Cég adatlap - Bet site
Új jelszó generálásához, kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
Az "Elküldés" gomb megnyomása után a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az új jelszó létrehozásához szükséges információkat.
E-mail:
Kérjük, ellenőrizze postafiókját! A megadott e-mail címre kiküldtük a jelszó megváltoztatásához szükséges információkat.
Hiba történt. Nincs a megadott e-mail címmel regisztrált felhasználó a rendszerben.
Kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
E-mail:
Az üzenetet elküldtük.
Nem sikerült elküldeni az üzenetet.
true
Budapesti Ingatlan Nyrt.
Budapesti Ingatlan Nyrt.
BIF részvény

Budapesti Ingatlan Nyrt.

  • Cégbemutató
  • Kereskedési adatok
  • Pénzügyi adatok
  • Részvényesek, cégvezetés
  • Közzétételek
  • Termékjellemzők
  • Elemzések
Teljes név Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési nyilvánosan működő Rt.
Rövid név Budapesti Ingatlan Nyrt.
Szektor Ingatlan - Szabályozott ingatlanbefektetési társaság
Elérhetőség
1033 Budapest, Polgár utca 8-10.
Telefon: +36-1-457-3860
Fax: +36-1-367-2800
Befektetői kapcsolattartó
dr. Kalicz Anita
Telefon: +36-1-457-3860
Fax: +36-1-367-2800
Könyvvizsgáló Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (személyeben felelős könyvvizsgáló Tölgyes András)
Tevékenység A Budapesti Ingatlan Nyrt. jogelődje, a Budapesti Ingatlanhasznosítási és Fejlesztési Kft. 1994. január 1-jén kezdte meg működését. Az alapító 1994 és 1995 folyamán több lépésben összesen 13 ingatlant apportált a társaságba, majd ezt követően döntött a cég részvénytársasággá történő átalakításáról, melyre 1995. január 31-vel került sor. A társaság ingatlanportfoliójába jelenleg 11 épület/épületegyüttes, illetve Budapesten a III. kerületben több építési telek tartozik. A Társaság ingatlanjai Budapesten találhatók, jelentős részük a belvárosban, illetve a tágabb értelemben vett iroda negyedekben. A kedvező adottságokkal rendelkező ingatlanok hasznosításukat tekintve főként irodaházak, de található közöttük parkolóház és szálloda is. A Budapesti Ingatlan Nyrt. 2018. december 31-től a 2011. évi CII. törvény alapján szabályozott ingatlanbefektetési társaságként (SZIT) nyilvántartásba vett társaság, mely a külföldi jogrendszerekből ismert REIT-ek magyarországi megfelelője.
Tőzsdére bevezetett értékpapírok
Név Kijelzés módja (Ticker) Értékpapírkód (ISIN)
BIF részvény BIF HU0000167986
Alapvető információk
Ticker BIF
ISINHU0000167986
Bevezetés időpontja1998. febr. 16.
Kereskedés pénznemeHUF
Névérték10 HUF
Bevezetett mennyiség (db)287 024 440
Kapitalizáció (m Ft)67 164
> Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R)
2007. szept. 17. S (1 : 10)
2019. jún. 11. S (1 : 10)
P/BV
P/BV* 1,3296
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény
* évesített hozam

Összefoglaló éves adatok

Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
20201 20211
(ezer HUF) (ezer HUF)
Árbevétel 6 189 236 4 916 389
Üzleti eredmény 5 102 196 8 354 158
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -121 114 -66 281
Adózás előtti eredmény 4 981 082 8 287 877
Adózott eredmény 4 956 599 8 269 184
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék 0 HUF 20 HUF
Befektetett eszközök 53 204 552 64 271 287
Kötelezettségek összesen 23 454 465 24 288 537
Jegyzett tőke 2 870 244 2 870 244
Saját tőke 42 246 342 50 515 526
Eszközök összesen 65 700 807 74 804 063
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) 52 50
(1) Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)

Fontosabb pénzügyi mutatók

A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak
2020 2021
Eladósodottsági ráta 0,56 0,48
Saját tőke arányos hozam 0,12 0,16
Eszközarányos hozam 0,08 0,11

