Cég adatlap - Bet site
Új jelszó generálásához, kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
Az "Elküldés" gomb megnyomása után a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az új jelszó létrehozásához szükséges információkat.
E-mail:
Kérjük, ellenőrizze postafiókját! A megadott e-mail címre kiküldtük a jelszó megváltoztatásához szükséges információkat.
Hiba történt. Nincs a megadott e-mail címmel regisztrált felhasználó a rendszerben.
Kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
E-mail:
Az üzenetet elküldtük.
Nem sikerült elküldeni az üzenetet.
true
Takarék Jelzálogbank Nyrt.
Takarék Mortgage Bank Co Plc.
Takarék részvény

Takarék Jelzálogbank Nyrt.

  • Cégbemutató
  • Kereskedési adatok
  • Pénzügyi adatok
  • Részvényesek, cégvezetés
  • Közzétételek
  • Termékjellemzők
Teljes név Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövid név Takarék Jelzálogbank Nyrt.
Szektor Banki szolgáltatások
Elérhetőség
1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9.
Telefon: +36-1-452-9100
Fax: +36-1-329-1004
Befektetői kapcsolattartó
Tóth Illés
Telefon: +36-1-452-6479
Fax: +36-1-452-9245
Könyvvizsgáló Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (személyében felelős könyvvizsgáló: Horváth Tamás)
Tevékenység A Takarék Jelzálogbank Nyrt (a volt FHB Jelzálogbank Nyrt.) 1997-es alapítása óta a hazai jelzáloghitelezés, refinanszírozás meghatározó szereplője, a tőkepiacon a legaktívabb jelzáloglevél kibocsátó. Alapításakor fő tevékenysége a lakáscélú ingatlanok fejlesztésének és vásárlásának finanszírozása és az államilag támogatott lakáshitelek folyósítása volt. Közvetlen saját, illetve ügynöki hálózatán keresztül, továbbá a refinanszírozási formában részt vevő társbankok hitelezése révén országszerte elérhetővé tette a jelzálog-alapú finanszírozást. A jelzálogbank 2015 óta a Takarék Csoport tagja, tulajdonosi körében meghatározó lett a takarékszövetkezeti szektor, valamint tevékenysége is átalakult: ma már kizárólag jelzáloghitelek refinanszírozását végzi. A Takarék Jelzálogbank Nyrt. részvényei 2003 novembere óta forognak a Budapesti Értéktőzsdén. A tőzsdei forgalomban megvásárolhatóak a Takarék Jelzálogbank Nyrt. által kibocsátott jelzáloglevelek és kötvények is.
Tőzsdére bevezetett értékpapírok
Név Kijelzés módja (Ticker) Értékpapírkód (ISIN)
FJ22NF01 jelzáloglevél FJ22NF01 HU0000652946
FJ22NV01 jelzáloglevél FJ22NV01 HU0000653019
FJ23NF01 jelzáloglevél FJ23NF01 HU0000653076
FJ23NF02 jelzáloglevél FJ23NF02 HU0000653134
FJ26NF01 jelzáloglevél FJ26NF01 HU0000652888
FJ28NF01 jelzáloglevél FJ28NF01 HU0000653142
Takarék részvény TAKAREKJZB HU0000078175
TJ24NF01 jelzáloglevél TJ24NF01 HU0000653217
TJ24NF02 jelzáloglevél TJ24NF02 HU0000653233
TJ24NV01 jelzáloglevél TJ24NV01 HU0000653266
TJ25NF01 jelzáloglevél TJ25NF01 HU0000653308
TJ25NV01 jelzáloglevél TJ25NV01 HU0000653316
TJ26NF02 jelzáloglevél TJ26NF02 HU0000653407
TJ30NF01 jelzáloglevél TJ30NF01 HU0000653373
TJ31NF01 jelzáloglevél TJ31NF01 HU0000653423
TJ36NF01 jelzáloglevél TJ36NF01 HU0000653415
Alapvető információk
Ticker TAKAREKJZB
ISINHU0000078175
Bevezetés időpontja2003. nov. 24.
Kereskedés pénznemeHUF
Névérték100 HUF
Bevezetett mennyiség (db)66 000 010
Kapitalizáció (m Ft)38 280
> Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R)
2005. jún. 09. S (1 : 10)
P/BV
P/BV* 0,5741
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény
* évesített hozam

Összefoglaló éves adatok

Auditált, Egyedi, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
20191 20201
(millió HUF) (millió HUF)
Nettó kamatbevétel 2 563 3 212
Nem kamatjellegű bevételek 3 385 2 050
Céltartalékképzés 380 -167
Üzleti eredmény 5 504 4 726
Adózás előtti eredmény 2 446 1 945
Adózott eredmény 2 140 2 373
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék 0 HUF 0 HUF
Hitelek 58 801 51 300
Refinanszírozási jelzáloghitelek 217 287 100
Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 0 0
Jelzáloglevelek 272 481 329 084
Kötelezettségek összesen 277 854 545 457
Jegyzett tőke 10 849 10 849
Saját tőke 65 043 66 684
Eszközök összesen 342 897 612 141
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) 14 15
(1) Auditált, Egyedi, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)

Fontosabb pénzügyi mutatók

A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak
2019 2020
Eladósodottsági ráta 4,27 8,18
Saját tőke arányos hozam 0,03 0,04
Eszközarányos hozam 0,01 0

