Cég adatlap - Bet site
Új jelszó generálásához, kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
Az "Elküldés" gomb megnyomása után a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az új jelszó létrehozásához szükséges információkat.
E-mail:
Kérjük, ellenőrizze postafiókját! A megadott e-mail címre kiküldtük a jelszó megváltoztatásához szükséges információkat.
Hiba történt. Nincs a megadott e-mail címmel regisztrált felhasználó a rendszerben.
Kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
E-mail:
Az üzenetet elküldtük.
Nem sikerült elküldeni az üzenetet.
true
FORRÁS nyRt.
FORRÁS Co.
Forrás "B" sorozatú részvény

FORRÁS nyRt.

  • Cégbemutató
  • Kereskedési adatok
  • Pénzügyi adatok
  • Részvényesek, cégvezetés
  • Közzétételek
  • Termékjellemzők
Teljes név FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság
Rövid név FORRÁS nyRt.
Szektor Egyéb pénzügyi szolgáltatás
Elérhetőség
1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C. III.em 21.
Telefon: +36-1-430-3620
Fax: +36-1-430-3629
Befektetői kapcsolattartó
Dr. Hidasi Emese
Telefon: +36-1-430-3620
Fax: +36-1-430-3629
Könyvvizsgáló UNIKONTO Számvitelkutatási Kft. (személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Lakatos László Péter)
Tevékenység Jogelődjét 1997-ben az ÁPV Rt. alapította. Az ÁPV Rt. két ütemben végrehajtott tőkeemeléssel 40 vagyonelemet adott át a társaságnak, és a társaságot jelölte ki a kárpótlási jegy bevonással érintett társaságként, melynek keretében a FORRÁS nyRt. részvényeit kárpótlási jegy ellenében lehetett jegyezni a 2003-as tőzsdei bevezetés során. A társaság főbb tevékenységei körei: vagyonkezelés, ingatlankezelés és hasznosítás, tőzsdei értékpapírok és bankbetétek kezelése, környezetvédelmi, kárelhárítási projektek felügyelete, valamint üzletviteli tanácsadás. Az ARAGO Befektetési Holding nyilvános vételi ajánlat során, valamint a Bartolus-Invest részesedésének megvásárlásával 87,96%-ra növelte befolyását.
Tőzsdére bevezetett értékpapírok
Név Kijelzés módja (Ticker) Értékpapírkód (ISIN)
Forrás "A" sorozatú részvény FORRAS/T HU0000066071
Forrás "B" sorozatú részvény FORRAS/OE HU0000066394
Forrás NKP Kötvény 2030/I FORRAS30/I HU0000359997
Alapvető információk
Ticker FORRAS/OE
ISINHU0000066394
Bevezetés időpontja2003. aug. 15.
Kereskedés pénznemeHUF
Névérték1 000 HUF
Bevezetett mennyiség (db)4 000 000
Kapitalizáció (m Ft)4 400
P/BV
P/BV* 0,1245
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény
* évesített hozam

Összefoglaló éves adatok

Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
20211 20221
(ezer HUF) (ezer HUF)
Árbevétel 3 411 183 10 191 745
Üzleti eredmény 735 115 5 727 056
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye 832 568 2 403 093
Adózás előtti eredmény 1 567 683 8 130 149
Adózott eredmény 1 317 069 7 238 814
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék 0 HUF 0 HUF
Befektetett eszközök 26 874 207 42 025 444
Kötelezettségek összesen 34 326 990 47 251 262
Jegyzett tőke 9 000 001 9 000 001
Saját tőke 27 798 868 35 330 019
Eszközök összesen 62 125 858 82 581 281
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) 119 311
(1) Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)

Fontosabb pénzügyi mutatók

A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak
2021 2022
Eladósodottsági ráta 1,23 1,34
Saját tőke arányos hozam 0,05 0,2
Eszközarányos hozam 0,02 0,09

Évközi jelentések pénzügyi adatai

Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - június )
Eredménykimutatás főbb adatai P&L 2021. jan. - 2021. jún.1 2022. jan. - 2022. jún.1
(ezer HUF) (ezer HUF)
Értékesítés nettó árbevétele 925 154 3 929 839
Üzleti eredmény 181 388 3 351 763
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -472 337 -1 083 527
Adózás előtti eredmény -290 949 2 268 236
Adózott eredmény -373 851 1 791 457
Mérleg főbb adatai 2021. jún. 30. 2022. jún. 30.
(ezer HUF) (ezer HUF)
Befektetett eszközök 16 459 348 30 966 662
Immateriális javak 775 223 479
Tárgyi eszközök 5 517 118 12 820 400
Befektetett pénzügyi eszközök 9 840 826 10 712 869
Forgóeszközök 42 195 566 37 120 027
Készletek 730 552 562 892
Eszközök összesen 58 654 914 68 086 689
Saját tőke 25 586 619 30 087 941
Jegyzett tőke 9 000 001 9 000 001
Hosszú lejáratú kötelezettségek 22 277 627 24 255 545
Rövid lejáratú kötelezettségek 10 790 668 13 743 203
Források összesen 58 654 914 68 086 689
(1) Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - június )
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Tulajdoni hányad (%) Részvény darabszám
Arago Befektetési Holding Zrt. 85,19 3 407 481
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul.
Cégvezetés
Igazgatóság Dr. HIDASI Emese (elnök), LEISZTINGER Tamás, TÖRÖK Andrea Hajnalka, SASINSZKI Ágnes
Vállalatvezetés Dr. HIDASI Emese (vezérigazgató)
Felügyelőbizottság GRÁNICZ János (elnök), dr. FELFÖLDI Nóra, KISS-FORGÁCS Éva Mária, dr. KISS Veronika, dr. SZÖLLŐSI Júlia
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/xtend_ausz_hatalyos_2018_12_04_10fejezet
Értékpapír megnevezéseForrás "B" sorozatú részvény
Értékpapír kibocsátójaFORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság
RészvényfajtaElsőbbségi részvény
Értékpapír TípusNévre szóló
Értékpapír előállítási módjaDematerializált
Értékpapírkód (ISIN)HU0000066394
Kijelzés módja (Ticker)FORRAS/OE
Értékpapír névértéke1 000 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)4 000 000
OsztalékjogosultságTeljes évi
Bevezetési Nap2003. aug. 15.
Első Kereskedési Nap2003. aug. 15.
Tőzsdei kategóriaStandard
Kötésegység
Kereskedés pénznemeHUF
Kereskedési idő