Új jelszó generálásához, kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
Az "Elküldés" gomb megnyomása után a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az új jelszó létrehozásához szükséges információkat.
E-mail:
Kérjük, ellenőrizze postafiókját! A megadott e-mail címre kiküldtük a jelszó megváltoztatásához szükséges információkat.
Hiba történt. Nincs a megadott e-mail címmel regisztrált felhasználó a rendszerben.
true
Takarék Jelzálogbank Nyrt.
Takarék Mortgage Bank Co Plc.
Takarék részvény

Takarék Jelzálogbank Nyrt.

  • Cégbemutató
  • Kereskedési adatok
  • Pénzügyi adatok
  • Részvényesek, cégvezetés
  • Közzétételek
  • Termékjellemzők
Teljes név Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövid név Takarék Jelzálogbank Nyrt.
Szektor Banki szolgáltatások
Elérhetőség
1082 Budapest, Üllői út 48.
Telefon: +36-1-452-9100
Fax: +36-1-329-1004
Befektetői kapcsolattartó
Bozzai Rita Zsuzsanna
Telefon: +36-1-452-9123
Fax: +36-1-452-9245
Könyvvizsgáló Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (személyében felelős könyvvizsgáló: Horváth Tamás)
Tevékenység A Takarék Jelzálogbank Nyrt (a volt FHB Jelzálogbank Nyrt.) 1997-es alapítása óta a hazai jelzáloghitelezés, refinanszírozás meghatározó szereplője, a tőkepiacon a legaktívabb jelzáloglevél kibocsátó. Alapításakor fő tevékenysége a lakáscélú ingatlanok fejlesztésének és vásárlásának finanszírozása és az államilag támogatott lakáshitelek folyósítása volt. Közvetlen saját, illetve ügynöki hálózatán keresztül, továbbá a refinanszírozási formában részt vevő társbankok hitelezése révén országszerte elérhetővé tette a jelzálog-alapú finanszírozást. A jelzálogbank 2015 óta a Takarék Csoport tagja, tulajdonosi körében meghatározó lett a takarékszövetkezeti szektor, valamint tevékenysége is átalakult: ma már kizárólag jelzáloghitelek refinanszírozását végzi. A Takarék Jelzálogbank Nyrt. részvényei 2003 novembere óta forognak a Budapesti Értéktőzsdén. A tőzsdei forgalomban megvásárolhatóak a Takarék Jelzálogbank Nyrt. által kibocsátott jelzáloglevelek és kötvények is.
Tőzsdére bevezetett értékpapírok
Név Kijelzés módja (Ticker) Értékpapírkód (ISIN)
FJ18NV01 jelzáloglevél FJ18NV01 HU0000652862
FJ19NF01 jelzáloglevél FJ19NF01 HU0000652904
FJ19ZF01 jelzáloglevél FJ19ZF01 HU0000650890
FJ20NF01 jelzáloglevél FJ20NF01 HU0000652763
FJ20NF02 jelzáloglevél FJ20NF02 HU0000653043
FJ20NV01 jelzáloglevél FJ20NV01 HU0000652847
FJ20NV02 jelzáloglevél FJ20NV02 HU0000652953
FJ20NV03 jelzáloglevél FJ20NV03 HU0000653027
FJ20NV04 jelzáloglevél FJ20NV04 HU0000653035
FJ21NF01 jelzáloglevél FJ21NF01 HU0000652813
FJ21NV01 jelzáloglevél FJ21NV01 HU0000652870
FJ22NF01 jelzáloglevél FJ22NF01 HU0000652946
FJ22NV01 jelzáloglevél FJ22NV01 HU0000653019
FJ23NF01 jelzáloglevél FJ23NF01 HU0000653076
FJ23NF02 jelzáloglevél FJ23NF02 HU0000653134
FJ26NF01 jelzáloglevél FJ26NF01 HU0000652888
FJ28NF01 jelzáloglevél FJ28NF01 HU0000653142
FK19NF01 kötvény FK19NF01 HU0000354840
Takarék részvény TAKAREKJZB HU0000078175
Alapvető információk
Ticker TAKAREKJZB
ISINHU0000078175
Bevezetés időpontja2003. nov. 24.
Kereskedés pénznemeHUF
Névérték100 HUF
Bevezetett mennyiség (db)66 000 010
Kapitalizáció (m Ft)39 600
> Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R)
2005. jún. 09. S (1 : 10)
Teljesítmény
* évesített hozam

