterséges intelligenciára épülő, öntanuló al­goritmusok fejlesztésével foglalkozni, amelyeket különbö­ző képfeldolgozási problémák megoldására hasznosítottak. Az első jelentős sikereket az autók rendszámáról készült ké­pek automatikus felismerésére és leolvasására képes szoft­verük, a mai napig globálisan piacvezető CARMEN® termék hozta. Ezt követte a különböző szabványosított kódok be­vezetése, amelyek többek közt a szállítmányozásban hasz­nálatosak.

Az ARH a megszorításokról elhíresült Bokros-csomag utáni időszakban döntött a külpiaci nyitás felé, végső soron a jelen­kori sikereiket is ez a lépés alapozta meg – jelenleg az árbe­vétel nagyobb része származik exportértékesítésből. A 2000- es évek elejére a rendszámfelismerő rendszerük már a globális piacokon is megállta a helyét. Utólag visszatekintve az ARH ki­váló piaci lehetőséget és betöltetlen rést talált a rendszámfel­ismerő technológiában, amelyet kezdetekben a parkolóhelye­ken, később pedig már a közúti közlekedésben is alkalmaztak a megrendelőik. Ma már 28 ezer rendszámtípust képes felis­merni az ARH CARMEN® rendszámolvasó szoftvere, a háttér­ben futó mesterséges intelligenciát pedig egy folyamatosan bővülő, jelenleg több mint 200 millió képet tartalmazó adat­bázis alapján tanítják az újabb és újabb rendszámtípusok fel­ismerésére.

Egészen az elmúlt néhány évig – kevés projektet leszá­mítva – csak technológiai komponenseket kínáltak B2B piaci szereplők, főként rendszerintegrátori cégek számára. Az am­biciózus növekedési céljaik eléréshez új piacokra kívántak és kívánnak belépni, ahol elvárás a késztermék. Így most olyan produktumok fejlesztésén dolgoznak, amelyek képesek egy adott probléma teljes megoldását lefedni, azaz minden az adott eszközön fut.

A közlekedésinformatikai üzletág vezető termékei a saját ter­vezésű és gyártású, dedikált kamerák, amelyek nem csak az in­putot jelentő képet szolgáltatják. A teljes funkcionalitásuk jó­val több ennél: képesek elemezni a járművek „viselkedését”, és akár automatikusan riasztani, ha például valaki áthajt egy zá­róvonalon, vagy figyelmen kívül hagyja a lámpa piros jelzését. A termékvonal alapja a CARMEN® rendszámleolvasó szoftver, amely tudja olvasni többek között az arab, thai, cirill, kínai ka­raktereket is.

Referenciáik nagyobb része nem hozható nyilvánosságra. Ami viszont publikus, az önmagáért beszél: az ARH által gyár­tott kamerák olvassák az áthaladó járműveket az Egyesült Álla­mok és Mexikó határszakaszának mindkét oldalán, vagy a világ legnagyobb forgalmú repülőterein: Szingapúrban és Hong­kongban ARH-s technológia segíti a határőrök munkáját. A fej­lődéssel a követelmények is egyre szigorúbbak, a hibátlan ol­vasási arány és a rendszám honosságának helyes felismerése 98 százalék feletti a közlekedésinformatikai szegmensben. Az ARH eszközei kiválóan teljesítenek éjjel-nappal, esőben és hó­ban, mínusz 40 – plusz 55 fokos hőmérsékleti tartományban. A kamera képes nagyon rövid záridővel dolgozni, hogy a 300 km/h fölött közlekedő autókról is tűéles kép készülhessen. Ez azt jelenti, hogy egy kép rövidebb idő alatt készül el, mint a másodperc ötvenezred része. Ez egy emberi szempillantásnál ötezerszer gyorsabb. Egyre jellemzőbb elvárás, hogy a rend­szereik ne csupán a rendszámot, de az autó gyártóját, típusát és egyéb jellemzőit, pl. a színét is felismerjék – így most már ilyen funkciót is kínálnak.

A közlekedésinformatika mellett a 2000-es évek elején megje­lent a személyi okmányok olvasására és eredetiségük vizsgála­tára képes okmányolvasó termékcsalád is. Jelenleg ez a két fő irány az ARH-nál; a közlekedésbiztonság és az okmányolvasás köré épülő produktumok hozzák a bevételek javát.

ARH.jpg

A cég által gyártott, mozgó alkatrész nélküli személyi­okmány-szkenner és optikai karakterfelismerő (OCR) szoftver bármilyen személyi okmányt elolvas, és azok eredetiségét is ellenőrzi. Jelenleg több mint 60 000 rendszerben vannak je­len. Magyarországon a schengeni határ védelmében is részt vesznek, emellett több tucat ország határellenőrzésében, de a kereskedelmi szektor – például hotelek, bankok, repülőte­rek, autókölcsönzők, kaszinók – beszállítói is. A portfólió har­madik pillére pedig az intelligens hálózati videókamerák s a szerveren futó analitikai és eseményalapú keresési funkciók, melyek hozzájárulása az árbevételhez folyamatosan nő. Ez az Intellio termékcsalád, amely akvizíció útján került a cégcso­portba, 2015-ben.

A magát magyar középvállalatként definiáló, az elmúlt 15 esz­tendőben organikusan növekvő ARH idei és jövő éve bővelke­dik beruházásokban, számos innovációt dob piacra a társaság. Két éve megújították a külpiaci értékesítést. Cél, hogy min­den jelentősebb régióban és országban saját irodát nyissanak, vagy dedikált partnerekkel dolgozzanak együtt. Ezt megelő­zően az értékesítés- és terméktámogatás Budapestről, illetve az USA-ban, Florida államban található irodákból történt. Mára saját irodájuk van többek között Dániában, Szingapúrban és Csehországban is. Megrendeléseik szép számmal érkeznek mind az állami, mind pedig a privát szférából.

A helyi, úgynevezett prime representative partnerek ki­választása, beintegrálása is fokozatosan halad. Jelenleg negy­ven országban van ilyen üzleti partnerük. Céljuk, hogy 2020 végére száz országban legyenek jelen ilyen formában. De ez­zel együtt már másfél évtizede közvetlenül értékesítenek több mint 140 országba. Sokat várnak az automatizált gyártás be­vezetésétől, itt a tervek szerint tízszereződő kapacitással tud­ják majd kiszolgálni az értékesítés növekvő volumenét. Az új gyártási módszer a korábbinál nagyobb területet kíván, így in­gatlanfejlesztésre is szükség volt. Ennek eredményeként nyílt meg 2019. június elején az új, sorban a negyedik saját gyártó­csarnok Perbálon, mellyel összesen 5000 m2-re bővült a saját gyártói terület. Azóta ott végzik (a csipbeültetéstől kezdve) a teljes gyártói folyamatot és a minőség-ellenőrzést. Ez év őszé­től szinte teljesen automatizáltan. A cégen belül kifejezetten alacsony a fluktuáció szintje. Sokan 15-20 éve dolgoznak ná­luk, a jelenlegi szakembergárda mintegy 400 fős, kétharmaduk mérnök-szoftverfejlesztő.

A vállalat társadalmi felelősséget érintő tevékenységéről sze­rényen beszélnek a cégvezetők, de többször előfordult, hogy szinte ingyen adtak át értékes informatikai rendszereket. Elektronikai gyárukban évi 30 millió komponenst ültetnek be. Ha ezeket egymásra tehetnénk, akkor közel három Everest magasságot kapnánk.

ARH.jpg