A hetvenes évek elején az Uvatervnél dolgozott geodé­taként Gablini Gábor, aki álmainak valóra váltásához hasz­nálta fel azt, hogy egy nézetkülönbség miatt kirúgták a fő­iskoláról. Már gyerekkorától autómániásnak számított, ezért akart gépkocsikkal foglalkozni. Az első autó, amelyben éle­tében ült, egy süppedős ülésű Pobjeda volt, még 1957 kö­rül. Az AFIT IV-es számú autójavító műhelyben megengedték neki, hogy megtanulja a gépkocsijavítást, ugyanis bevállalta a szamárlétra végigjárását. Az egyik legnagyobb autófelújí­tó üzemnek számító egységben az akkor népszerű model­lek motorjainak, futóműveinek és sebváltóinak szét- és ös­szeszerelését tanulta meg.

„Itt olyan apró fogásokat tanulhattam meg, amelyeket ma már sehol sem lehet. Ilyen a csapágyhántolás vagy a dugat­tyúgyűrű-illesztés. Nagyon élveztem az egészet, szívtam ma­gamba a tudást, gyorsan haladt az előremenetelem, ezzel párhuzamosan a szakmát is tanultam, így két év múlva már a szervizbe kerültem. Külföldi tanfolyamokra is küldtek, jár­tam a Škoda, a Wartburg, de még a Volvo központjában is. A svéd márka a nyolcvanas években jelent meg itthon mint valutáért értékesített autó. A Dózsa György úton, a közép-európai régió legnagyobb szervizkomplexumában, a Spi­rálban a fődarabműhely csoportvezetője voltam 1983-ban” – elevenítette fel a múltat Gablini Gábor, a Gablini Vagyon­kezelő Zrt. tulajdonos-vezérigazgatója. A szakember sok mo­tort javított, de kollégáival készítettek sportmotorokat és sperrdifiket, azaz önzáró kiegyenlítőműveket is. A jó munká­nak hamar híre ment, és otthon is elkezdett dolgozni. Néhány év alatt olyan nagy lett az ügyfélköre, hogy saját műhely épí­tésébe vágott bele. Első, még fűtetlen garázsát egy tyúkól­ból alakította ki apósával, de már ebbe is került akna. A csalá­di házukat az alsó szinten lévő, már fűtött garázshoz illesztve alakították ki 1988-ban. Itt már az aknában is volt világítás, sőt egyedülálló módon kipufogógáz-elszívót is építettek. Ekkor lett önálló vállalkozó is, ahol az volt az alapvetése, hogy nem fogad el borravalót.

„Kisipari szinten ilyen korszerű műhely nem sok létezett akkor itthon. Így a keleti autók idejének lejárta után a Peugeot egyből megadta nekünk a szerviz- és kereskedelmi jogot. Har­madmagammal kezdtem el a munkát. A Peugeot autók na­gyon népszerűek lettek, a rengeteg behozott járműből sok került hozzánk az ország minden részéről, mert a ritkább hibákat is ki tudtuk javítani. Az ügyfélkör annyira megnőtt, hogy a kli­ensek 1991-től tőlem akartak új autót venni. Akkor még nem az értékesítésre koncentráltam. Aki nagyon akart venni, az a szomszédtól bérelt garázsban lévő asztalnál rendelhetett egy munkatársamtól. De az eladásra csak ennyi figyelmet fordítot­tunk az elején” – tette hozzá Gablini Gábor.

A szomszéd telkét 1993-ban vette meg, ahol egy sátor alatt hat gépkocsit állítottak ki. Innen 1995-re több autót adott el, mint a többi rendes Peugeot-kereskedés az országban. Ulti­mátumot kapott a francia igazgatótól, hogy egy éven belül szalont kell építenie, különben nem foglalkozhat Peugeot-val. A Bokros-csomag idején nem volt egyszerű finanszírozást ta­lálni, nekik is csak 33 százalékos kamatra sikerült. A Nótárius utcában, a Gelka korábbi telephelyén nyitották meg az első autószalont, 23 munkatárssal. Az előre meghirdetett árfolyam-leértékelés miatt nagyobb árrésük maradt a behozott gépko­csikon, így két és fél év alatt visszafizették a hitelt. Addigra ki is nőtték a telephelyet. Az M3-as melletti területen, 1999-ben kezdett el épülni a kor trendjeit meghaladó, városszéli, úgyne­vezett Blue Box-kereskedés.