Összefoglaló éves adatok

Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
20161 20172
(millió HUF) (millió HUF)
Nettó kamatbevétel 12 2563 12 845
Nem kamatjellegű bevételek 8 2314 5 575
Céltartalékképzés -8 1925 -1 634
Üzleti eredmény 18 4176 10 095
Adózás előtti eredmény -9 3207 -9 322
Adózott eredmény -15 5028 -8 188
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék 0 HUF 0 HUF
Hitelek 318 3269 327 224
Refinanszírozási jelzáloghitelek 31 42310 76 597
Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 297 07211 329 253
Jelzáloglevelek 131 14012 167 917
Kötelezettségek összesen 535 80213 610 577
Jegyzett tőke 10 84914 10 849
Saját tőke 57 60215 50 332
Eszközök összesen 593 40416 610 577
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) 99617 811
(1) Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján; Üzleti év: január 1 - december 31
(2) Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
(3) Megjegyzés: Nettó kamatbevétel ( Magyar )
(4) Megjegyzés: Nem kamatjellegű bevételek ( Magyar )
(5) Megjegyzés: Céltartalékképzés ( Magyar )
(6) Megjegyzés: Üzleti eredmény (EBIT) ( Magyar )
(7) Megjegyzés: Adózás előtti eredmény ( Magyar )
(8) Megjegyzés: Adózott eredmény ( Magyar )
(9) Megjegyzés: Hitelek ( Magyar )
(10) Megjegyzés: Refinanszírozási jelzáloghitelek ( Magyar )
(11) Megjegyzés: Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek ( Magyar )
(12) Megjegyzés: Jelzáloglevelek ( Magyar )
(13) Megjegyzés: Kötelezettségek összesen ( Magyar )
(14) Megjegyzés: Jegyzett tőke ( Magyar )
(15) Megjegyzés: Saját tőke ( Magyar )
(16) Megjegyzés: Eszközök összesen ( Magyar )
(17) Megjegyzés: Alkalmazottak száma (év vége) ( Magyar )

Fontosabb pénzügyi mutatók

A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak
2016 2017
Eladósodottsági ráta 9,3 12,13
Saját tőke arányos hozam -0,27 -0,16
Eszközarányos hozam -0,03 -0,01

