Cég adatlap - Bet site
Új jelszó generálásához, kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
Az "Elküldés" gomb megnyomása után a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az új jelszó létrehozásához szükséges információkat.
E-mail:
Kérjük, ellenőrizze postafiókját! A megadott e-mail címre kiküldtük a jelszó megváltoztatásához szükséges információkat.
Hiba történt. Nincs a megadott e-mail címmel regisztrált felhasználó a rendszerben.
Kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
E-mail:
Az üzenetet elküldtük.
Nem sikerült elküldeni az üzenetet.
true
ALTEO Nyrt.
ALTEO Nyrt.
ALTEO részvény

ALTEO Nyrt.

  • Cégbemutató
  • Kereskedési adatok
  • Pénzügyi adatok
  • Részvényesek, cégvezetés
  • Közzétételek
  • Termékjellemzők
  • Elemzések
Teljes név ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövid név ALTEO Nyrt.
Szektor Villamosenergia-szolgáltatás
Elérhetőség
1131 Budapest, Babér u. 1-5.
Telefon: +36-1-236-8050
Fax: +36-1-236-8051
Befektetői kapcsolattartó
Szécsi Balázs
Telefon: +36-1-236-8050
Fax: +36-1-236-8051
Könyvvizsgáló Deloitte Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy dr. Hruby Attila)
Tevékenység Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.-t 2008-ban azért alapították, hogy a forradalmi változás előtt álló energetikai szektor megújuló és hagyományos erőforrásokon alapuló lehetőségeit kiaknázza, a növekedést már az indulásnál megragadja és maga is aktívan részt vegyen a piaci működés újradefiniálásában. A Smart Energy koncepciónak köszönhetően az energiatermelés, kereskedelem és összetett szolgáltatások rugalmas kombinációját képes megvalósítani, folyamatosan alkalmazkodva az aktuális változásokhoz és elvárásokhoz. Ennek a modern felfogásnak három pillére a megbízható energiaellátás, az energiahatékonyság és a klímatudatosság. Az ALTEO főleg a szabályozói kockázatnak kevésbé kitett vállalati szektorra fókuszál. Ezen belül egyedülálló módon fedi le a teljes energiaszolgáltatási értékláncot oly módon, hogy szolgáltatásait maximálisan az egyedi igényekhez szabva és igazítva nyújtja. Ebbe beletartozik a tervezés, a tanácsadás, a beruházás, a működtetés, a karbantartás és a kockázat-megosztási alapú befektetői részvétel is. A menedzsment hosszú távú víziója szerint a globális és hazai villamos energia felhasználás - többek közt az elektromos autók várható elterjedésének következtében - hosszú távon is jelentős marad. Ezért a vállalatcsoport kiemelt feladatának tekinti a megújuló alapú villamosenergia-termelés hazai terjesztését. Ennek megfelelően olyan erőművekből álló portfóliót épített ki és fejleszt folyamatosan, amely egyaránt tartalmaz alternatív- és megújuló energiaforrások hasznosítására épülő egységeket, valamint ezek kiegészítésére a hőfogyasztóhoz közel telepített magas hatásfokú, földgáz-tüzelésű kapcsoltan villamos energiát és hőt termelő rendszereket.
Tőzsdére bevezetett értékpapírok
Név Kijelzés módja (Ticker) Értékpapírkód (ISIN)
ALTEO 2020/I kötvény ALTEO2020I HU0000357603
ALTEO 2022/II diszkont kötvény ALTEO2022II HU0000359005
ALTEO NKP/2029 kötvény ALTEO2029 HU0000359252
ALTEO részvény ALTEO HU0000155726
Alapvető információk
Ticker ALTEO
ISINHU0000155726
Bevezetés időpontja2010. okt. 12.
Kereskedés pénznemeHUF
Névérték12,5 HUF
Bevezetett mennyiség (db)19 386 274
Kapitalizáció (m Ft)14 346
> Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R)
2017. dec. 06. S (1 : 8)
P/BV
P/BV* 2,5081
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény
* évesített hozam

Összefoglaló éves adatok

Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
20181 20191
(ezer HUF) (ezer HUF)
Árbevétel 18 685 767 25 573 350
Üzleti eredmény 1 038 226 1 663 285
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -232 333 -943 820
Adózás előtti eredmény 805 893 706 465
Adózott eredmény 530 079 -435 834
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék 16 HUF 0 HUF
Befektetett eszközök 13 715 608 24 536 761
Kötelezettségek összesen 17 714 366 31 824 623
Jegyzett tőke 195 314 232 948
Saját tőke 5 144 733 5 719 884
Eszközök összesen 22 859 098 37 574 507
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) 248 254
(1) Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)

Fontosabb pénzügyi mutatók

A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak
2018 2019
Eladósodottsági ráta 3,44 5,56
Saját tőke arányos hozam 0,1 -0,08
Eszközarányos hozam 0,02 -0,01

