Cég adatlap - Bet site
Új jelszó generálásához, kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
Az "Elküldés" gomb megnyomása után a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az új jelszó létrehozásához szükséges információkat.
E-mail:
Kérjük, ellenőrizze postafiókját! A megadott e-mail címre kiküldtük a jelszó megváltoztatásához szükséges információkat.
Hiba történt. Nincs a megadott e-mail címmel regisztrált felhasználó a rendszerben.
Kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
E-mail:
Az üzenetet elküldtük.
Nem sikerült elküldeni az üzenetet.
true
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
CIG Pannonia Life Insurance Plc.
CIG Pannónia részvény

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

  • Cégbemutató
  • Kereskedési adatok
  • Pénzügyi adatok
  • Részvényesek, cégvezetés
  • Közzétételek
  • Termékjellemzők
  • Elemzések
Teljes név CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
Rövid név CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
Szektor Biztosítás
Elérhetőség
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11. B épület
Telefon: +36 70 372 5138
Fax: +36 1 247 2021
Befektetői kapcsolattartó
Dr. Csevár Antal
Telefon: +36 70 372 5138
Fax: +36 1 247 2021
Könyvvizsgáló Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (személyében felelős könyvvizsgáló: Nagyváradiné Szépfalvi Zsuzsanna)
Tevékenység A Társaságot 2007 végén ismert és elismert magyar közéleti személyiségek és hazai biztosítási szakemberek alapították CIG Közép-európai Biztosító Zrt. néven, amely működését 2008-ban kezdte meg, majd részvényeinek tőzsdére történő bevezetését követően - 2010 őszétől - CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. néven folytatja magyarországi tevékenységét. A Társaság termékei és szolgáltatásai az ügyfelek különböző élethelyzetéből fakadó igényeire kínálnak megoldásokat, és a felelősen gondolkodó munkaadók számára is lehetőséget nyújtanak a munkavállalóikról való gondoskodásra. Vezető terméke a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás, és a nyugdíjbiztosítás, de emellett "hagyományos" életbiztosítást, kegyeleti, kockázati és vegyes életbiztosítást, továbbá egészségbiztosítást is kínál ügyfeleinek. Vagyonbiztosítással foglalkozó leányvállalata több európai országban is jelen van határon átnyúló szolgáltatásai révén, amely üzleti stratégiájának megfelelően olyan réspiacokra koncentrál, ahol az ügyfeleknek versenyképes termékeket tud fejleszteni, és azokat megfelelő hatékonysággal tudja értékesíteni.
Tőzsdére bevezetett értékpapírok
Név Kijelzés módja (Ticker) Értékpapírkód (ISIN)
CIG Pannónia részvény CIGPANNONIA HU0000180112
Alapvető információk
Ticker CIGPANNONIA
ISINHU0000180112
Bevezetés időpontja2010. nov. 08.
Kereskedés pénznemeHUF
Névérték33 HUF
Bevezetett mennyiség (db)94 428 260
Kapitalizáció (m Ft)30 784
P/BV
P/BV* 2,2978
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény
* évesített hozam

Összefoglaló éves adatok

Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
20181 20191
(ezer HUF) (ezer HUF)
Árbevétel 25 831 606 18 040 559
Üzleti eredmény 2 301 5472 -10 864 7302
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye 39 0523 8 878 7403
Adózás előtti eredmény 2 340 599 777 927
Adózott eredmény 2 054 583 -638 841
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék 0 HUF 0 HUF
Befektetett eszközök 97 807 3154 95 638 8835
Kötelezettségek összesen 93 384 507 100 931 292
Jegyzett tőke 3 777 130 3 116 133
Saját tőke 17 386 763 13 601 083
Eszközök összesen 110 776 225 114 532 375
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) 127 139
(1) Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
(2) Adózás előtti eredmény - pénzügyi tevékenység nettó eredménye
(3) Befektetések bevétele (ráfordítása) + Valós értékváltozás nyeresége (vesztesége)+ Tőkemódszerrel elszámolt befektetések hozama
(4) Immat.javak+Ing. gépek,berendezések + Értékesítheto püi eszk. + UL életbiztosítások szerzodoi javára végrehajtott befekt. + Püi. eszk. - befektetési szerzodések + Püi. eszk. - beagyazott derivativak+Befekt. közös vez vállalatban
(5) Immat.javak+Ing. gépek,berendezések +Használatijog-eszközök+ Értékesítheto püi eszk. + UL életbiztosítások szerzodoi javára végrehajtott befekt. + Püi. eszk. - befektetési szerzodések + Püi. eszk. - beagyazott derivativak+Befekt. közös vez vállalatban