Évközi jelentések pénzügyi adatai

Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Eredménykimutatás főbb adatai P&L 2020. jan. - 2020. jún.1 2021. jan. - 2021. jún.1
(ezer HUF) (ezer HUF)
Értékesítés nettó árbevétele 2 761 494 2 436 410
Üzleti eredmény 1 841 187 1 471 892
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -35 154 -55 801
Adózás előtti eredmény 1 806 033 1 416 091
Adózott eredmény 1 799 490 1 405 655
Mérleg főbb adatai 2020. jún. 30. 2021. jún. 30.
(ezer HUF) (ezer HUF)
Befektetett eszközök 47 937 655 55 852 206
Immateriális javak 478 1 821
Tárgyi eszközök 47 937 177 55 850 385
Befektetett pénzügyi eszközök 0 0
Forgóeszközök 12 462 372 9 822 834
Készletek 1 566 161 474 952
Eszközök összesen 60 400 027 65 675 040
Saját tőke 38 742 164 43 651 997
Jegyzett tőke 2 870 244 2 870 244
Hosszú lejáratú kötelezettségek 18 549 560 19 048 651
Rövid lejáratú kötelezettségek 3 108 304 2 974 392
Források összesen 60 400 027 65 675 040
(1) Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Tulajdoni hányad (%) Részvény darabszám
PIÓ-21 Kft. 64,02 183 756 960
Saját részvény 12,31 35 340 000
Takarékbank Zrt. 9,99 28 702 440
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul.
Megjegyzés: A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. Törvény 3. § (3) pontja szerint számított közkézhányad, azaz a közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes jegyzett tőke össznévértékének több, mint 5%-a a közvetett vagy közvetlen tulajdonában van. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul.
Cégvezetés
Igazgatótanács Dr. UNGÁR Anna (Igazgatótanács elnöke), BERECZ Kristóf (Igazgatótanács alelnöke, Vezérigazgató), TZVETKOV Julian (Igazgatótanács tagja, Audit Bizottság tagja), Dr. HÁRSHEGYI Frigyes (Igazgatótanács tagja, Audit Bizottság tagja), VASZILY Miklós (Igazgatótanács tagja, Audit Bizottság tagja)
Vállalatvezetés Dr. UNGÁR Anna (Vezérigazgató), BERECZ Kristóf (Vezérigazgató), HRABOVSZKI Róbert (gazdasági vezérigazgató-helyettes)
Megjelenés Hír
2022. aug. 01. 09:58 Szavazati jogok, alaptőke
2022. jún. 30. 10:18 Szavazati jogok, alaptőke
2022. jún. 28. 16:52 Tájékoztatás peres eljárás befejezéséről
2022. máj. 31. 10:50 Szavazati jogok, alaptőke
2022. máj. 11. 13:00 Osztalékfizetési hirdetmény pontosítása
2022. máj. 05. 09:56 Személyi hír
2022. máj. 02. 09:51 Szavazati jogok, alaptőke
2022. ápr. 29. 13:10 BIF Éves Jelentés és Konszolidált Éves Jelentés 2021
2022. ápr. 29. 12:49 BIF javadalmazási politika 2. számú módosítása
2022. ápr. 29. 12:47 Felelős Társaságirányítási Jelentés
Megjelenés Jelentés
2022. ápr. 29. 13:10 BIF Éves Jelentés és Konszolidált Éves Jelentés 2021
2021. aug. 27. 14:12 Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2021. Féléves Jelentés
2022. ápr. 29. 12:47 Felelős Társaságirányítási Jelentés
Megjelenés Alapszabály
2019. máj. 14. 09:57 A Budapesti Ingatlan Nyrt. hatályos Alapszabálya
Megjelenés Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
2022. aug. 01. 09:58 Szavazati jogok, alaptőke
Megjelenés Társasági eseménynaptár
2021. dec. 23. 09:49 Társasági eseménynaptár
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/xtend_ausz_hatalyos_2018_12_04_10fejezet
Értékpapír megnevezéseBIF részvény
Értékpapír kibocsátójaBudapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési nyilvánosan működő Rt.
RészvényfajtaTörzsrészvény
Értékpapír TípusNévre szóló
Értékpapír előállítási módjaDematerializált
Értékpapírkód (ISIN)HU0000167986
Kijelzés módja (Ticker)BIF
Értékpapír névértéke10 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)287 024 440
OsztalékjogosultságTeljes évi
Bevezetési Nap1998. febr. 16.
Első Kereskedési Nap1998. febr. 16.
Tőzsdei kategóriaPrémium
Kötésegység
Kereskedés pénznemeHUF
Kereskedési idő
Bevezetési Ár1 163