Új jelszó generálásához, kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
Az "Elküldés" gomb megnyomása után a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az új jelszó létrehozásához szükséges információkat.
E-mail:
Kérjük, ellenőrizze postafiókját! A megadott e-mail címre kiküldtük a jelszó megváltoztatásához szükséges információkat.
Hiba történt. Nincs a megadott e-mail címmel regisztrált felhasználó a rendszerben.
true
MOL Nyrt.
MOL Plc.
MOL részvény

MOL Nyrt.

  • Cégbemutató
  • Kereskedési adatok
  • Pénzügyi adatok
  • Részvényesek, cégvezetés
  • Közzétételek
  • Termékjellemzők
Teljes név MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövid név MOL Nyrt.
Szektor kőolaj- és földgázipar
Elérhetőség
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
Telefon: +36-1-209-0000
Fax: +36-1-464-04-27
Befektetői kapcsolattartó
Réthy Róbert
Telefon: +36-1-455-9652
Fax: +36-1-464-1335
Könyvvizsgáló Ernst and Young Kft. (személyében felelős könyvvizsgáló: Szabó Gergely)
Tevékenység Az 1991-ben megalakult MOL a Közép-Európa egyik meghatározó integrált olaj- és gázipari társasága, árbevétele alapján Magyarország legnagyobb vállalata. A cég 2000-ben meghatározó részesedést vásárolt Szlovákia vezető olajipari társaságában, a Slovnaftban, ahol 2004-ben a MOL részesedése a 98,4%-ra nőtt. A társaság 2003-ban 25%-os részesedést szerzett a horvát INA társaságban. A csoport több évtizedes kutatás-termelési tapasztalataira támaszkodva folyamatosan bővíti részvételét külföldi kitermelési projektekben. Két kiemelkedő hatékonyságú finomítót üzemeltet: a pozsonyi és a százhalombattai finomítókat. Ehhez kapcsolódik a kiterjedt kőolaj- és termékvezeték-rendszer, a tárolóhálózat és a folyamatosan bővülő kúthálózat. A csoport petrolkémiai üzletága polimerekkel látja el Európa számos műanyag-feldolgozó vállalatát. A MOL értékesítette földgáz-üzletágának jelentős részét, a földgázszállítás kivételével. 2006-ban megnyerte a Magyar Állam által kiírt stratégiai földgáztároló létesítésére kiírt pályázatot, valamint stratégiai együttműködést alakított ki a Gazprom-mal. A Társaság valamennyi alaptevékenységét illetően piacvezető Magyarországon és Szlovákiában.
Tőzsdére bevezetett értékpapírok
Név Kijelzés módja (Ticker) Értékpapírkód (ISIN)
MOL részvény MOL HU0000153937
Alapvető információk
Ticker MOL
ISINHU0000153937
Bevezetés időpontja1995. nov. 28.
Kereskedés pénznemeHUF
Névérték125 HUF
Bevezetett mennyiség (db)819 424 824
Kapitalizáció (m Ft)2 430 414
> Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R)
2017. szept. 26. S (1 : 8)
P/BV
P/BV* 1,0437
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény
* évesített hozam

Összefoglaló éves adatok

Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
20171 20181
(millió HUF) (millió HUF)
Árbevétel 4 130 320 5 168 668
Üzleti eredmény 354 367 352 876
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -6 673 -36 539
Adózás előtti eredmény 365 638 331 351
Adózott eredmény 306 952 301 197
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék 127,5 HUF HUF
Befektetett eszközök 2 891 579 3 016 196
Kötelezettségek összesen 2 175 929 2 301 634
Jegyzett tőke 79 279 79 298
Saját tőke 2 055 771 2 309 946
Eszközök összesen 4 231 700 4 611 581
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) 25 636 25 970
(1) Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)

Fontosabb pénzügyi mutatók

A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak
2017 2018
Eladósodottsági ráta 1,06 1
Saját tőke arányos hozam 0,15 0,13
Eszközarányos hozam 0,07 0,07

