Cég adatlap - Bet site
Új jelszó generálásához, kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
Az "Elküldés" gomb megnyomása után a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az új jelszó létrehozásához szükséges információkat.
E-mail:
Kérjük, ellenőrizze postafiókját! A megadott e-mail címre kiküldtük a jelszó megváltoztatásához szükséges információkat.
Hiba történt. Nincs a megadott e-mail címmel regisztrált felhasználó a rendszerben.
Kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
E-mail:
Az üzenetet elküldtük.
Nem sikerült elküldeni az üzenetet.
true
MOL Nyrt.
MOL Plc.
MOL részvény

MOL Nyrt.

  • Cégbemutató
  • Kereskedési adatok
  • Pénzügyi adatok
  • Részvényesek, cégvezetés
  • Közzétételek
  • Termékjellemzők
Teljes név MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövid név MOL Nyrt.
Szektor kőolaj- és földgázipar
Elérhetőség
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
Telefon: +36-1-209-0000
Fax: +36-1-464-04-27
Befektetői kapcsolattartó
Réthy Róbert
Telefon: +36-1-455-9652
Fax: +36-1-464-1335
Könyvvizsgáló Ernst and Young Kft. (személyében felelős könyvvizsgáló: Szabó Gergely)
Tevékenység Az 1991-ben megalakult MOL a Közép-Európa egyik meghatározó integrált olaj- és gázipari társasága, árbevétele alapján Magyarország legnagyobb vállalata. A cég 2000-ben meghatározó részesedést vásárolt Szlovákia vezető olajipari társaságában, a Slovnaftban, ahol 2004-ben a MOL részesedése a 98,4%-ra nőtt. A társaság 2003-ban 25%-os részesedést szerzett a horvát INA társaságban. A csoport több évtizedes kutatás-termelési tapasztalataira támaszkodva folyamatosan bővíti részvételét külföldi kitermelési projektekben. Két kiemelkedő hatékonyságú finomítót üzemeltet: a pozsonyi és a százhalombattai finomítókat. Ehhez kapcsolódik a kiterjedt kőolaj- és termékvezeték-rendszer, a tárolóhálózat és a folyamatosan bővülő kúthálózat. A csoport petrolkémiai üzletága polimerekkel látja el Európa számos műanyag-feldolgozó vállalatát. A MOL értékesítette földgáz-üzletágának jelentős részét, a földgázszállítás kivételével. 2006-ban megnyerte a Magyar Állam által kiírt stratégiai földgáztároló létesítésére kiírt pályázatot, valamint stratégiai együttműködést alakított ki a Gazprom-mal. A Társaság valamennyi alaptevékenységét illetően piacvezető Magyarországon és Szlovákiában.
Tőzsdére bevezetett értékpapírok
Név Kijelzés módja (Ticker) Értékpapírkód (ISIN)
MOL 2029 HUF kötvény MOL2029 HU0000359120
MOL részvény MOL HU0000153937
Alapvető információk
Ticker MOL
ISINHU0000153937
Bevezetés időpontja1995. nov. 28.
Kereskedés pénznemeHUF
Névérték125 HUF
Bevezetett mennyiség (db)819 424 824
Kapitalizáció (m Ft)1 327 468
> Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R)
2017. szept. 26. S (1 : 8)
P/BV
P/BV* 0,5381
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény
* évesített hozam

Összefoglaló éves adatok

Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
20181 20191
(millió HUF) (millió HUF)
Árbevétel 5 168 668 5 266 735
Üzleti eredmény 352 876 294 059
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -36 539 -17 398
Adózás előtti eredmény 331 351 275 699
Adózott eredmény 301 197 223 214
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék 142,44 HUF 0 HUF
Befektetett eszközök 3 016 196 3 451 878
Kötelezettségek összesen 2 301 634 2 680 918
Jegyzett tőke 79 298 79 408
Saját tőke 2 309 946 2 451 369
Eszközök összesen 4 611 581 5 132 287
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) 25 970 26 032
(1) Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)

Fontosabb pénzügyi mutatók

A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak
2018 2019
Eladósodottsági ráta 1 1,09
Saját tőke arányos hozam 0,13 0,09
Eszközarányos hozam 0,07 0,04