Gablini.jpg

„A zárt dobozban a kialakítással úgy vezetik az ügyfelet, hogy szinte minden autót megnéz, míg elkezdi intézni az ügyeit. A javaslatomra az eredeti tervhez képest több természetes fényt engedtek az épületbe, és galériát is kialakíthattunk a 2001-re elkészült kereskedésben. Ezzel a Peugeot márka történelemkönyvébe is bekerültünk mint az első új koncepció szerint megépült kereskedés. A módosítási javaslatainkat egyébként annyira megfogadták, hogy utána már azok szerint alakították ki világszerte az új kereskedéseket” – fűzte hozzá a szakember.

Az ezt követő években dinamikusan fejlődött a hazai au­tókereskedelem. 2004-től megjelentek a 0 százalékos indu­ló befizetéssel kialakított, devizaalapú hitelek a piacon, de a Gablini-csoport nem adott el így autókat. Ezért sok kritika is érte a társaságot, üzleteket is veszített, de a válság így kevés­bé érintette őket, sőt a hitelességük megnőtt az ügyfelek sze­mében. Ezekben az években azonban problémák merültek fel a Peugeot-k minőségével kapcsolatban. Ez arra késztette Gablini Gábort, hogy újabb márka felé nyisson. A Nissan pedig ezzel egy időben olyan partnert keresett, akinek a nagy men­nyiségű értékesítésben van tapasztalata, így lett többmárkás kereskedő. A cégcsoportot 2006-tól, az új márkával való bővü­lés óta profi menedzsment irányítja, amelyben több fiatal csa­ládtag is szerepet kap. A tulajdonos-vezérigazgató pozícióját is ők vehetik majd át.

Egy korábbi Nissan-kereskedőt is megvettek 2008-ban, a Sum­mitot. Közben Kia, később Hyundai modelleket is forgalma­zott a Gablini. 2009-ben a Nissan prémium márkájának, az Infinitinek az importőri jogait nyerték el. Ez év nyarán pedig bejelentették, hogy 2020-tól az Aston Martin márka impor­tőri feladatait Magyarországon és a nyugat-balkáni régióban a Gablini-csoport látja el. A szakember fontosnak tartja, hogy a jelenleg 200 fős cégcsoportnál a kollégáit ösztönözze arra, hogy tanuljanak, és előrelépési lehetőséget is biztosít nekik.

Tavaly 2500 új és 450 használt autót adtak el, s mintegy 30 ezer kocsit javítottak a szervizeikben. A cégvezető jelenleg egy Infiniti Q60-nal jár.

„A reexport nélküli, azaz a ténylegesen magyarországi forga­lomba kerülő új autók piaca nagyjából 140 ezres, miközben több mint 160 ezer használtat hoznak be külföldről. Ha a gép­járművek adóztatása a károsanyag-kibocsátás alapján történ­ne, akkor kevesebb tizenöt-húsz évnél öregebb, rendkívül környezetszennyező gépkocsi érkezne be. Sőt ez az intézkedés az új autók piacán is 5-10 százalékos növekedéssel járhatna” – vé­lekedett Gablini Gábor, aki szerint az új járművek piacának 20- 25 százaléka lenne az egészséges arányú használtautó-import.

Úgy véli, hogy az újautó-kereskedelemnek nagyjából húsz-huszonöt éve van még. Az internetalapú értékesítés és az elektromos autózás is komoly változásokat hoz. Utóbbinak olyan alacsony szintű a normál karbantartási igénye, hogy ál­láspontja szerint a mai szervizhálózat mérete nem lesz fenn­tartható az elektromos autózás korában. Igaz, az azonnal ren­delkezésre álló teljes nyomaték miatti rendkívüli gyorsulásból adódóan az autók 90 százalékának törik meg az eleje, ami még sokáig munkát ad a lakatosoknak, fényezőknek. „Az autózás­ban hihetetlen változás zajlik. Mi is figyeljük az új technológi­ákat, az elektromos gépkocsik értékesítésében is úttörők va­gyunk, hiszen már ezer Nissan Leafet adtunk el. A jövőben kevesebb, de nagyobb kereskedő lesz, ami a hatékonyság nö­velésére kényszerít bennünket is. Fontos, hogy a gyártóknak szüksége legyen ránk, a márkakereskedőre. Ezt csak akkor ér­hetjük el, ha az ügyfeleink és a partnereink elégedettek ve­lünk” – fűzte hozzá Gablini Gábor.

Sikerességüket a számok mellett abban is mérik, hogy mennyire tudnak részt vállalni a társadalmat érintő ügyekben. A cég működésének a jellegéből adódóan a környezetvéde­lemre kifejezetten nagy figyelmet fordítanak, ugyanakkor a beteg gyermekek támogatása is szívügyük. A Beteg Gyerekek Alapítványával vannak kapcsolatban, a Heim Pál Gyermekkór­háznak adtak át nemrég életmentő berendezéseket.

gablini.jpg