Cég adatlap - Bet site
Új jelszó generálásához, kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
Az "Elküldés" gomb megnyomása után a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az új jelszó létrehozásához szükséges információkat.
E-mail:
Kérjük, ellenőrizze postafiókját! A megadott e-mail címre kiküldtük a jelszó megváltoztatásához szükséges információkat.
Hiba történt. Nincs a megadott e-mail címmel regisztrált felhasználó a rendszerben.
Kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
E-mail:
Az üzenetet elküldtük.
Nem sikerült elküldeni az üzenetet.
true
ALTEO Nyrt.
ALTEO Plc.
ALTEO részvény

ALTEO Nyrt.

  • Cégbemutató
  • Kereskedési adatok
  • Pénzügyi adatok
  • Részvényesek, cégvezetés
  • Közzétételek
  • Termékjellemzők
  • Elemzések
Teljes név ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövid név ALTEO Nyrt.
Szektor Villamosenergia-szolgáltatás
Elérhetőség
1033 Budapest, Kórház utca 6-12.
Telefon: +36-1-236-8050
Fax: +36-1-236-8051
Befektetői kapcsolattartó
Szécsi Balázs
Telefon: +36-1-236-8050
Fax: +36-1-236-8051
Könyvvizsgáló BDO Magyarország Kft. (a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy Kékesi Péter)
Tevékenység Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.-t 2008-ban azért alapították, hogy a forradalmi változás előtt álló energetikai szektor megújuló és hagyományos erőforrásokon alapuló lehetőségeit kiaknázza, a növekedést már az indulásnál megragadja és maga is aktívan részt vegyen a piaci működés újradefiniálásában. A Smart Energy koncepciónak köszönhetően az energiatermelés, kereskedelem és összetett szolgáltatások rugalmas kombinációját képes megvalósítani, folyamatosan alkalmazkodva az aktuális változásokhoz és elvárásokhoz. Ennek a modern felfogásnak három pillére a megbízható energiaellátás, az energiahatékonyság és a klímatudatosság. Az ALTEO főleg a szabályozói kockázatnak kevésbé kitett vállalati szektorra fókuszál. Ezen belül egyedülálló módon fedi le a teljes energiaszolgáltatási értékláncot oly módon, hogy szolgáltatásait maximálisan az egyedi igényekhez szabva és igazítva nyújtja. Ebbe beletartozik a tervezés, a tanácsadás, a beruházás, a működtetés, a karbantartás és a kockázat-megosztási alapú befektetői részvétel is. A menedzsment hosszú távú víziója szerint a globális és hazai villamos energia felhasználás - többek közt az elektromos autók várható elterjedésének következtében - hosszú távon is jelentős marad. Ezért a vállalatcsoport kiemelt feladatának tekinti a megújuló alapú villamosenergia-termelés hazai terjesztését. Ennek megfelelően olyan erőművekből álló portfóliót épített ki és fejleszt folyamatosan, amely egyaránt tartalmaz alternatív- és megújuló energiaforrások hasznosítására épülő egységeket, valamint ezek kiegészítésére a hőfogyasztóhoz közel telepített magas hatásfokú, földgáz-tüzelésű kapcsoltan villamos energiát és hőt termelő rendszereket.
Tőzsdére bevezetett értékpapírok
Név Kijelzés módja (Ticker) Értékpapírkód (ISIN)
ALTEO 2022/II diszkont kötvény ALTEO2022II HU0000359005
ALTEO NKP/ 2031 Kötvény ALTNKP31 HU0000360003
ALTEO NKP/2029 kötvény ALTEO2029 HU0000359252
ALTEO részvény ALTEO HU0000155726
Alapvető információk
Ticker ALTEO
ISINHU0000155726
Bevezetés időpontja2010. okt. 12.
Kereskedés pénznemeHUF
Névérték12,5 HUF
Bevezetett mennyiség (db)19 386 274
Kapitalizáció (m Ft)45 558
> Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R)
2017. dec. 06. S (1 : 8)
P/BV
P/BV* 2,3966
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény
* évesített hozam

Összefoglaló éves adatok

Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
20201 20211
(ezer HUF) (ezer HUF)
Árbevétel 32 981 301 44 249 449
Üzleti eredmény 2 564 517 8 943 319
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -1 090 316 -1 871 051
Adózás előtti eredmény 1 474 201 7 072 268
Adózott eredmény 590 541 5 857 450
Befektetett eszközök 31 065 255 31 370 772
Kötelezettségek összesen 36 336 703 41 751 430
Jegyzett tőke 232 972 242 235
Saját tőke 8 547 657 19 009 318
Eszközök összesen 44 884 360 60 760 748
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) 278 286
(1) Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)

Fontosabb pénzügyi mutatók

A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak
2020 2021
Eladósodottsági ráta 4,25 2,2
Saját tőke arányos hozam 0,07 0,31
Eszközarányos hozam 0,01 0,1

