Új jelszó generálásához, kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
Az "Elküldés" gomb megnyomása után a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az új jelszó létrehozásához szükséges információkat.
E-mail:
Kérjük, ellenőrizze postafiókját! A megadott e-mail címre kiküldtük a jelszó megváltoztatásához szükséges információkat.
Hiba történt. Nincs a megadott e-mail címmel regisztrált felhasználó a rendszerben.
Kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
E-mail:
Az üzenetet elküldtük.
Nem sikerült elküldeni az üzenetet.
true
EST MEDIA Nyrt.
EST MEDIA Plc.
EST MEDIA részvény

EST MEDIA Nyrt.

  • Cégbemutató
  • Kereskedési adatok
  • Pénzügyi adatok
  • Részvényesek, cégvezetés
  • Közzétételek
  • Termékjellemzők
Teljes név EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövid név EST MEDIA Nyrt.
Szektor Egyéb pénzügyi szolgáltatás
Elérhetőség
1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.
Telefon: +36-1-782-9843
Fax: +36-1-782-9067
Befektetői kapcsolattartó
Kellner Gabriella
Telefon: +36-1-782-9843
Fax: +36-1-782-9067
Könyvvizsgáló Moore Stephens Hezicomp Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Könyvvizsgálatért felelős szermély: Herczeg Zoltán)
Tevékenység Két fő üzletága a média és a telekommunikáció. A média tevékenység (nyomtatott termékek; beltéri reklám; online média; jogvédett zene- és mozgóképletöltés; rádió) az EST Média Group Kft., a telekommunikációs tevékenység (internet-szolgáltatás; Megafone telefonszolgáltatás) az Externet Zrt. köré szerveződik. A vagyonkezelő üzletág a cégcsoport struktúrájának kialakításával, a stratégiai és üzletpolitikai döntéshozatallal foglalkozik (ide tartozik a grid technológia alapú szolgáltatások menedzselése is).
Tőzsdére bevezetett értékpapírok
Név Kijelzés módja (Ticker) Értékpapírkód (ISIN)
EST MEDIA részvény ESTMEDIA HU0000151956
Alapvető információk
Ticker ESTMEDIA
ISINHU0000151956
Bevezetés időpontja1999. febr. 01.
Kereskedés pénznemeHUF
Névérték0,78 HUF
Bevezetett mennyiség (db)101 815 648
Kapitalizáció (m Ft)12 625
> Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R)
2001. szept. 13. S (1 : 10)
2011. jún. 24. R (10 : 1)
P/BV
P/BV* 368,1724
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény
* évesített hozam

Összefoglaló éves adatok

Auditált, Konszolidált, IAS
20171 20182
(ezer HUF) (ezer HUF)
Árbevétel 0 0
Üzleti eredmény -27 885 4 651 620
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -376 130 -88 600
Adózás előtti eredmény -404 015 4 563 020
Adózott eredmény -476 375 4 240 704
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék 0 HUF 0 HUF
Befektetett eszközök 322 316 0
Kötelezettségek összesen 4 600 774 55 471
Jegyzett tőke 40 508 79 416
Saját tőke -4 245 321 34 291
Eszközök összesen 355 453 89 762
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) 1 1
(1) Auditált, Nem konszolidált, IAS
(2) Auditált, Konszolidált, IAS

Fontosabb pénzügyi mutatók

A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak
2017 2018
Eladósodottsági ráta -1,08 1,62
Saját tőke arányos hozam 0,11 123,67
Eszközarányos hozam -1,34 47,24

