A) Adat megnevezése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Elérhetőség az alábbi linken:

A közérdekű adatigénylés szabályai

2. A  közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

BÉT Információs Központ

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Budapesti Értéktőzsde Nyrt. - Információs Központ

postacíme: 1525 Budapest, Pf. 8.

földrajzi helye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. VI. em.

telefonszáma: +36 1 429 6702

elektronikus levélcíme: info@bse.hu

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

dr. Szláma György

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

MNB felé történő adatszolgáltatások: 

· Tőzsdére bevezetett részvények kapitalizációjára és forgalmára vonatkozó havi adatok

· Részvényekhez kapcsolódó változások (tőzsdei bevezetés, kivezetés, tőkeemelés, split)

· Tőkebefektetések negyedéves adatszolgáltatása

· Adatszolgáltatás a közvetlen tőkebefektetésekről

 

KSH felé teljesített adatszolgáltatások:

KSH 1470 Export-import adatok

KSH 1117 Munkaerőköltség, -felvétel

KSH 1840 Az informatikai és kommunikációs technológiák állományának minőségi és mennyiségi adatai

KSH 1846 Telepi adatok

KSH 1874 Negyedéves integrált gazdaságstatisztika jelentés

KSH 1888 Éves gazdaságstatisztikai jelentés, pénzügyi tevékenység

KSH 2009 Jelentés az üres álláshelyek számáról

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A BÉT-nél nincsenek ilyen általános szerződési feltételek.

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél