Cég adatlap - Bet site
Új jelszó generálásához, kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
Az "Elküldés" gomb megnyomása után a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az új jelszó létrehozásához szükséges információkat.
E-mail:
Kérjük, ellenőrizze postafiókját! A megadott e-mail címre kiküldtük a jelszó megváltoztatásához szükséges információkat.
Hiba történt. Nincs a megadott e-mail címmel regisztrált felhasználó a rendszerben.
Kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
E-mail:
Az üzenetet elküldtük.
Nem sikerült elküldeni az üzenetet.
true
ANY Nyrt.
ANY PLC
ANY részvény

ANY Nyrt.

  • Cégbemutató
  • Kereskedési adatok
  • Pénzügyi adatok
  • Részvényesek, cégvezetés
  • Közzétételek
  • Termékjellemzők
  • Elemzések
Teljes név ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövid név ANY Nyrt.
Szektor Egyéb ipari termékek
Elérhetőség
1102 Budapest, Halom utca 5.
Telefon: +36-431-1222
Fax: +36-431-1220
Befektetői kapcsolattartó
Karakó Tamás
Telefon: +36-1-431-1228
Fax: +36-1-431-1230
Könyvvizsgáló Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (személyében felelős könyvvizsgáló: Bartha Zsuzsanna)
Tevékenység Az 1851-ben alapított ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. - korábbi nevén Állami Nyomda - Magyarország egyik legnagyobb, a CEE régió vezető biztonsági nyomdája. A Társaság komplex megoldásokat kínál az okmánybiztonsági termékek, a műanyagkártya- és a nagytömegű nyomtatványgyártás- és megszemélyesítés területén. A vállalkozás Magyarország egyik legnagyobb okmánygyártója és megszemélyesítője, de a Társaság számos hazai és nemzetközi bank számára készít Mastercard és VISA bankkártyákat is. A cégcsoport magyarországi anyavállalatán kívül, román és bolgár közös vezetésű vállalatai is készítenek megszemélyesített üzleti nyomtatványokat, számlákat, értesítőket bankok, biztosítók és közszolgáltatók számára. A Társaság az okmány- és termékvédelmi projektekben a koncepció megtervezésétől a kivitelezésig segíti az államigazgatás munkáját. Az ANY saját Okmánybiztonsági Laboratóriuma által fejlesztett biztonsági megoldások - többek között biztonsági festékek és papír adalékanyagok, okmánynyomtatók és speciális ellenőrző eszközök - garantálják a világszínvonalú felkészültséget.
Tőzsdére bevezetett értékpapírok
Név Kijelzés módja (Ticker) Értékpapírkód (ISIN)
ANY részvény ANY HU0000093257
Alapvető információk
Ticker ANY
ISINHU0000093257
Bevezetés időpontja2005. dec. 08.
Kereskedés pénznemeHUF
Névérték98 HUF
Bevezetett mennyiség (db)14 794 650
Kapitalizáció (m Ft)17 828
> Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R)
2008. júl. 08. S (1 : 10)
P/BV
P/BV* 2,2913
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény
* évesített hozam

Összefoglaló éves adatok

Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
20181 20191
(ezer HUF) (ezer HUF)
Árbevétel 30 527 082 34 130 672
Üzleti eredmény 1 852 717 2 082 750
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -100 552 -101 649
Adózás előtti eredmény 1 752 165 1 981 101
Adózott eredmény 1 139 6952 1 273 2872
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék 81 HUF 0 HUF
Befektetett eszközök 9 015 534 10 553 475
Kötelezettségek összesen 12 162 220 13 174 880
Jegyzett tőke 1 449 876 1 449 876
Saját tőke 7 142 2303 7 298 5304
Eszközök összesen 19 304 450 20 473 410
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) 933 1 026
(1) Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
(2) Kisebbségi részesedésre jutó eredmény levonása után
(3) Kisebbségi részesedésre jutó saját tőkével együtt^~
(4) Kisebbségi részesedésre jutó saját tőkével együtt

Fontosabb pénzügyi mutatók

A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak
2018 2019
Eladósodottsági ráta 1,7 1,81
Saját tőke arányos hozam 0,16 0,17
Eszközarányos hozam 0,06 0,06

