Új jelszó generálásához, kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
Az "Elküldés" gomb megnyomása után a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az új jelszó létrehozásához szükséges információkat.
E-mail:
Kérjük, ellenőrizze postafiókját! A megadott e-mail címre kiküldtük a jelszó megváltoztatásához szükséges információkat.
Hiba történt. Nincs a megadott e-mail címmel regisztrált felhasználó a rendszerben.
true
KONZUM Nyrt.
KONZUM PLC.
Konzum részvény

KONZUM Nyrt.

  • Cégbemutató
  • Kereskedési adatok
  • Pénzügyi adatok
  • Részvényesek, cégvezetés
  • Közzétételek
  • Termékjellemzők
Teljes név KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövid név KONZUM Nyrt.
Szektor Befektetések, vagyonkezelés
Elérhetőség
1062 Budapest, Andrássy út 59.
Telefon: +36-1-353-6610
Fax: +36-1-353-6611
Befektetői kapcsolattartó
Linczényi Aladin Ádám
Telefon: +36-1-353-6610
Fax: +36-1-353-6611
Könyvvizsgáló ESSEL Audit Könyvvizsgáló Kft.
Tevékenység Az 1988-ban alapított KONZUM, a rendszerváltást követően az első vállalatok között lépett a Budapesti Értéktőzsdére. A korábban ipari- és kereskedelmi tevékenységet folytató, illetve ingatlanhasznosítással foglalkozó társaság 2015 és 2016 között jelentős átalakuláson ment keresztül: a reorganizációt és portfoliótisztítást követően a vállalat befektetés-szervezői és vagyonkezelői tevékenységet folytat.
Tőzsdére bevezetett értékpapírok
Név Kijelzés módja (Ticker) Értékpapírkód (ISIN)
Konzum részvény KONZUM HU0000160650
Alapvető információk
Ticker KONZUM
ISINHU0000160650
Bevezetés időpontja1990. nov. 01.
Kereskedés pénznemeHUF
Névérték2,5 HUF
Bevezetett mennyiség (db)330 523 148
Kapitalizáció (m Ft)66 766
> Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R)
2012. jún. 26. S (1 : 4)
2018. okt. 10. S (1 : 10)
P/BV
P/BV* 1,1448
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény
* évesített hozam

Összefoglaló éves adatok

Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
20161 20171
(ezer HUF) (ezer HUF)
Árbevétel 23 940 16 823 847
Üzleti eredmény -39 541 3 013 199
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -7 031 8 326 961
Adózás előtti eredmény -46 572 11 340 160
Adózott eredmény -47 362 10 346 534
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék 0 HUF 0 HUF
Befektetett eszközök 3 418 299 46 788 793
Kötelezettségek összesen 3 434 269 25 552 269
Jegyzett tőke 521 500 521 500
Saját tőke 596 974 40 847 907
Eszközök összesen 4 031 243 66 400 176
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) 8 1 377
(1) Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)

Fontosabb pénzügyi mutatók

A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak
2016 2017
Eladósodottsági ráta 5,75 0,63
Saját tőke arányos hozam -0,08 0,25
Eszközarányos hozam -0,01 0,16