Évközi jelentések pénzügyi adatai

Nem auditált, Egyedi, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - június 30)
Eredménykimutatás főbb adatai P&L 2019. jan. - 2019. jún.1 2020. jan. - 2020. jún.2
(millió HUF) (millió HUF)
Nettó kamatbevétel 793 1 309
Nem kamatjellegű bevételek 1 035 995
Céltartalékképzés 143 -111
Üzleti eredmény 1 828 2 650
Adózás előtti eredmény 1 732 1 128
Adózott eredmény 1 745 1 128
Mérleg főbb adatai 2019. jún. 30. 2020. jún. 30.
(millió HUF) (millió HUF)
Bankközi kihelyezések 61 774 1 499
Hitelek 436 028 54 550
Refinanszírozási jelzáloghitelek 111 314 230 957
Tárgyi eszközök 2 984 152
Eszközök összesen 710 520 435 129
Bankközi felvétek 104 671 101 975
Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 314 696 0
Jelzáloglevelek 211 767 266 260
Kötelezettségek összesen 652 789 370 020
Saját tőke 57 732 65 109
Jegyzett tőke 10 849 10 849
Források összesen 710 520 435 129
(1) Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - június 30)
(2) Nem auditált, Egyedi, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - június 30)
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Tulajdoni hányad (%) Részvény darabszám
MTB Zrt. 76,98 50 806 758
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 7,32 4 832 225
Takarék Zártkörű Befektetési Alap 5,77 3 808 180
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány legalább 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkelezők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy a teljes értékpapír állomány legalább 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul.
Cégvezetés
Igazgatóság VIDA József (elnök), Dr. NAGY Gyula László, SOLTÉSZ Gábor Gergő, MÉSZÁROS Attila, HEGEDŰS Éva
Vállalatvezetés Dr. NAGY Gyula László vezérigazgató, MÉSZÁROS Attila vezérigazgató-helyettes
Felügyelőbizottság Dr. HARMATH Zsolt (elnök), Dr. GÖDÖR Éva, Dr. KOVÁCS Mónika, PÓRFY György, Dr. REINIGER Balázs, GÖRÖG Tibor
Megjelenés Hír
2021. júl. 27. 10:55 A Tőzsde 148/2021. sz. határozata a Takarék Jelzálogbank Nyrt. által kibocsátott határozatban nevesített jelzáloglevelek 2021. július 28. napjával történő tőzsdei bevezetéséről.
2021. júl. 26. 12:25 A Takarék Jelzálogbank Nyrt. tájékoztatása a TJ31NF01 Takarék jelzáloglevél hatodik sorozatrészlete aukciójának eredményéről
2021. júl. 22. 17:00 Rendkívüli tájékoztatás a közvetetten birtokolt szavazati jogot biztosító részvények és szavazati jog arányok változásáról
2021. júl. 22. 10:05 A TJ31NF01 Takarék Jelzáloglevél hatodik sorozatrészletének nyilvános ajánlattétele és Végleges Feltételei
2021. júl. 16. 18:15 Rendkívüli tájékoztatás a közvetetten birtokolt szavazati jogot biztosító részvények és szavazati jog arányok változásáról
2021. júl. 15. 11:52 Közzététel a jelzáloglevelek és fedezetek 2021. június 30-án fennálló értékéről.
2021. júl. 14. 12:25 A Takarék Jelzálogbank Nyrt. 200.000.000.000,-Ft keretösszegű 2021-2022. évi Kibocsátási Programjának 5. számú Kiegészítése és közleménye
2021. júl. 09. 10:10 Záróközlemény az FJ21NF01 jelzáloglevél törlesztéséről
2021. júl. 08. 17:21 Rendkívüli tájékoztatás
2021. júl. 01. 12:00 Alaptőke és szavazati jogok hó végi közzététele
Megjelenés Jelentés
2021. ápr. 27. 21:15 Üzleti jelentés a 2020-as évre, az Igazgatóság Felelősségvállaló Nyilatkozata
2020. aug. 17. 17:15 Tájékoztató a 2020. első féléves eredményről
2021. ápr. 27. 19:22 Felelős Társaságirányítási Jelentés
Megjelenés Alapszabály
2020. dec. 01. 18:45 Alapszabály
Megjelenés Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
2021. júl. 01. 12:00 Alaptőke és szavazati jogok hó végi közzététele
Megjelenés Társasági eseménynaptár
2020. dec. 31. 10:46 Társasági eseménynaptár 2021
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/xtend_ausz_hatalyos_2018_12_04_10fejezet
Értékpapír megnevezéseTakarék részvény
Értékpapír kibocsátójaTakarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
RészvényfajtaTörzsrészvény
Értékpapír TípusNévre szóló
Értékpapír előállítási módjaDematerializált
Értékpapírkód (ISIN)HU0000078175
Kijelzés módja (Ticker)TAKAREKJZB
Értékpapír névértéke100 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)66 000 010
OsztalékjogosultságTeljes évi
Bevezetési Nap2003. nov. 24.
Első Kereskedési Nap2003. nov. 24.
Tőzsdei kategóriaPrémium
Kötésegység
Kereskedés pénznemeHUF
Kereskedési idő
Bevezetési Ár4 300