Évközi jelentések pénzügyi adatai

Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Eredménykimutatás főbb adatai P&L 2016. jan. - 2016. jún.1 2017. jan. - 2017. jún.1
(millió HUF) (millió HUF)
Nettó kamatbevétel 6 976 6 912
Nem kamatjellegű bevételek 3 795 3 095
Céltartalékképzés -2 000 -6
Üzleti eredmény 10 771 10 007
Adózás előtti eredmény -785 233
Adózott eredmény -1 546 158
Mérleg főbb adatai 2016. jún. 30. 2017. jún. 30.
(millió HUF) (millió HUF)
Bankközi kihelyezések 69 997 73 802
Hitelek 291 394 318 648
Refinanszírozási jelzáloghitelek 73 783 56 884
Tárgyi eszközök 6 046 4 797
Eszközök összesen 617 647 574 588
Bankközi felvétek 51 020 42 593
Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 290 301 284 508
Jelzáloglevelek 148 512 161 658
Kötelezettségek összesen 546 590 517 058
Saját tőke 71 057 57 530
Jegyzett tőke 10 849 10 849
Források összesen 617 647 574 588
(1) Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Tulajdoni hányad (%) Részvény darabszám
Takarékbank Zrt. 54,8 36 166 965
Fókusz Takarékszövetkezet 13,06 8 620 534
B3 TAKARÉK Szövetkezet 10,53 6 952 134
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 7,32 4 832 225
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány legalább 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkelezők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy a teljes értékpapír állomány legalább 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában.
Cégvezetés
Igazgatóság VIDA József (elnök), Dr. NAGY Gyula László, SOLTÉSZ Gábor Gergő, MÉSZÁROS Attila, TÓTH Edit Erika
Vállalatvezetés Dr. NAGY Gyula László vezérigazgató, TÓTH Edit Erika vezérigazgató-helyettes
Felügyelőbizottság Dr. HARMATH Zsolt (elnök), Dr. ANTAL KADOSA Adorján, Dr. KOVÁCS Mónika, PÓRFY György, Dr. REINIGER Balázs
Megjelenés Hír
2018. aug. 14. 13:40 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. melléklet 2.5. pontja szerinti rendkívüli tájékoztatás a vezető állású személyekben történt változásról
2018. aug. 14. 12:12 A Tőzsde vezérigazgatójának 242/2018. sz. határozata a Takarék Jelzálogbank Nyrt. által kibocsátott határozatban nevesített jelzáloglevelek 2018. augusztus 15. napjával történő tőzsdei bevezetéséről.
2018. aug. 13. 13:20 Az FJ28NF01 jelzáloglevél második sorozatrészlete aukciójának eredménye.
2018. aug. 10. 12:20 A Takarék Jelzálogbank Nyrt. FJ21NV01 jelzáloglevelei másodpiaci visszavásárlásának eredménye
2018. aug. 08. 10:03 Az FJ28NF01 Takarék Jelzáloglevél második sorozatrészletének Hirdetményei és Végleges Feltételei.
2018. aug. 01. 12:10 Alaptőke és szavazati jogok hóvégi közzététele
2018. júl. 27. 13:22 A Takarék Jelzálogbank Nyrt. befektetői tájékoztatója az FJ20NV03 jelzáloglevél aktuális negyedéves kamatáról.
2018. júl. 20. 12:42 A Takarék Jelzálogbank Nyrt. befektetői tájékoztatója az FJ18NV01 jelzáloglevél aktuális negyedéves kamatáról
2018. júl. 18. 14:44 A Tőzsde vezérigazgatójának 216/2018. sz. határozata a Takarék Jelzálogbank Nyrt. által kibocsátott határozatban nevesített jelzáloglevelek 2018. július 19. napjával történő tőzsdei bevezetéséről.
2018. júl. 17. 15:05 Közzététel a jelzáloglevelek és fedezetek 2018. június 30-án fennálló értékéről.
Megjelenés Jelentés
2018. ápr. 27. 17:02 FHB Nyrt. - Éves Jelentés - IFRS - 2017
2017. aug. 17. 17:32 FHB Nyrt. - Féléves jelentés
2008. aug. 07. 19:10 FHB NyRt. - Gyorsjelentés
Megjelenés Alapszabály
2018. júl. 05. 12:15 A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszábály ismételt közzététele
Megjelenés Társasági eseménynaptár
2017. dec. 29. 14:35 FHB Nyrt. - Társasági eseménynaptár
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
Értékpapír megnevezéseTakarék részvény
Értékpapír kibocsátójaTakarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
RészvényfajtaTörzsrészvény
Értékpapír TípusNévre szóló
Értékpapír előállítási módjaDematerializált
Értékpapírkód (ISIN)HU0000078175
Kijelzés módja (Ticker)TAKAREKJZB
Értékpapír névértéke100 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)66 000 010
OsztalékjogosultságTeljes évi
Bevezetési Nap2003. nov. 24.
Első Kereskedési Nap2003. nov. 24.
Tőzsdei kategóriaPrémium
Kötésegység
Kereskedés pénznemeHUF
Kereskedési idő
Bevezetési Ár4 300