Új jelszó generálásához, kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
Az "Elküldés" gomb megnyomása után a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az új jelszó létrehozásához szükséges információkat.
E-mail:
Kérjük, ellenőrizze postafiókját! A megadott e-mail címre kiküldtük a jelszó megváltoztatásához szükséges információkat.
Hiba történt. Nincs a megadott e-mail címmel regisztrált felhasználó a rendszerben.
true
ALTEO Nyrt.
ALTEO Nyrt.
ALTEO részvény

ALTEO Nyrt.

  • Cégbemutató
  • Kereskedési adatok
  • Pénzügyi adatok
  • Részvényesek, cégvezetés
  • Közzétételek
  • Termékjellemzők
  • Elemzések
Teljes név ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövid név ALTEO Nyrt.
Szektor Villamosenergia-szolgáltatás
Elérhetőség
1131 Budapest, Babér u. 1-5.
Telefon: +36-1-236-8050
Fax: +36-1-236-8051
Befektetői kapcsolattartó
Szécsi Balázs
Telefon: +36-1-236-8050
Fax: +36-1-236-8051
Könyvvizsgáló Deloitte Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy dr. Hruby Attila)
Tevékenység Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.-t 2008-ban azért alapították, hogy a forradalmi változás előtt álló energetikai szektor megújuló és hagyományos erőforrásokon alapuló lehetőségeit kiaknázza, a növekedést már az indulásnál megragadja és maga is aktívan részt vegyen a piaci működés újradefiniálásában. A Smart Energy koncepciónak köszönhetően az energiatermelés, kereskedelem és összetett szolgáltatások rugalmas kombinációját képes megvalósítani, folyamatosan alkalmazkodva az aktuális változásokhoz és elvárásokhoz. Ennek a modern felfogásnak három pillére a megbízható energiaellátás, az energiahatékonyság és a klímatudatosság. Az ALTEO főleg a szabályozói kockázatnak kevésbé kitett vállalati szektorra fókuszál. Ezen belül egyedülálló módon fedi le a teljes energiaszolgáltatási értékláncot oly módon, hogy szolgáltatásait maximálisan az egyedi igényekhez szabva és igazítva nyújtja. Ebbe beletartozik a tervezés, a tanácsadás, a beruházás, a működtetés, a karbantartás és a kockázat-megosztási alapú befektetői részvétel is. A menedzsment hosszú távú víziója szerint a globális és hazai villamos energia felhasználás - többek közt az elektromos autók várható elterjedésének következtében - hosszú távon is jelentős marad. Ezért a vállalatcsoport kiemelt feladatának tekinti a megújuló alapú villamosenergia-termelés hazai terjesztését. Ennek megfelelően olyan erőművekből álló portfóliót épített ki és fejleszt folyamatosan, amely egyaránt tartalmaz alternatív- és megújuló energiaforrások hasznosítására épülő egységeket, valamint ezek kiegészítésére a hőfogyasztóhoz közel telepített magas hatásfokú, földgáz-tüzelésű kapcsoltan villamos energiát és hőt termelő rendszereket.
Tőzsdére bevezetett értékpapírok
Név Kijelzés módja (Ticker) Értékpapírkód (ISIN)
ALTEO 2020/I kötvény ALTEO2020I HU0000357603
ALTEO részvény ALTEO HU0000155726
Alapvető információk
Ticker ALTEO
ISINHU0000155726
Bevezetés időpontja2010. okt. 12.
Kereskedés pénznemeHUF
Névérték12,5 HUF
Bevezetett mennyiség (db)16 401 200
Kapitalizáció (m Ft)11 399
> Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R)
2017. dec. 06. S (1 : 8)
Teljesítmény
* évesített hozam

Összefoglaló éves adatok

Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
20161 20171
(ezer HUF) (ezer HUF)
Árbevétel 13 948 219 18 389 284
Üzleti eredmény 1 483 386 1 225 600
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -455 725 -329 109
Adózás előtti eredmény 1 027 661 896 491
Adózott eredmény 822 926 914 955
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék 130 HUF 16 HUF
Befektetett eszközök 6 666 442 7 546 115
Kötelezettségek összesen 11 251 185 11 475 504
Jegyzett tőke 195 390 195 390
Saját tőke 4 896 648 5 119 495
Eszközök összesen 16 147 833 16 594 999
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) 189 210
(1) Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)

Fontosabb pénzügyi mutatók

A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak
2016 2017
Eladósodottsági ráta 2,3 2,24
Saját tőke arányos hozam 0,17 0,18
Eszközarányos hozam 0,05 0,06

