A) Adat megnevezése

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

A BÉT Közgyűlésének döntéseit az Igazgatóság és – bizonyos esetekben – a Felügyelő Bizottság készíti elő. A BÉT Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága döntéseit a vezérigazgató, illetőleg a BÉT munkaszervezete készíti elő.

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

A BÉT szerveinek döntéseiben állampolgári közreműködésre nincs lehetőség.

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

Az Alapszabály és a vonatkozó jogszabályok határozzák meg.

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

1013 Budapest, Krisztina körút 55.

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

A BÉT Közgyűlésének ülései és döntései a Közgyűlés határozata alapján nyilvánosak vagy nem nyilvánosak. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság ülései és döntései nem nyilvánosak.

A BÉT Közgyűlésén készült jegyzőkönyvek, egyéb közzétételek az alábbi linken érhetők el:

BÉT közlemények, határozatok

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni.

Az Igazgatóság szükség szerint, a társaság zavartalan működésének biztosításához szükséges időközönként ülésezik.

A Felügyelő Bizottság szükség szerint, legalább negyedévente ülésezik.

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

A BÉT Közgyűlésének ülései a Közgyűlés határozata alapján nyilvánosak vagy nem nyilvánosak. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság ülései nem nyilvánosak.

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

A BÉT közzétételei az alábbi linken érhetők el:

BÉT közlemények, határozatok

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

A BÉT közzétételei az alábbi linken érhetők el:

BÉT közlemények, határozatok