Új jelszó generálásához, kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
Az "Elküldés" gomb megnyomása után a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az új jelszó létrehozásához szükséges információkat.
E-mail:
Kérjük, ellenőrizze postafiókját! A megadott e-mail címre kiküldtük a jelszó megváltoztatásához szükséges információkat.
Hiba történt. Nincs a megadott e-mail címmel regisztrált felhasználó a rendszerben.
true
KONZUM Nyrt.
KONZUM PLC.
Konzum részvény

KONZUM Nyrt.

  • Cégbemutató
  • Kereskedési adatok
  • Pénzügyi adatok
  • Részvényesek, cégvezetés
  • Közzétételek
  • Termékjellemzők
Teljes név KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövid név KONZUM Nyrt.
Szektor Befektetések, vagyonkezelés
Elérhetőség
1062 Budapest, Andrássy út 59.
Telefon: +36-1-353-6610
Fax: +36-1-353-6611
Befektetői kapcsolattartó
Linczényi Aladin Ádám
Telefon: +36-1-353-6610
Fax: +36-1-353-6611
Könyvvizsgáló ESSEL Audit Könyvvizsgáló Kft.
Tevékenység Az 1988-ban alapított KONZUM, a rendszerváltást követően az első vállalatok között lépett a Budapesti Értéktőzsdére. A korábban ipari- és kereskedelmi tevékenységet folytató, illetve ingatlanhasznosítással foglalkozó társaság 2015 és 2016 között jelentős átalakuláson ment keresztül: a reorganizációt és portfoliótisztítást követően a vállalat befektetés-szervezői és vagyonkezelői tevékenységet folytat.
Tőzsdére bevezetett értékpapírok
Név Kijelzés módja (Ticker) Értékpapírkód (ISIN)
Konzum részvény KONZUM HU0000142419
Alapvető információk
Ticker KONZUM
ISINHU0000142419
Bevezetés időpontja1990. nov. 01.
Kereskedés pénznemeHUF
Névérték25 HUF
Bevezetett mennyiség (db)20 860 000
Kapitalizáció (m Ft)51 316
> Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R)
2012. jún. 26. S (1 : 4)
Teljesítmény
* évesített hozam

Összefoglaló éves adatok

Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
20161 20171
(ezer HUF) (ezer HUF)
Árbevétel 23 940 16 823 847
Üzleti eredmény -39 541 3 013 199
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -7 031 8 326 961
Adózás előtti eredmény -46 572 11 340 160
Adózott eredmény -47 362 10 346 534
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék 0 HUF 0 HUF
Befektetett eszközök 3 418 299 46 788 793
Kötelezettségek összesen 3 434 269 25 552 269
Jegyzett tőke 521 500 521 500
Saját tőke 596 974 40 847 907
Eszközök összesen 4 031 243 66 400 176
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) 8 1 377
(1) Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)

Fontosabb pénzügyi mutatók

A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak
2016 2017
Eladósodottsági ráta 5,75 0,63
Saját tőke arányos hozam -0,08 0,25
Eszközarányos hozam -0,01 0,16

Évközi jelentések pénzügyi adatai

Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Eredménykimutatás főbb adatai P&L 2016. jan. - 2016. jún.1 2017. jan. - 2017. jún.1
(ezer HUF) (ezer HUF)
Értékesítés nettó árbevétele 3 940 37 215
Üzleti eredmény -26 278 -9 474
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -701 -17 826
Adózás előtti eredmény -26 979 2 855 676
Adózott eredmény -26 979 2 611 846
Mérleg főbb adatai 2016. jún. 30. 2017. jún. 30.
(ezer HUF) (ezer HUF)
Befektetett eszközök 7 293 7 663 793
Immateriális javak 0 0
Tárgyi eszközök 0 4 595
Befektetett pénzügyi eszközök 7 293 0
Forgóeszközök 718 494 750 415
Készletek 0 0
Eszközök összesen 725 787 8 414 208
Saját tőke 588 497 4 805 722
Jegyzett tőke 521 500 521 500
Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 241 818
Rövid lejáratú kötelezettségek 137 290 3 366 668
Források összesen 725 787 8 414 208
(1) Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Tulajdoni hányad (%) Részvény darabszám
Konzum PE Magántőkealap 39,14 11 462 515
Mészáros Lőrinc 13,94 4 082 300
Jászai Gellért Zoltán 7,43 2 175 706
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány legalább 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkelezők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy a teljes értékpapír állomány legalább 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában.
Cégvezetés
Igazgatóság JÁSZAI Gellért Zoltán (elnök), MÉSZÁROS Ágnes, LINCZÉNYI Aladin Ádám, MÉSZÁROS Beatrix, ifj. MÉSZÁROS Lőrinc
Vállalatvezetés JÁSZAI Gellért Zoltán elnök-vezérigazgató
Felügyelőbizottság TIMA János (elnök), Dr. EGYEDNÉ Dr. PÁRICSI Orsolya, Dr. BALOG Ádám
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
Értékpapír megnevezéseKonzum részvény
Értékpapír kibocsátójaKONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
RészvényfajtaTörzsrészvény
Értékpapír TípusNévre szóló
Értékpapír előállítási módjaDematerializált
Értékpapírkód (ISIN)HU0000142419
Kijelzés módja (Ticker)KONZUM
Értékpapír névértéke25 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)20 860 000
OsztalékjogosultságTeljes évi
Bevezetési Nap1990. nov. 01.
Első Kereskedési Nap1990. nov. 01.
Tőzsdei kategóriaPrémium
Kötésegység
Kereskedés pénznemeHUF
Kereskedési idő
Bevezetési Ár3 600