Cég adatlap - Bet site
Új jelszó generálásához, kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
Az "Elküldés" gomb megnyomása után a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az új jelszó létrehozásához szükséges információkat.
E-mail:
Kérjük, ellenőrizze postafiókját! A megadott e-mail címre kiküldtük a jelszó megváltoztatásához szükséges információkat.
Hiba történt. Nincs a megadott e-mail címmel regisztrált felhasználó a rendszerben.
Kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
E-mail:
Az üzenetet elküldtük.
Nem sikerült elküldeni az üzenetet.
true
FORRÁS nyRt.
FORRÁS Co.
Forrás "B" sorozatú részvény

FORRÁS nyRt.

  • Cégbemutató
  • Kereskedési adatok
  • Pénzügyi adatok
  • Részvényesek, cégvezetés
  • Közzétételek
  • Termékjellemzők
Teljes név FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság
Rövid név FORRÁS nyRt.
Szektor Egyéb pénzügyi szolgáltatás
Elérhetőség
1054 Budapest, Akadémia utca 6. 6. em. 17. ajtó
Telefon: +36-1-430-3620
Fax: +36-1-430-3629
Befektetői kapcsolattartó
Dr. Hidasi Emese
Telefon: +36-1-430-3620
Fax: +36-1-430-3629
Könyvvizsgáló UNIKONTO Számvitelkutatási Kft. (személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Lakatos László Péter)
Tevékenység Jogelődjét 1997-ben az ÁPV Rt. alapította. Az ÁPV Rt. két ütemben végrehajtott tőkeemeléssel 40 vagyonelemet adott át a társaságnak, és a társaságot jelölte ki a kárpótlási jegy bevonással érintett társaságként, melynek keretében a FORRÁS nyRt. részvényeit kárpótlási jegy ellenében lehetett jegyezni a 2003-as tőzsdei bevezetés során. A társaság főbb tevékenységei körei: vagyonkezelés, ingatlankezelés és hasznosítás, tőzsdei értékpapírok és bankbetétek kezelése, környezetvédelmi, kárelhárítási projektek felügyelete, valamint üzletviteli tanácsadás. Az ARAGO Befektetési Holding nyilvános vételi ajánlat során, valamint a Bartolus-Invest részesedésének megvásárlásával 87,96%-ra növelte befolyását.
Tőzsdére bevezetett értékpapírok
Név Kijelzés módja (Ticker) Értékpapírkód (ISIN)
Forrás "A" sorozatú részvény FORRAS/T HU0000066071
Forrás "B" sorozatú részvény FORRAS/OE HU0000066394
Forrás NKP Kötvény 2030/I FORRAS30/I HU0000359997
Alapvető információk
Ticker FORRAS/OE
ISINHU0000066394
Bevezetés időpontja2003. aug. 15.
Kereskedés pénznemeHUF
Névérték1 000 HUF
Bevezetett mennyiség (db)4 000 000
Kapitalizáció (m Ft)5 120
P/BV
P/BV* 0,1267
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény
* évesített hozam

Összefoglaló éves adatok

Auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - December 31
20221 20232
(ezer HUF) (ezer HUF)
Árbevétel 10 191 745 20 851 874
Üzleti eredmény 5 727 056 507 134
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye 2 403 093 5 745 621
Adózás előtti eredmény 8 130 149 5 603 020
Adózott eredmény 7 238 814 5 494 952
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék 0 HUF HUF
Befektetett eszközök 42 025 444 59 564 200
Kötelezettségek összesen 47 251 262 48 290 687
Jegyzett tőke 9 000 001 9 000 001
Saját tőke 35 330 019 40 420 083
Eszközök összesen 82 581 281 88 710 770
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) 311 766
(1) Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
(2) Auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - December 31

Fontosabb pénzügyi mutatók

A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak
2022 2023
Eladósodottsági ráta 1,34 1,19
Saját tőke arányos hozam 0,2 0,14
Eszközarányos hozam 0,09 0,06

Évközi jelentések pénzügyi adatai

Nem auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - Június 30
Eredménykimutatás főbb adatai P&L 2022. jan. - 2022. jún.1 2023. jan. - 2023. jún.2
(ezer HUF) (ezer HUF)
Értékesítés nettó árbevétele 3 929 839 9 040 423
Üzleti eredmény 3 351 763 -43 350
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -1 083 527 2 016 541
Adózás előtti eredmény 2 268 236 1 973 191
Adózott eredmény 1 791 457 818 993
Mérleg főbb adatai 2022. jún. 30. 2023. jún. 30.
(ezer HUF) (ezer HUF)
Befektetett eszközök 30 966 662 51 155 475
Immateriális javak 223 479 2 971 560
Tárgyi eszközök 12 820 400 27 879 878
Befektetett pénzügyi eszközök 10 712 869 13 658 467
Forgóeszközök 37 120 027 29 553 646
Készletek 562 892 4 176 720
Eszközök összesen 68 086 689 80 709 121
Saját tőke 30 087 941 35 695 548
Jegyzett tőke 9 000 001 9 000 001
Hosszú lejáratú kötelezettségek 24 255 545 32 838 296
Rövid lejáratú kötelezettségek 13 743 203 12 175 277
Források összesen 68 086 689 80 709 121
(1) Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - június )
(2) Nem auditált, Konszolidált, IFRS; Üzleti év: Január 1 - Június 30
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Tulajdoni hányad (%) Részvény darabszám
Arago Befektetési Holding Zrt. 85,44 3 417 481
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul.
Cégvezetés
Igazgatóság Dr. HIDASI Emese (elnök), LEISZTINGER Tamás, TÖRÖK Andrea Hajnalka, SASINSZKI Ágnes
Vállalatvezetés Dr. HIDASI Emese (vezérigazgató)
Felügyelőbizottság GRÁNICZ János (elnök), dr. FELFÖLDI Nóra, KISS-FORGÁCS Éva Mária, dr. KISS Veronika, dr. SZÖLLŐSI Júlia
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/xtend_ausz_hatalyos_2018_12_04_10fejezet
Értékpapír megnevezéseForrás "B" sorozatú részvény
Értékpapír kibocsátójaFORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság
RészvényfajtaElsőbbségi részvény
Értékpapír TípusNévre szóló
Értékpapír előállítási módjaDematerializált
Értékpapírkód (ISIN)HU0000066394
Kijelzés módja (Ticker)FORRAS/OE
Értékpapír névértéke1 000 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)4 000 000
OsztalékjogosultságTeljes évi
Bevezetési Nap2003. aug. 15.
Első Kereskedési Nap2003. aug. 15.
Tőzsdei kategóriaStandard
Kötésegység
Kereskedés pénznemeHUF
Kereskedési idő