Béres Gyógyszergyár Zrt..jpg

Dr. Béres József, a Béres Gyógyszergyár elnöke

A Béres Részvénytársaság 1989-ben alakult egy termékkel, a Béres Cseppel, amely 2000-ben gyógyszerként is megkapta a forgalomba hozatali engedélyt Magyarországon. De a cég életében a fordulópont 1995-höz köthető, ekkor vásárolták meg Szolnokon a megyei gyógyszertári központ jogutódját.

„Korábban termékeink fejlesztését bérelt fejlesztő laboratóriumban, előállításukat pedig bérgyártással oldottuk meg, a szolnoki központ gyógyszergyári bázissá való fejlesztésével azonban termékeink gyártása a saját kezünkbe kerülhetett” – mondta Béres József, a vállalat elnöke.

2004-ben Budapesten nyitottak modern kutatás-fejlesztési egységet, az elnök szerint ettől kezdve nevezhető a Béres gyógyszergyárnak, ugyanis ekkor kapott még erőteljesebb lendületet a termékfejlesztés, amit saját K+F szervezet és laboratórium végez. A Béres Gyógyszergyár mára Magyarország legnagyobb, hazai magántulajdonban lévő gyógyszergyártója, közel 150 különböző termékkel, amelyek közül több a hazai egészségmegőrző öngyógyszerezési piac vezető márkája. Piacvezető termékei a Béres Csepp, a Béres C-vitamin, az Actival multivitamin-multiminerália termékcsalád, a Béres ízületi- és szemvitaminok, valamint a kalciumpótlást szolgáló készítmények.

A vállalat résztulajdonosa a gyógyszer-nagykereskedelemmel foglalkozó piacvezető Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt.-nek. Érdekesség, hogy a csoport közel húsz éve borászatot is működtet a Tokaji Borvidéken, Erdőbényén.

Béres József vegyészkutatóból lett a vállalat elnöke, így saját bevallása szerint sokat kellett tanulnia a cég operatív működéséről, de amint mondja, a józan ész, a strukturált, megfontolt gondolkodás sokat segít a lényeglátásban, az útvesztők elkerülésében. „Szeretünk dolgozni, és a cég megalakulása óta feleségemmel együtt fontos pozíciókat töltöttünk be a vállalat vezetésében. Ugyanakkor pontosan ismerjük a korlátainkat is, soha nem feltételeztük magunkról, hogy mindent tudnánk, amit egy komolyabb vállalat vezetése igényel” – utalt az elnök arra, hogy a vállalat csúcsvezetői nem családtagok. Ugyanakkor tulajdonosi szinten a generációváltás biztosított, a következő generáció már aktív szerepet kapott a működésben.

„Fontosnak tartom, hogy egyetemes értékek mentén, tudatosan munkálkodunk, s különösen jó, hogy olyan tevékenységet folytatunk, ami nem pusztán egy sikeres és tisztességes gazdasági vállalkozást jelent, hanem olyat, amelynek működésében hangsúlyos a társadalomért vállalt felelősség, és a másik ember szolgálata is” – mondta Béres József.

BET50_funfact-Beres.jpg

Az elnök a vállalat sikerességét az egyedi történeti/történelmi  beágyazottságban, az alapító, id. Béres József tiszteletében, a minőségi termékeket garantáló tudományosságban, szakmaiságban és igényességben látja. Szerinte a fogyasztók bizalmának letéteményesei a magas minőségű, megbízható egészségvédő, gyógyító termékek, és a korrekt, tanító és etikus kommunikáció, de kiemelte a Béres Alapítvány jószolgálati munkáját, a magas társadalmi elköteleződést és a valódi társadalmi felelősségvállalást is. A vállalatot emellett megbízható partnernek tartja a beszállítók és forgalmazók felé, az alkalmazottak számára pedig színvonalas, emberközpontú munkahelynek.

A közeljövőben a vállalat célja hazai piaci pozícióinak megtartása – az elmúlt években rendre meghaladták a piac növekedési  dinamikáját. Béres József szerint további kitörési pont az exportpiacokban kereshető, a nemzetközivé válásban pedig nem zárkóznak el a cégfelvásárlásoktól sem. 2019-ben az exportértékesítés az árbevétel 25 százalékát adta.

Rövidtávon azonban – az export további növelése mellett – a termelőüzem fejlesztése élvez előnyt, az elnök szerint a szűk kapacitások megszüntetése elengedhetetlen a rugalmas működéshez, a növekvő igények kielégítéséhez és a méretgazdaságos termelés megvalósításához. Mindez ugyanakkor hosszabb távon támogatja a növekedési tervek megvalósíthatóságát is. Finanszírozási oldalról a vezetőség a szerves fejlődést támogatja, de banki hitelekkel is rendelkeznek, a lehetőségeik által megengedhetőnek tartott mértékben. A finanszírozók szemében pedig a kiegyensúlyozottság, megbízhatóság, szakértelem és a csoport mérete teszi vonzóvá a Bérest.

Az elmúlt évtizedek pénzügyi-gazdasági nehézségeire a nagyobb költségelemek mérséklésével válaszolt a társaság. A vírushelyzet – részben – belátható hatást gyakorolt a cégre, egyes termékeknél forgalomnövekedést, másoknál csökkenést hozott, a volatilis árfolyamok, a munkaerő mennyiségi és minőségi rendelkezésre állása is kockázati tényezőket jelentettek. Ezekre a válaszok a munkahelyek lehetőség szerinti megtartása, a hatékonyságnövelés, a jövő bizonytalanságait figyelembe vevő, megelőző pénzügyi lépések voltak.

Béres József úgy látja, hogy vállalkozói létében – de korábban kutató kémikusként – sem a szerencse határozta meg a sikerét. „A tudásban, a jó gondolatokban, a szorgalomban, a kitartásban hiszek, és messzemenően egyetértek a mondással, miszerint a szerencse csak a jól felkészült elmének kedvez.”

BET50_NSR-Beres-04.jpg