Évközi jelentések pénzügyi adatai

Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Eredménykimutatás főbb adatai P&L 2018. jan. - 2018. jún.1 2019. jan. - 2019. jún.1
(millió HUF) (millió HUF)
Értékesítés nettó árbevétele 2 335 686 2 483 427
Üzleti eredmény 188 042 146 668
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -26 148 -6 160
Adózás előtti eredmény 168 378 144 835
Adózott eredmény 133 197 126 436
Mérleg főbb adatai 2018. jún. 30. 2019. jún. 30.
(millió HUF) (millió HUF)
Befektetett eszközök 2 927 628 3 161 742
Immateriális javak 184 671 189 670
Tárgyi eszközök 2 299 009 2 417 925
Befektetett pénzügyi eszközök 282 343 337 963
Forgóeszközök 1 615 236 1 604 090
Készletek 477 759 523 535
Eszközök összesen 4 542 864 4 765 832
Saját tőke 2 181 044 2 328 593
Jegyzett tőke 79 298 79 421
Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 056 034 974 244
Rövid lejáratú kötelezettségek 1 305 785 1 462 995
Források összesen 4 542 864 4 765 832
(1) Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Tulajdoni hányad (%) Részvény darabszám
Magyar Állam (MNV Zrt., Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap) 25,24 206 863 648
Saját részvény 8,44 69 170 276
OmanOil (Budapest) Limited 7,14 58 530 352
OTP Bank Nyrt. 6,11 50 037 192
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány legalább 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkelezők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy a teljes értékpapír állomány legalább 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul.
Cégvezetés
Igazgatóság HERNÁDI Zsolt (elnök-vezérigazgató), dr. CSÁNYI Sándor (alelnök), MOLNÁR József (GCEO), JÁRAI Zsigmond, Dr. Anwar al-KHARUSI, Dr. MARTONYI János, dr. PARRAGH László, Dr. Anthony RADEV, dr. Martin ROMAN, dr. VILÁGI Oszkár
Vállalatvezetés HERNÁDI Zsolt (elnök-vezérigazgató), MOLNÁR József (vezérigazgató), FASIMON Sándor (ügyvezető igazgató, INA d.d. Igazgatóságának elnöke), SIMOLA József (Pénzügyi vezérigazgató-helyettes), RATATICS Péter (Csoportszintű Fogyasztói Szolgáltatások ügyvezető igazgató), Dr. Berislav GASO (Kutatás-termelés ügyvezető igazgató), HORVÁTH Ferenc (Downstream ügyvezető igazgató), dr. VILÁGI Oszkár (Slovnaft vezérigazgató)
Felügyelőbizottság ÁLDOTT Zoltán (elnök), Dr. CHIKÁN Attila (elnök-helyettes), DÁVID Ilona, John I. CHARODY, Vladimir KESTLER, Prof. Dr. LÁNCZI András, Ivan MIKLOS, Dr. SZIVEK Norbert, BOGNÁR Piroska, SZABÓ Csaba, TÓTH András, Dr. PUSKÁS Sándor, ÖRDÖG Tibor István
Megjelenés Hír
2019. aug. 14. 17:10 Vezetői feladatokat ellátó személyek tranzakciója
2019. aug. 02. 00:17 Publikálásra került a MOL-csoport 2019-es féléves jelentése
2019. aug. 01. 13:25 Szavazati jogok száma a MOL Nyrt-nél
2019. júl. 30. 17:10 Rulírozó hitelszerződés meghosszabbítása
2019. júl. 10. 17:10 Változott a MOL Sajátrészvény állománya
2019. júl. 01. 16:00 Szavazati jogok száma a MOL Nyrt-nél
2019. jún. 28. 17:10 Az FGSZ megállapodást kötött a szlovák-magyar összekötő gázvezeték megvásárlásáról
2019. jún. 27. 17:15 MOL Nyrt. és az UniCredit Bank AG közötti részvényopciós szerződés kötési árának módosítása
2019. jún. 27. 17:10 MOL Nyrt. és az ING Bank N.V. közötti részvény opciós szerződés kötési árának módosítása
2019. jún. 17. 17:10 A MOL Nyrt. és a MUFG Securities EMEA Plc. közötti részvény opciós szerződés kötési árának módosítása
Megjelenés Jelentés
2019. ápr. 11. 16:40 A MOL közgyűlés által jóváhagyott konszolidát és anyavállalati Éves Jelentések
2019. aug. 02. 00:17 Publikálásra került a MOL-csoport 2019-es féléves jelentése
2019. ápr. 11. 15:45 MOL Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően
Megjelenés Alapszabály
2017. máj. 29. 17:15 Hatályos Alapszabály
Megjelenés Társasági eseménynaptár
2018. nov. 28. 17:10 A MOL Nyrt. társasági eseményei 2019-ben
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/xtend_ausz_hatalyos_2018_12_04_10fejezet
Értékpapír megnevezéseMOL részvény
Értékpapír kibocsátójaMOL Magyar Olaj és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
RészvényfajtaTörzsrészvény
Értékpapír TípusNévre szóló
Értékpapír előállítási módjaDematerializált
Értékpapírkód (ISIN)HU0000153937
Kijelzés módja (Ticker)MOL
Értékpapír névértéke125 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)819 424 824
OsztalékjogosultságTeljes évi
Bevezetési Nap1995. nov. 28.
Első Kereskedési Nap1995. nov. 28.
Tőzsdei kategóriaPrémium
Kötésegység
Kereskedés pénznemeHUF
Kereskedési idő
Bevezetési Ár1 100