Évközi jelentések pénzügyi adatai

Átvilágított, nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Eredménykimutatás főbb adatai P&L 2019. jan. - 2019. jún.1 2020. jan. - 2020. jún.2
(millió HUF) (millió HUF)
Értékesítés nettó árbevétele 2 483 427 1 943 399
Üzleti eredmény 146 668 17 954
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -6 160 -90 657
Adózás előtti eredmény 144 835 -85 039
Adózott eredmény 126 436 -89 956
Mérleg főbb adatai 2019. jún. 30. 2020. jún. 30.
(millió HUF) (millió HUF)
Befektetett eszközök 3 161 742 4 231 229
Immateriális javak 189 670 293 168
Tárgyi eszközök 2 417 925 3 358 789
Befektetett pénzügyi eszközök 337 963 361 963
Forgóeszközök 1 604 090 1 531 520
Készletek 523 535 462 651
Eszközök összesen 4 765 832 5 762 749
Saját tőke 2 328 593 2 467 158
Jegyzett tőke 79 421 79 427
Hosszú lejáratú kötelezettségek 974 244 1 950 104
Rövid lejáratú kötelezettségek 1 462 995 1 345 487
Források összesen 4 765 832 5 762 749
(1) Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
(2) Átvilágított, nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Tulajdoni hányad (%) Részvény darabszám
Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány 10,00 81 942 946
Tihanyi Alapítvány 10,00 81 942 946
OmanOil (Budapest) Limited 7,14 58 530 352
Saját részvény 6,38 52 314 429
OTP Bank Nyrt. 6,20 50 827 864
Magyar Állam (MNV Zrt., Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap) 5,24 42 977 996
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány legalább 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkelezők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy a teljes értékpapír állomány legalább 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul.
Cégvezetés
Igazgatóság HERNÁDI Zsolt (elnök-vezérigazgató), dr. CSÁNYI Sándor (alelnök), MOLNÁR József (GCEO), JÁRAI Zsigmond, Dr. Anwar al-KHARUSI, Dr. MARTONYI János, dr. PARRAGH László, Dr. Anthony RADEV, dr. Martin ROMAN, dr. VILÁGI Oszkár
Vállalatvezetés HERNÁDI Zsolt (elnök-vezérigazgató), MOLNÁR József (vezérigazgató), FASIMON Sándor (ügyvezető igazgató, INA d.d. Igazgatóságának elnöke), SIMOLA József (Pénzügyi vezérigazgató-helyettes), RATATICS Péter (Csoportszintű Fogyasztói Szolgáltatások ügyvezető igazgató), Dr. Berislav GASO (Kutatás-termelés ügyvezető igazgató), HORVÁTH Ferenc (Downstream ügyvezető igazgató), dr. VILÁGI Oszkár (Slovnaft vezérigazgató)
Felügyelőbizottság ÁLDOTT Zoltán (elnök), Dr. CHIKÁN Attila (elnök-helyettes), DÁVID Ilona, John I. CHARODY, Vladimir KESTLER, Prof. Dr. LÁNCZI András, Ivan MIKLOS, Dr. SZIVEK Norbert, BOGNÁR Piroska, SZABÓ Csaba, TÓTH András, Dr. PUSKÁS Sándor, ÖRDÖG Tibor István
Megjelenés Jelentés
2020. ápr. 30. 12:50 A MOL Éves Rendes Közgyűlése nevében a társaság igazgatósága által jóváhagyott Konszolidált és Anyavállalati Éves Jelentés, valamit Javadalmazási Politika
2020. aug. 07. 00:00 Publikálásra került a MOL-csoport 2020. féléves jelentése
2020. ápr. 30. 13:20 Felelős Társaságirányítási Jelentés a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően
Megjelenés Alapszabály
2020. márc. 18. 19:45 Alapszabály
Megjelenés Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
2020. aug. 31. 16:30 Szavazati jogok száma a MOL Nyrt-nél
Megjelenés Társasági eseménynaptár
2019. dec. 18. 17:10 Módosult a MOL Nyrt. 2020-as társasági eseménynaptára
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/xtend_ausz_hatalyos_2018_12_04_10fejezet
Értékpapír megnevezéseMOL részvény
Értékpapír kibocsátójaMOL Magyar Olaj és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
RészvényfajtaTörzsrészvény
Értékpapír TípusNévre szóló
Értékpapír előállítási módjaDematerializált
Értékpapírkód (ISIN)HU0000153937
Kijelzés módja (Ticker)MOL
Értékpapír névértéke125 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)819 424 824
OsztalékjogosultságTeljes évi
Bevezetési Nap1995. nov. 28.
Első Kereskedési Nap1995. nov. 28.
Tőzsdei kategóriaPrémium
Kötésegység
Kereskedés pénznemeHUF
Kereskedési idő
Bevezetési Ár1 100