Fontosabb pénzügyi mutatók

A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak
2018 2019
Eladósodottsági ráta 5,37 7,42
Saját tőke arányos hozam 0,12 -0,05
Eszközarányos hozam 0,02 -0,01

Évközi jelentések pénzügyi adatai

Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Eredménykimutatás főbb adatai P&L 2017. jan. - 2017. szept.1 2020. jan. - 2020. szept.1
(ezer HUF) (ezer HUF)
Értékesítés nettó árbevétele 18 590 038 13 466 148
Üzleti eredmény -3 571 4512 2 428 3342
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye 5 989 0333 -1 682 3693
Adózás előtti eredmény 2 417 5824 584 4254
Adózott eredmény 2 267 478 745 965
Mérleg főbb adatai 2017. szept. 30. 2020. szept. 30.
(ezer HUF) (ezer HUF)
Befektetett eszközök 88 809 3095 93 120 0556
Immateriális javak 1 045 549 546 600
Tárgyi eszközök 85 859 99 999
Befektetett pénzügyi eszközök 87 677 9017 93 120 0557
Forgóeszközök 13 024 0588 9 728 1909
Készletek 0 0
Eszközök összesen 101 833 367 105 585 064
Saját tőke 8 357 114 13 397 369
Jegyzett tőke 2 606 574 9 442 826
Hosszú lejáratú kötelezettségek 87 100 14710 85 739 92110
Rövid lejáratú kötelezettségek 6 376 10611 4 102 88012
Források összesen 101 833 367 105 585 064
(1) Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
(2) Adózott eredmény - pénzügyi tevékenység nettó eredménye
(3) Befektetések bevétele (ráfordítása) + Valós értékváltozás nyeresége (vesztesége)+Közös és társult vállalatok tőkeváltozása (nyereség)
(4) Mérleg szerinti eredmény - Adóráfordítások(bevételek)
(5) Immat.javak+Ing. gépek,berendezések + Értékesítheto püi eszk. + UL életbiztosítások szerzodoi javára végrehajtott befekt. + Püi. eszk. - befektetési szerzodések + Püi. eszk. - beagyazott derivativak+Befekt. közös vez vállalatban
(6) Immat.javak+Ing. gépek,berendezések + Használati-jog eszk+Értékesítheto püi eszk. + UL életbiztosítások szerzodoi javára végrehajtott befekt. + Püi. eszk. - befektetési szerzodések + Püi. eszk. - beagyazott derivativak+Befekt. közös vez vállalatban
(7) Értékesítheto püi eszk.+ULéletbiztosítások szerzodoi javára végrehajtott befekt.+ Püi eszk. - befekt. szerzodések + Püi. eszk. - beagyazott derivativak+ Befekt. közös vez. vállalatokban
(8) Halasztott szerzési költsgk. + Vb. részesedése a bizttechi. tartalékokból + Közvetlen bizt. szerz. származó és egyéb köv. + Egyéb eszközök és elhat.+pénzeszközök+halasztott adóköv.
(9) Halasztott szerzési költsgk. + Vb. részesedése a bizttechi. tartalékokból + Közvetlen bizt. szerz. származó és egyéb köv. + Egyéb eszközök és elhat.+pénzeszközök+halasztott adóköv.+ Megszüntetett tev. Eszközei
(10) Bizt.tech. tartalékok + Bizt.tech. tartalékok az UL életbiztosítás szerzödöi javára + Befekt. szerzodések+Kamatozó részvény kib. szárm. köt.
(11) Kölcsönök és püi. vb. + Kötelezettségek közvetlen bizi. ügyletekbol + Egyéb kötelezettségek és céltartalékok
(12) Kölcsönök és püi. vb. + Kötelezettségek közvetlen bizi. ügyletekbol + Egyéb kötelezettségek és céltartalékok+ Lízing kötelezettségek+ Tőketulajdonosokkal szembeni köt.+Megszüntett tev. Köt
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Tulajdoni hányad (%) Részvény darabszám
Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. 32,85 31 025 072
VINTON Vagyonkezelő Kft. 11,79 11 140 311
KAPTÁR Befektetési Zrt. 5,34 5 050 000
Dr. MÓRICZ Gábor 5,29 5 000 000
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány legalább 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkelezők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy a teljes értékpapír állomány legalább 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul.
Cégvezetés
Igazgatóság Dr. FEDÁK István (elnök), Dr. BOGDÁNFFY Péter, Ódorné Angyal Zsuzsanna
Vállalatvezetés dr. FEDÁK István (vezérigazgató), POLÁNYI Zoltán (vezérigazgató), dr. DAKÓ Gábor Miklós (vezérigazgató-helyettes), SZŰCS Árpád (vezérigazgató-helyettes)
Felügyelőbizottság TIMA János (elnök), VADA Erika, VEISZ Ákos
Megjelenés Hír
2021. ápr. 15. 17:00 Tájékoztatás konszolidációs körbe bevont leányvállalattal kapcsolatban
2021. ápr. 09. 17:34 Közgyűlési Előterjesztések és azok mellékletei
2021. ápr. 09. 17:26 CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. - 2020 üzleti év lezárása
2021. ápr. 01. 16:18 Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél
2021. márc. 30. 13:17 Rendkívüli Tájékoztatás a CIG Pannónia Nyrt. saját részvény vásárlásáról
2021. márc. 26. 14:45 Rendkívüli Tájékoztatás konszolidációs körbe bevont leányvállalattal kapcsolatban
2021. márc. 26. 11:20 Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél
2021. márc. 26. 10:49 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjai és a részükre, e minőségükben a 2020. üzleti évben nyújtott pénzbeli és nem pénzbeli juttatások
2021. márc. 26. 10:43 Közgyűlési Meghívó Hirdetménye
2021. márc. 19. 16:18 Rendkívüli Tájékoztatás - a Társaság éves rendes közgyűlése kapcsán figyelembe vett jogszabályi rendelkezések szerint eszközölt változtatásokról
Megjelenés Jelentés
2021. ápr. 09. 17:26 CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. - 2020 üzleti év lezárása
2021. febr. 23. 08:15 CIG Pannónia Negyedéves Jelentés
2020. máj. 04. 11:55 Felelős Társaságirányítási Jelentés
Megjelenés Alapszabály
2018. júl. 06. 12:50 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. alapszabályának módosítását a cégbíróság bejegyezte
Megjelenés Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
2021. ápr. 01. 16:18 Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-nél
Megjelenés Társasági eseménynaptár
2020. aug. 12. 13:02 A Társaság 2020. évre vonatkozó módosított eseménynaptára:
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/xtend_ausz_hatalyos_2018_12_04_10fejezet
Értékpapír megnevezéseCIG Pannónia részvény
Értékpapír kibocsátójaCIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
RészvényfajtaTörzsrészvény
Értékpapír TípusNévre szóló
Értékpapír előállítási módjaDematerializált
Értékpapírkód (ISIN)HU0000180112
Kijelzés módja (Ticker)CIGPANNONIA
Értékpapír névértéke33 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)94 428 260
OsztalékjogosultságTeljes évi
Bevezetési Nap2010. nov. 08.
Első Kereskedési Nap2010. nov. 08.
Tőzsdei kategóriaPrémium
Kötésegység
Kereskedés pénznemeHUF
Kereskedési idő
Bevezetési Ár938