Már tizenévesen megismerkedett az élelmiszeriparral és a marketinggel a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. elnö­ke és tulajdonosa, Balogh Levente. 13 éves kora óta rend­szeresen utazott Athénba édesapjával, aki vezető beosztás­ban dolgozott az Olympos-Top Kft.-nél. A szakma már ekkor is érdekelte, és sok mindent ellesett az üzleti utak alkalmá­val. Huszonkét éves koráig egyébként sportállása volt csel­gáncsozóként. Itthon és Európában szép sikereket ért el, de az olimpiára nem jutott ki, így maga mögött hagyta a sport világát. Néhány évvel később már az édesapja tulajdoná­ban lévő Vitapress Kft. kereskedelmi és marketingterülete­it vezette. A cég a rendszerváltás utáni hiánygazdaságot ki­használva citromlé, szörp és aroma gyártásával foglalkozott, ahol a kezdeti bérgyártást saját telephely kialakítása követ­te. A Szentkirályi ásványvíz története is ekkor kezdődött. A tönkrement tsz egyik ezer négyzetméteres ikerépületét vet­te meg a társaság, ahol létrehozták saját üzemüket és rak­tárukat.

„1993-ban az üdítőitalok előállításához szükséges nagy mennyiségű víz miatt saját kutat fúrtunk. Ekkor találtuk meg azt a jégkorszaki lencsét, amelyből a Szentkirályi ásványvíz származik. A laboratóriumi vizsgálatok során azonnal kide­rült, hogy nagy tisztaságú és egyedi ásványianyag-összeté­telű vizet találtunk, amelyet az ős-Duna által otthagyott 150 méter vastag agyagréteg dugószerűen véd. Ez tette lehető­vé, hogy a lenti mikroklímában teljesen steril és tiszta ma­radt a 18 Celsius-fokos víz” – mondta a szakember.

Szentkiralyi.jpg

A Szentkirályi ásványvízmárka építését 2003-ban kezdte el Balogh Levente. Ekkor alapította meg édes­apjától függetlenül a Szentkirályi Ásványvíz Kft.-t. Jól menő vállalkozóként szinte teljes vagyonát pénzzé kellett tennie, hogy megvegye a telephelyet, ahol akkor 80 ember három műszakban óránként négyezer palack ásványvizet készített, 50-60 éves eszközökkel. Ma már van olyan gépük, amely óránként akár harminckétezer palack víz előállítására ké­pes. A szerencse nemcsak a kút fúrásakor, hanem később is Balogh Levente mellé szegődött. Egy fröccsöntőüzemet vezető ismerősétől nem vitt el egy két deciliteres PET-palackokból álló szállítmányt az egyik megrendelő. A flako­nokba Szentkirályi ásványvizet töltött, s megjelent velük egy élelmiszeripari kiállításon, ahol felfigyelt a termékre a Luft­hansa. „Olyan méretű palackot kerestek, amely elfért a lé­gitársaság cateringtálcáján. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a világ legjobb ásványvize lett a miénk. Az ásványvizek verse­nyének a vezetője egy Lufthansa-járaton figyelt fel a Szent­királyira, és meghívott minket. A légitársaságnak öt évig szállítottunk, és az elnyert díj abból a szempontból volt na­gyon előnyös, hogy Magyarországon megteremtettük az ásványvíz kategóriát, s felhívtuk a figyelmet arra, hogy víz és víz között nagy különbségek vannak” – elevenítette fel a kezdeti lépéseket.

„Mindig kicsit többet akartam elérni, mindig mertem idő­ben lépni és kockáztatni, ennek is köszönhető, hogy ilyen eredményeket értem el. Miután kiderült, hogy elnyertük a világ legjobb ásványvize címet, az lett a célom, hogy az a világ legjobb palackozójában kerüljön palackokba. 2007- ben a multicégeket leszámítva a régióban elsőként vet­tünk palackozógépet a szakma legjobbjától, a Kronestől. A technológia annyira modern volt, hogy a multinacioná­lis versenytársak mérnökei is hozzánk jöttek betanulni a gép működését. A csaknem kétmilliárd forintos beruházás után külön kérésünkre túlnyomásos steril kabint szállítottak ne­künk a töltő- és a lezárógép közé. Így nemcsak emberi kéz, de ember által kilélegzett levegő sem érinti a nálunk palac­kozott ásványvizet” – húzta alá Balogh Levente.

A robbanásszerűen növekvő igényeket az új géppel már ki tudták szolgálni, ekkor azonban az eladások ugrásszerű bő­vülése miatt raktárfejlesztésre, majd kamionokra volt szükség. „Folyamatosan fejlesztünk: vagy az üzemet, vagy a raktárbá­zist. A bővülés üteme nem lassul” – mondta a szakember.

Szentkiralyi2.jpg

A piacvezető Szentkirályi hazai és európai jövőjének a biztosításához, a vállalat növekedéséhez, további munka­helyek teremtéséhez és versenyképességének európai szin­ten való növeléséhez tőkeerős, nemzetközi tapasztalattal és tudással felvértezett partnert keresett. A hozzá hasonló­an tradicionális családi értékeken alapuló üzleti elveket val­ló, az ásványvízkincs védelmét küldetésének tartó partne­rével, az olasz Pasquale családdal, a Karlovarské Minerální Vody (KMV)-csoport tulajdonosával 2015 tavaszán stratégiai partnerségre léptek. Ennek köszönhetően sikerült visszavá­sárolni az ország egyik legtradicionálisabb ásványvíz-palac­kozóját és -forgalmazóját, a Kékkúti Ásványvíz Zrt.-t, amely ha részben is, de ismét magyar tulajdonba került.

„Ha egy évvel később adom el a részesedésem, akkor sze­mély szerint jobban jártam volna a rendkívül száraz nyár miatt, de a vállalat és a Szentkirályi ásványvíz jövője szem­pontjából ez volt a legjobb a döntés” – tette hozzá Balogh Levente. Ma már a cégcsoport része a Pepsi termékek ma­gyarországi gyártásával és forgalmazásával foglalkozó társa­ság is. Ez év májusában jött létre a Szentkirályi Magyarország nevű vállalatcsoport, amely 600 munkavállalót foglalkoztat, továbbá két magyarországi üzeme van.

„A magyar embereknek köszönhető, amit elértünk, ezért kötelességemnek érzem, hogy valamit vissza is ad­jak ebből. A Cápák között műsorral példát mutatunk a fia­taloknak is” – fejtette ki Balogh Levente. A társadalmi fele­lősségvállalást is fontosnak tartja, segít azokon, akik bajba kerülnek. Kórházaknak, árvízkárosultaknak vagy olyan kiste­lepüléseknek, ahol a vízmű elzárja a vezetékes vizet, szoktak küldeni ásványvizet, nagy tételben. A sportolókról sem feledkezett meg, a Szentkirályi Tehetségprogramban utánpót­láskorú fiatalok profi karrierjének az elindítását segíti.

Szentkir.jpg