Évközi jelentések pénzügyi adatai

nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Eredménykimutatás főbb adatai P&L 2017. jan. - 2017. jún.1 2018. jan. - 2018. jún.2
(ezer HUF) (ezer HUF)
Értékesítés nettó árbevétele 37 215 11 329 722
Üzleti eredmény -9 474 1 768 200
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -17 826 793 367
Adózás előtti eredmény 2 855 676 2 485 576
Adózott eredmény 2 611 846 2 254 244
Mérleg főbb adatai 2017. jún. 30. 2018. jún. 30.
(ezer HUF) (ezer HUF)
Befektetett eszközök 7 663 793 126 416 231
Immateriális javak 0 337 222
Tárgyi eszközök 4 595 92 605 575
Befektetett pénzügyi eszközök 0 135 722
Forgóeszközök 750 415 5 960 943
Készletek 0 334 204
Eszközök összesen 8 414 208 132 377 174
Saját tőke 4 805 722 58 319 324
Jegyzett tőke 521 500 732 104
Hosszú lejáratú kötelezettségek 241 818 38 194 938
Rövid lejáratú kötelezettségek 3 366 668 35 862 912
Források összesen 8 414 208 132 377 174
(1) Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
(2) nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Tulajdoni hányad (%) Részvény darabszám
Konzum PE Magántőkealap 45,14 149 195 312
Mészáros Lőrinc 12,35 40 823 000
Jászai Gellért Zoltán 6,59 21 757 060
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány legalább 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkelezők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy a teljes értékpapír állomány legalább 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában.
Cégvezetés
Igazgatóság JÁSZAI Gellért Zoltán (elnök), MÉSZÁROS Ágnes, LINCZÉNYI Aladin Ádám, MÉSZÁROS Beatrix, ifj. MÉSZÁROS Lőrinc
Vállalatvezetés JÁSZAI Gellért Zoltán elnök-vezérigazgató
Felügyelőbizottság TIMA János (elnök), Dr. EGYEDNÉ Dr. PÁRICSI Orsolya, Dr. BALOG Ádám
Megjelenés Hír
2019. márc. 19. 17:15 A KONZUM Nyrt. rendkívüli közgyűlésének előterjesztései
2019. márc. 07. 19:41 OPUS-KONZUM Közös Átalakulási Terv-mellékletek
2019. márc. 07. 19:40 OPUS-KONZUM Közös Átalakulási Terv-mellékletek
2019. márc. 07. 19:40 OPUS-KONZUM Közös Átalakulási Terv-mellékletek
2019. márc. 07. 19:40 OPUS-KONZUM Közös Átalakulási Terv
2019. márc. 07. 19:40 Rendkívüli tájékoztatás
2019. márc. 07. 19:25 A KONZUM Nyrt. Igazgatósági Határozati Kivonata és a Felügyelőbizottság és Auditbizottság jelentése
2019. márc. 07. 19:20 Rendkívüli közgyűlési meghívó
2019. márc. 07. 08:30 A Tőzsde vezérigazgatójának 58/2019. számú határozata a KONZUM törzsrészvények tőzsdei kereskedésének a 2019. március 7-i Tőzsdenapon a kereskedés kezdetétől a 2019. március 7-i Tőzsdenap végéig történő felfüggesztéséről
2019. márc. 06. 19:00 Társasági eseménynaptár
Megjelenés Jelentés
2018. máj. 17. 19:43 A KONZUM Nyrt. 2017. évi éves jelentése
2018. szept. 30. 14:57 A KONZUM Nyrt. 2018. első féléves jelentése
2017. ápr. 26. 15:03 A KONZUM Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentése
Megjelenés Alapszabály
2018. nov. 27. 20:40 Cégbíróság által bejegyzett módosított alapszabályról szóló tájékoztatás
Megjelenés Társasági eseménynaptár
2019. márc. 06. 19:00 Társasági eseménynaptár
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/xtend_ausz_hatalyos_2018_12_04_10fejezet
Értékpapír megnevezéseKonzum részvény
Értékpapír kibocsátójaKONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
RészvényfajtaTörzsrészvény
Értékpapír TípusNévre szóló
Értékpapír előállítási módjaDematerializált
Értékpapírkód (ISIN)HU0000160650
Kijelzés módja (Ticker)KONZUM
Értékpapír névértéke2,5 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)330 523 148
OsztalékjogosultságTeljes évi
Bevezetési Nap1990. nov. 01.
Első Kereskedési Nap1990. nov. 01.
Tőzsdei kategóriaPrémium
Kötésegység
Kereskedés pénznemeHUF
Kereskedési idő
Bevezetési Ár3 600