Évközi jelentések pénzügyi adatai

Nem auditált, nem konszolidált, IAS
Eredménykimutatás főbb adatai P&L 2017. jan. - 2017. jún.1 2018. jan. - 2018. jún.1
(ezer HUF) (ezer HUF)
Értékesítés nettó árbevétele 0 0
Üzleti eredmény -9 738 4 287 618
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye 15 109 15 109
Adózás előtti eredmény -257 994 4 610 436
Adózott eredmény -257 994 4 287 618
Mérleg főbb adatai 2017. jún. 30. 2018. jún. 30.
(ezer HUF) (ezer HUF)
Befektetett eszközök 0 0
Immateriális javak 0 0
Tárgyi eszközök 0 0
Befektetett pénzügyi eszközök 0 0
Forgóeszközök 139 730 87 175
Készletek 0 0
Eszközök összesen 139 730 87 175
Saját tőke -4 420 311 54 106
Jegyzett tőke 40 508 52 317
Hosszú lejáratú kötelezettségek 4 282 313 0
Rövid lejáratú kötelezettségek 277 728 33 069
Források összesen 139 730 87 175
(1) Nem auditált, nem konszolidált, IAS
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Tulajdoni hányad (%) Részvény darabszám
GlobTerm Kft. 9,82 10 000 000
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány legalább 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkelezők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy a teljes értékpapír állomány legalább 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul.
Cégvezetés
Igazgatóság PAPP István (elnök), PERGER Gábor, KOVÁCS Péter
Felügyelőbizottság BOGNÁR Attila, KLEMENTISZ-CSIKÓS Gábor, dr. KÓSIK Tamás
Megjelenés Hír
2019. szept. 10. 20:18 Az Est Media Nyrt. közgyűlésének előterjesztései
2019. aug. 31. 19:22 Az Est Media Nyrt. közgyűlési meghívója
2019. aug. 31. 19:20 Az Est Media Nyrt. tájékoztatója az alaptőke nagyságáról és a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok számáról
2019. aug. 29. 21:08 Az Est Media Nyrt. tájékoztatója vezetői feladatokat ellátó személy részvénytranzakciójáról
2019. aug. 05. 19:40 Az Est Media Nyrt. tájékoztatója a Delta Systems Kft. megvásárlásával kapcsolatos cégstratégia kialakításáról
2019. aug. 01. 20:50 Az Est Media Nyrt. tájékoztatója alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzéséről
2019. júl. 31. 17:35 Az Est Media Nyrt. tájékoztatója az igazgatóság új elnökének megválasztásáról
2019. júl. 31. 17:35 Az Est Media Nyrt. tájékoztatója az alaptőke nagyságáról és a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok számáról
2019. júl. 30. 13:30 A Tőzsde vezérigazgatója 240/2019. sz. határozatával a 2019. július 30-i Tőzsdenapon 14 óra 30 perctől visszaállítja az EST MEDIA törzsrészvények tőzsdei kereskedését.
2019. júl. 30. 12:25 Az Est Media Nyrt. tájékoztatója a Delta Systems Kft. megvásárlásáról
Megjelenés Jelentés
2019. ápr. 30. 21:35 EST MEDIA Nyrt. 2018. évi konszolidált éves auditált beszámolója és a kapcsolódó anyagok
2018. szept. 04. 19:22 Az Est Media Nyrt. 2018. I. féléves nemzetközi pénzügyi beszámolási szabályok szerint készített, nem auditált gyorsjelentése
2018. ápr. 26. 14:22 Az Est Media Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentése
Megjelenés Alapszabály
2018. aug. 10. 17:34 Az Est Media Nyrt. egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/xtend_ausz_hatalyos_2018_12_04_10fejezet
Értékpapír megnevezéseEST MEDIA részvény
Értékpapír kibocsátójaEST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
RészvényfajtaTörzsrészvény
Értékpapír TípusNévre szóló
Értékpapír előállítási módjaDematerializált
Értékpapírkód (ISIN)HU0000151956
Kijelzés módja (Ticker)ESTMEDIA
Értékpapír névértéke0,78 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)101 815 648
OsztalékjogosultságTeljes évi
Bevezetési Nap1999. febr. 01.
Első Kereskedési Nap1999. febr. 01.
Tőzsdei kategóriaStandard
Kötésegység
Kereskedés pénznemeHUF
Kereskedési idő
Bevezetési Ár304