Évközi jelentések pénzügyi adatai

Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Eredménykimutatás főbb adatai P&L 2018. jan. - 2018. jún.1 2019. jan. - 2019. jún.1
(ezer HUF) (ezer HUF)
Értékesítés nettó árbevétele 9 276 643 12 141 000
Üzleti eredmény 577 719 1 134 000
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -25 958 -361 000
Adózás előtti eredmény 551 461 773 000
Adózott eredmény 350 887 483 000
Mérleg főbb adatai 2018. jún. 30. 2019. jún. 30.
(ezer HUF) (ezer HUF)
Befektetett eszközök 8 980 413 24 088 000
Immateriális javak 2 534 190 6 088 000
Tárgyi eszközök 6 259 118 16 736 000
Befektetett pénzügyi eszközök 187 105 830 000
Forgóeszközök 69 406 608 9 123 000
Készletek 145 271 298 000
Eszközök összesen 15 927 021 33 211 000
Saját tőke 5 104 438 6 310 000
Jegyzett tőke 195 390 232 782
Hosszú lejáratú kötelezettségek 6 529 852 19 876 000
Rövid lejáratú kötelezettségek 4 292 731 7 025 000
Források összesen 15 927 021 33 211 000
(1) Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Tulajdoni hányad (%) Részvény darabszám
Wallis Asset Management Zrt. 63,88 12 383 124
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány legalább 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkelezők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy a teljes értékpapír állomány legalább 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul.
Cégvezetés
Igazgatóság MEZŐ Gyula Zoltán (elnök), ifj. CHIKÁN Attila, KARVALITS Ferenc, KOVÁCS Domonkos, MÜLLNER Zsolt
Vállalatvezetés ifj. CHIKÁN Attila (vezérigazgató), KOVÁCS Domonkos (vezérigazgató-helyettes, M&A és tőkepiacok), BODNÁR Zoltán (gazdasági vezérigazgató-helyettes), LUCZAY Péter ( nagykereskedelmi és szabályozási központ irányítási igazgató), dr. PATAKI Zoltán (vezető jogtanácsos), VARGA Viktor (energiatermelési igazgató)
Felügyelőbizottság BAKÁCS István (elnök), Dr. BORBÍRÓ István, JANCSÓ Péter, Dr. LUKÁCS János, Noah M. STEINBERG
Megjelenés Hír
2020. júl. 31. 14:35 Tájékoztatás az ALTEO Nyrt. részvényeinek és az azokhoz fűződő szavazatok számáról, valamint az alaptőke nagyságáról – 2020.07.31.
2020. júl. 29. 08:30 Hitelminősítés - éves felülvizsgálat - ALTEO - 2020.07.29
2020. júl. 22. 14:30 Vezetői feladatokat ellátó személy vételi tranzakciója – 2020.07.21.
2020. júl. 22. 14:30 Az ALTEO Nyrt. tájékoztatása vezető állású személyek pozíciójában bekövetkezett változásról
2020. jún. 30. 13:30 Tájékoztatás az ALTEO Nyrt. részvényeinek és az azokhoz fűződő szavazatok számáról, valamint az alaptőke nagyságáról
2020. jún. 26. 14:10 Tájékoztatás leányvállalatok egyesüléséről
2020. jún. 02. 13:16 Tájékoztatás az ALTEO Nyrt. részvényeinek és az azokhoz fűződő szavazatok számáról, valamint az alaptőke nagyságáról
2020. máj. 27. 17:10 Az ALTEO Nyrt. 2020. május 21. napjától hatályos alapszabálya
2020. máj. 21. 14:35 vezetői feladatokat ellátó személy vételi tranzakciója
2020. máj. 18. 08:00 ALTEO Nyrt. 2020 1. negyedéves befektetői prezentációja
Megjelenés Jelentés
2020. máj. 04. 16:42 Az ALTEO Nyrt. 2019. évre vonatkozó éves beszámolója II.
2019. szept. 18. 12:30 Az ALTEO Nyrt. és leányvállalatainak 2019. pénzügyi év első félévéről szóló jelentése
2020. ápr. 30. 11:15 Az ALTEO Nyrt. Igazgatóságának 2019. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentése
Megjelenés Alapszabály
2020. máj. 27. 17:10 Az ALTEO Nyrt. 2020. május 21. napjától hatályos alapszabálya
Megjelenés Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
2020. júl. 31. 14:35 Tájékoztatás az ALTEO Nyrt. részvényeinek és az azokhoz fűződő szavazatok számáról, valamint az alaptőke nagyságáról – 2020.07.31.
Megjelenés Társasági eseménynaptár
2020. febr. 04. 13:19 Az ALTEO Nyrt. 2020. évre vonatkozó társasági eseménynaptára
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/xtend_ausz_hatalyos_2018_12_04_10fejezet
Értékpapír megnevezéseALTEO részvény
Értékpapír kibocsátójaALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
RészvényfajtaTörzsrészvény
Értékpapír TípusNévre szóló
Értékpapír előállítási módjaDematerializált
Értékpapírkód (ISIN)HU0000155726
Kijelzés módja (Ticker)ALTEO
Értékpapír névértéke12,5 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)19 386 274
OsztalékjogosultságTeljes évi
Bevezetési Nap2010. okt. 12.
Első Kereskedési Nap2010. okt. 12.
Tőzsdei kategóriaPrémium
Kötésegység
Kereskedés pénznemeHUF
Kereskedési idő