Évközi jelentések pénzügyi adatai

nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Eredménykimutatás főbb adatai P&L 2016. jan. - 2016. jún.1 2017. jan. - 2017. jún.2
(ezer HUF) (ezer HUF)
Értékesítés nettó árbevétele 6 783 327 8 634 770
Üzleti eredmény 1 088 752 888 748
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -152 320 -176 415
Adózás előtti eredmény 936 432 712 333
Adózott eredmény 711 163 586 853
Mérleg főbb adatai 2016. jún. 30. 2017. jún. 30.
(ezer HUF) (ezer HUF)
Befektetett eszközök 6 930 124 6 414 711
Immateriális javak 897 438 588 920
Tárgyi eszközök 5 965 296 5 551 301
Befektetett pénzügyi eszközök 67 390 213 916
Forgóeszközök 5 819 728 8 405 133
Készletek 104 372 145 865
Eszközök összesen 12 749 852 14 819 844
Saját tőke 3 213 728 4 668 934
Jegyzett tőke 165 391 195 390
Hosszú lejáratú kötelezettségek 6 281 428 6 230 688
Rövid lejáratú kötelezettségek 3 254 696 3 920 222
Források összesen 12 749 852 14 819 844
(1) Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
(2) nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Tulajdoni hányad (%) Részvény darabszám
WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt. 65,95 10 815 960
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány legalább 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkelezők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy a teljes értékpapír állomány legalább 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában.
Cégvezetés
Igazgatóság KADERJÁK Péter (elnök), ifj. CHIKÁN Attila, KARVALITS Ferenc, KOVÁCS Domonkos, MÜLLNER Zsolt, MEZŐ Gyula, PAPP András
Vállalatvezetés ifj. CHIKÁN Attila vezérigazgató, PAPP András (általános vezérigazgató-helyettes) KOVÁCS Domonkos (igazgató, M&A és tőkepiacok), BODNÁR Zoltán (gazdasági vezérigazgató-helyettes), BODÓ Sándor (pénzügyi igazgató), KÓSA András (kontrolling igazgató), LUCZAY Péter (nagykereskedelmi és virtuális erőmű irányítási igazgató), dr. PATAKI Zoltán (vezető jogtanácsos), VARGA Viktor (energiatermelési igazgató)
Felügyelőbizottság BAKÁCS István (elnök), Dr. BORBÍRÓ István, JANCSÓ Péter, Dr. LUKÁCS János, Noah M. STEINBERG
Megjelenés Hír
2018. jún. 15. 17:20 Egyéb tájékoztatás az ALTEO Nyrt. 2017. évi pénzügyi jelentésével kapcsolatosan
2018. jún. 15. 11:10 Tájékoztatás az ALTEO Nyrt. és kapcsolt vállalkozásai által foglalkoztatott munkavállalók honorálását, ösztönzését szolgáló 2018. évi részvény-visszavásárlási programról
2018. jún. 01. 08:30 Tájékoztatás az ALTEO Nyrt. részvényeinek és az azokhoz fűződő szavazatok számáról, valamint az alaptőke nagyságáról
2018. máj. 28. 10:35 Az ALTEO Nyrt. 2018. április 20. napjától hatályos alapszabálya
2018. máj. 18. 17:20 Befektetői prezentáció az ALTEO Group 2018. I. negyedévére vonatkozó pénzügyi teljesítményéről
2018. máj. 10. 18:00 Tájékoztatás az ALTEO Nyrt. 2017. évi osztalék kifizetésének rendjéről
2018. máj. 08. 09:00 Az ALTEO Nyrt. tájékoztatása vezető állású személyben bekövetkezett változásról
2018. máj. 02. 15:45 Tájékoztatás az ALTEO Nyrt. részvényeinek és az azokhoz fűződő szavazatok számáról, valamint az alaptőke nagyságáról
2018. ápr. 20. 14:15 Az ALTEO Nyrt. 2017. évre vonatkozó éves beszámolója
2018. ápr. 20. 14:05 Az ALTEO Nyrt. Igazgatóságának 2017. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentése
Megjelenés Jelentés
2018. ápr. 20. 14:15 Az ALTEO Nyrt. 2017. évre vonatkozó éves beszámolója
2017. aug. 28. 17:45 Az ALTEO Nyrt. 2017. pénzügyi év első félévéről szóló jelentése és melléklete
Megjelenés Alapszabály
2018. máj. 28. 10:35 Az ALTEO Nyrt. 2018. április 20. napjától hatályos alapszabálya
Megjelenés Társasági eseménynaptár
2018. febr. 23. 15:50 Az ALTEO Nyrt. 2018. évre vonatkozó társasági eseménynaptára
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
Értékpapír megnevezéseALTEO részvény
Értékpapír kibocsátójaALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
RészvényfajtaTörzsrészvény
Értékpapír TípusNévre szóló
Értékpapír előállítási módjaDematerializált
Értékpapírkód (ISIN)HU0000155726
Kijelzés módja (Ticker)ALTEO
Értékpapír névértéke12,5 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)16 401 200
OsztalékjogosultságTeljes évi
Bevezetési Nap2010. okt. 12.
Első Kereskedési Nap2010. okt. 12.
Tőzsdei kategóriaStandard
Kötésegység
Kereskedés pénznemeHUF
Kereskedési idő