Kis szerencse is kellett hozzá, hogy Almási Sándor be tud­ja indítani a saját üzletét. Még 1982-ben történt, hogy egy ba­rátjával tárgynyereményt nyertek a lottón. Egy színes televízi­ót kaptak, amelynek az értékét egymás között elosztották, és Almási ebből a 15 ezer forintból vásárolta meg az első esz­tergagépét. Mielőtt a saját lábára állt volna, a mezőkövesdi szakember már sok területen megfordult. Egy időben autó­bontással is foglalkozott, de mire megvette az első gépét, már az esztergálás terén is komoly tapasztalata volt. Eleinte főleg anyacsavarok készítésével kereste a kenyerét. Másodállásban, egy hagyományos csúcsesztergán indította be a termelést, és a munkába a felesége mellett a gyermekei is rendszeresen besegítettek. A fémmegmunkálás kezdetben persze szerény körülmények között, a családi ház udvarán zajlott.

Az üzlet igazán a rendszerváltás után indult be. Azután, hogy megalakult az Almási Kft., az első CNC-gépét a cégve­zető viszonylag hamar, már 1992-ben beszerezte. „Szinte semmi pénzem nem volt, ezért az eladó nyújtotta hitelből és baráti kölcsönökből fizettem ki a gépet. Végül jó üzletet sikerült nyélbe ütni, hisz ezután a forgalom is gyors növeke­désnek indult” – meséli az alapító. Ebben az időben Borsod megyében sorra jelentek meg azok az egyszemélyes cégek, amelyek segítettek összekapcsolni a külföldi multinacioná­lis társaságokat a helyi vállalkozókkal. A 90-es évek elején az Almási Kft. főleg ilyen ügynökökön keresztül jutott munká­hoz. Mindössze egy évvel a CNC-gép beszerzése után már ki is nőtték a családi házhoz tartozó területet, és átköltöztek egy bérelt telephelyre.

Az évtized közepén viszont változott a felállás: a betelepü­lő nemzetközi cégek által generált saját igények háttérbe szorították a közvetítők által kínált munkákat. Mezőköves­den többek közt egy motorolajhűtőt, hőcserélőt, kipufogó­gáz-visszahűtőt és töltőlevegő-hűtőket gyártó nagyvállalat is megtelepedett. Ez a társaság először csak kisebb munkák­kal bízta meg a kft.-t, de olyan elégedettek voltak a legyártott fémtermékekkel, hogy aztán egyre nagyobb mennyiségben és változatosságban rendeltek a magyar vállalkozástól. Köz­ben az Almásinál folyamatosan növelték a kapacitást, ehhez pedig túlnyomórészt hitelekből vásároltak új gépeket.

A következő nagy vevőjükkel a közös üzleti kapcsolat 2007- ben indult el. Ebben az évben az egyik nagy német csoport, amelyik vasúti és haszongépjármű-rendszerekhez készít fék­rendszereket, a gyártás egy részét Spanyolországból áthozta Magyarországra. A kért termékeket csak egy speciális eljárás­sal, menethengereléssel lehetett elkészíteni. Ez a menet­készítésnek egy sajátos módja, amellyel egy hidegalakítási eljárás során a legszigorúbb szabványoknak megfelelő kötő­elemeket és alkatrészeket lehet létrehozni.

Almasi.jpg

Ahogy Almási Sándor megjegyzi: menethengerelő gépet ugyan kellő mennyiségű pénz birtokában bárki tud venni, de a kezeléséhez szakértelem szükséges. Márpedig a cég­vezető ezen a területen már a rendszerváltás előtt is szer­zett tapasztalatot. Pont ennek a hozzáértésnek köszönhető, hogy 2007 óta a német gyártó a menethengerelési feladatok egy részével folyamatosan őket bízza meg. Mint a szakem­ber elárulta: egyetlen szerszámért két-háromezer eurót fizet­nek. Időközben az üzlet olyan jól ment, hogy a bérelt székhe­lyet először megvásárolták, majd egy új telepet is építettek. Mintegy 5000 négyzetméteren alakították ki az új csarnokot és az irodákat. Tavaly pedig egy nagyszabású eszközbeszer­zést is végrehajtottak: állami támogatással összesen tíz kor­szerű CNC-gépet vásároltak. Ezzel a fémmegmunkáló gépe­ik száma ma már eléri az 55-öt. A modern berendezéseiknek köszönhetően nagy méretű termékeket is tudnak gyártani, s milliós darabszámra szóló megrendeléseket is képesek tel­jesíteni.

Az elmúlt években mindemellett a generációváltás is meg­indult a cégnél: az alapító fia, ifjabb Almási Sándor 2012- ben csatlakozott a kft.-hez. A vállalat sikereire jellemző, hogy 2016 és 2018 között 1,1 milliárdról 1,4 milliárd forintra nőtt az árbevételük.

A társaságnak a gyártócsarnokokon kívül van egy ki­sebb boltja is, ahol kereskedelemmel foglalkoznak. Ez az üzlet a Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeumnak is segít a kiállított gépek felújításában, különféle alkatrészek fel­ajánlásával.

Ami a jövőbeli terveket illeti, a fő cél a vevőkör bővítése és a diverzifikáció. Bár a cég kis részben most is gyárt export­ra, külföldön szeretnének jobban megerősödni, ami miatt a munkaerő létszámát is növelni akarják. Főleg nyelveket be­szélő szakembereket vennének fel. Mivel a fémmegmunkáló vállalatok közül elsősorban az emeli ki őket, hogy menethen­gereléssel is foglalkoznak, erre az ágazatra kifejezetten nagy hangsúlyt akarnak helyezni a következő években.

Almasi.jpg