A) Adat megnevezése

B) Legutóbbi módosítás ideje.

Ha a közzétételi egység korábbi állapota archív állományba került, az annak elérését biztosító hivatkozás.

 

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

 

A BÉT nem ilyen szerv.

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

   

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

   

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

   

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

   

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

   
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő    

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

   

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

   

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

   

Közszolgáltatások

A) Adat megnevezése

B) Legutóbbi módosítás ideje.

Ha a közzétételi egység korábbi állapota archív állományba került, az annak elérését biztosító hivatkozás.

 
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése  

A BÉT nem nyújt közszolgáltatást.

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

   

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

   

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

   

Nyilvános kiadványok

A) Adat megnevezése

B) Legutóbbi módosítás ideje.

Ha a közzétételi egység korábbi állapota archív állományba került, az annak elérését biztosító hivatkozás.

 

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

 

A BÉT-nek nincs ilyen kiadványa.

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

   

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

   
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye    

Pályázatok

A) Adat megnevezése

B) Legutóbbi módosítás ideje.

Ha a közzétételi egység korábbi állapota archív állományba került, az annak elérését biztosító hivatkozás.

 
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk  

A BÉT esetében ilyen pályázat jelenleg nincs.

Közzétételi listák

A) Adat megnevezése

B) Legutóbbi módosítás ideje.

Ha a közzétételi egység korábbi állapota archív állományba került, az annak elérését biztosító hivatkozás.

 

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

 

A BÉT esetében nem alkalmazandó.

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

 

A BÉT esetében nem alkalmazandó.