Évközi jelentések pénzügyi adatai

Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Eredménykimutatás főbb adatai P&L 2019. jan. - 2019. márc.1 2020. jan. - 2020. márc.2
(ezer HUF) (ezer HUF)
Értékesítés nettó árbevétele 7 440 716 6 985 502
Üzleti eredmény 443 409 427 489
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -23 421 -17 293
Adózás előtti eredmény 419 988 410 196
Adózott eredmény 315 4253 291 8953
Mérleg főbb adatai 2019. márc. 31. 2020. márc. 31.
(ezer HUF) (ezer HUF)
Befektetett eszközök 9 301 363 10 704 156
Immateriális javak 122 292 9 886
Tárgyi eszközök 8 838 726 9 393 626
Befektetett pénzügyi eszközök 4 488 12 580
Forgóeszközök 11 887 258 10 901 111
Készletek 3 936 934 3 482 571
Eszközök összesen 21 188 621 21 605 267
Saját tőke 7 275 6124 7 780 6944
Jegyzett tőke 1 449 876 1 449 876
Hosszú lejáratú kötelezettségek 2 027 644 1 917 137
Rövid lejáratú kötelezettségek 11 885 365 11 907 436
Források összesen 21 188 621 21 605 267
(1) nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
(2) Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
(3) Kisebbségi részesedésre jutó eredmény levonása után
(4) Kisebbségi részesedésre jutó saját tőkével együtt
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Tulajdoni hányad (%) Részvény darabszám
EG Capital LLC 11,62 1 718 623
Aegon Alfa Származtatott Alap 7,20 1 065 722
Digital Forest LLC 6,76 1 000 001
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány legalább 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkelezők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy a teljes értékpapír állomány legalább 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul.
Cégvezetés
Igazgatóság Dr. ERDŐS Ákos (elnök), ZSÁMBOKI Gábor (elnök-helyettes), GYERGYÁK György, Dr. KEPECS Gábor, ERDŐS Tamás, Erwin Fidelis REISCH
Vállalatvezetés ZSÁMBOKI Gábor (vezérigazgató), BALLA László (általános vezérigazgató-helyettes), TÓTH Zoltán (műszaki és termelési vezérigazgató helyettes), dr. SZÉKELYHÍDI Lajos (kutatási és fejlesztési vezérigazgató helyettes), PÉTER Gábor (informatikai vezérigazgató-helyettes), KARAKÓ Tamás (gazdasági vezérigazgató-helyettes), dr. IGNÁCZ István (biztonsági vezérigazgató-helyettes)
Felügyelőbizottság dr. SÁRKÖZI Tamás (elnök), dr. GÖMÖRI Istvánné (elnök-helyettes), BERKESI Ferenc, dr. REPA Imre, dr. STUMPF János, HEGEDŰS Katalin, HANZSEK László, KUN Gábor
Megjelenés Hír
2020. júl. 31. 13:29 Személyi változás a Nyomda vezetésében
2020. júl. 31. 12:55 Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt-nél
2020. jún. 30. 11:02 Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt-nél
2020. máj. 29. 09:19 Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt-nél
2020. máj. 18. 18:00 Növekvő export az első negyedévben
2020. ápr. 30. 13:26 Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2019. évre vonatkozó éves jelentése
2020. ápr. 30. 11:55 Felelős Társaságirányítási Jelentés
2020. ápr. 30. 11:40 Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt-nél
2020. ápr. 27. 19:35 Vezető állású személyekben bekövetkezett változás
2020. ápr. 27. 19:30 A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján, az ANY Nyrt. Igazgatósága által közgyűlési hatáskörben hozott határozatok
Megjelenés Jelentés
2020. ápr. 30. 13:26 Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2019. évre vonatkozó éves jelentése
2019. szept. 13. 11:00 Kiegészítés az I. féléves jelentéshez - Konszolidált saját tőke mozgástábla bázis időszaki értékekkel
2020. ápr. 30. 11:55 Felelős Társaságirányítási Jelentés
Megjelenés Alapszabály
2019. máj. 08. 16:00 Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2019. április 8-tól hatályos alapszabálya
Megjelenés Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
2020. júl. 31. 12:55 Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt-nél
Megjelenés Társasági eseménynaptár
2019. dec. 31. 11:02 Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2020. évi eseménynaptára
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/xtend_ausz_hatalyos_2018_12_04_10fejezet
Értékpapír megnevezéseANY részvény
Értékpapír kibocsátójaANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
RészvényfajtaTörzsrészvény
Értékpapír TípusNévre szóló
Értékpapír előállítási módjaDematerializált
Értékpapírkód (ISIN)HU0000093257
Kijelzés módja (Ticker)ANY
Értékpapír névértéke98 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)14 794 650
OsztalékjogosultságTeljes évi
Bevezetési Nap2005. dec. 08.
Első Kereskedési Nap2005. dec. 08.
Tőzsdei kategóriaPrémium
Kötésegység
Kereskedés pénznemeHUF
Kereskedési idő
Bevezetési Ár5 600