Évközi jelentések pénzügyi adatai

Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Eredménykimutatás főbb adatai P&L 2020. jan. - 2020. jún.1 2021. jan. - 2021. jún.1
(ezer HUF) (ezer HUF)
Értékesítés nettó árbevétele 16 164 000 19 781 000
Üzleti eredmény 1 834 000 4 027 000
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -312 000 -565 000
Adózás előtti eredmény 1 522 000 3 462 000
Adózott eredmény 1 064 000 2 820 000
Mérleg főbb adatai 2020. jún. 30. 2021. jún. 30.
(ezer HUF) (ezer HUF)
Befektetett eszközök 25 769 000 29 983 000
Immateriális javak 5 306 000 5 107 000
Tárgyi eszközök 20 031 000 24 876 000
Befektetett pénzügyi eszközök 245 000 98 000
Forgóeszközök 12 069 000 19 112 000
Készletek 348 000 564 000
Eszközök összesen 37 838 000 49 095 000
Saját tőke 7 587 000 14 037 000
Jegyzett tőke 232 782 232 782
Hosszú lejáratú kötelezettségek 22 014 000 24 533 000
Rövid lejáratú kötelezettségek 8 237 000 10 525 000
Források összesen 37 838 000 49 095 000
(1) Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Tulajdoni hányad (%) Részvény darabszám
Wallis Asset Management Zrt. 63,28 12 269 164
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány legalább 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkelezők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy a teljes értékpapír állomány legalább 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul.
Cégvezetés
Igazgatóság MEZŐ Gyula Zoltán (elnök), ifj. CHIKÁN Attila, KARVALITS Ferenc, KOVÁCS Domonkos, MÜLLNER Zsolt
Vállalatvezetés ifj. CHIKÁN Attila (vezérigazgató), KOVÁCS Domonkos (vezérigazgató-helyettes, M&A és tőkepiacok), BODNÁR Zoltán (gazdasági vezérigazgató-helyettes), LUCZAY Péter (termelésmenedzsmentért és üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettes), dr. MÉSZÁROS Melinda (vezető jogtanácsos), VARGA Viktor (energiatermelésért és szolgáltatásért felelős vezérigazgató-helyettes ), SIMON Anita (fenntarthatóságért és körforgásos gazdaságért felelős vezérigazgató-helyettes)
Felügyelőbizottság BAKÁCS István (elnök), Dr. BORBÍRÓ István, JANCSÓ Péter, Dr. LUKÁCS János, SÜTŐ Attila Gyula
Megjelenés Hír
2022. máj. 16. 10:45 Befektetői prezentáció az ALTEO Csoport 2022. I. negyedévére vonatkozó pénzügyi teljesítményéről
2022. máj. 02. 17:20 Az ALTEO Nyrt. közleménye a 2021. évi osztalék kifizetésének rendjéről
2022. máj. 02. 16:20 Az ALTEO Nyrt. 2022. április 21. napjától hatályos alapszabálya
2022. máj. 02. 10:50 Tájékoztatás az ALTEO Nyrt. részvényeinek és az azokhoz fűződő szavazatok számáról, valamint az alaptőke nagyságáról – 2022.04.30.
2022. ápr. 21. 10:45 Rendkívüli tájékoztatás a Társaság új részvényeinek zártkörű forgalomba hozataláról
2022. ápr. 20. 15:40 Tájékoztatás az ALTEO MRP Szervezet 2024. és 2025. évi Javadalmazási Politikájáról és az ehhez kapcsolódó tőkeemelésről
2022. ápr. 19. 15:05 Az ALTEO Nyrt. 2021. évre vonatkozó éves jelentése
2022. ápr. 19. 14:45 Az ALTEO Nyrt. 2021. évre vonatkozó Integrált Jelentése
2022. ápr. 19. 14:25 Az ALTEO Nyrt. 2021. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentése
2022. ápr. 19. 14:00 Az ALTEO Nyrt. igazgatóságának 2021. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentése
Megjelenés Jelentés
2022. ápr. 19. 15:05 Az ALTEO Nyrt. 2021. évre vonatkozó éves jelentése
2021. szept. 06. 10:02 Az ALTEO Nyrt. és leányvállalatainak 2021. pénzügyi év első félévéről szóló jelentése – 2020.08.30. - Dátum elírás miatti került sor módosított hír kibocsátására
2022. ápr. 19. 14:00 Az ALTEO Nyrt. igazgatóságának 2021. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentése
Megjelenés Alapszabály
2022. máj. 02. 16:20 Az ALTEO Nyrt. 2022. április 21. napjától hatályos alapszabálya
Megjelenés Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
2022. máj. 02. 10:50 Tájékoztatás az ALTEO Nyrt. részvényeinek és az azokhoz fűződő szavazatok számáról, valamint az alaptőke nagyságáról – 2022.04.30.
Megjelenés Társasági eseménynaptár
2021. dec. 21. 16:30 Az ALTEO Nyrt. 2022. évre vonatkozó társasági eseménynaptára
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/xtend_ausz_hatalyos_2018_12_04_10fejezet
Értékpapír megnevezéseALTEO részvény
Értékpapír kibocsátójaALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
RészvényfajtaTörzsrészvény
Értékpapír TípusNévre szóló
Értékpapír előállítási módjaDematerializált
Értékpapírkód (ISIN)HU0000155726
Kijelzés módja (Ticker)ALTEO
Értékpapír névértéke12,5 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)19 386 274
OsztalékjogosultságTeljes évi
Bevezetési Nap2010. okt. 12.
Első Kereskedési Nap2010. okt. 12.
Tőzsdei kategóriaPrémium
Kötésegység
Kereskedés pénznemeHUF
Kereskedési idő