Cég adatlap - Bet site
Új jelszó generálásához, kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
Az "Elküldés" gomb megnyomása után a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az új jelszó létrehozásához szükséges információkat.
E-mail:
Kérjük, ellenőrizze postafiókját! A megadott e-mail címre kiküldtük a jelszó megváltoztatásához szükséges információkat.
Hiba történt. Nincs a megadott e-mail címmel regisztrált felhasználó a rendszerben.
Kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
E-mail:
Az üzenetet elküldtük.
Nem sikerült elküldeni az üzenetet.
true
MOL Nyrt.
MOL Plc.
MOL részvény

MOL Nyrt.

  • Cégbemutató
  • Kereskedési adatok
  • Pénzügyi adatok
  • Részvényesek, cégvezetés
  • Közzétételek
  • Termékjellemzők
Teljes név MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövid név MOL Nyrt.
Szektor kőolaj- és földgázipar
Elérhetőség
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
Telefon: +36-1-209-0000
Fax: +36-1-464-04-27
Befektetői kapcsolattartó
Réthy Róbert
Telefon: +36-1-455-9652
Fax: +36-1-464-1335
Könyvvizsgáló Ernst and Young Kft. (személyében felelős könyvvizsgáló: Szabó Gergely)
Tevékenység Az 1991-ben megalakult MOL a Közép-Európa egyik meghatározó integrált olaj- és gázipari társasága, árbevétele alapján Magyarország legnagyobb vállalata. A cég 2000-ben meghatározó részesedést vásárolt Szlovákia vezető olajipari társaságában, a Slovnaftban, ahol 2004-ben a MOL részesedése a 98,4%-ra nőtt. A társaság 2003-ban 25%-os részesedést szerzett a horvát INA társaságban. A csoport több évtizedes kutatás-termelési tapasztalataira támaszkodva folyamatosan bővíti részvételét külföldi kitermelési projektekben. Két kiemelkedő hatékonyságú finomítót üzemeltet: a pozsonyi és a százhalombattai finomítókat. Ehhez kapcsolódik a kiterjedt kőolaj- és termékvezeték-rendszer, a tárolóhálózat és a folyamatosan bővülő kúthálózat. A csoport petrolkémiai üzletága polimerekkel látja el Európa számos műanyag-feldolgozó vállalatát. A MOL értékesítette földgáz-üzletágának jelentős részét, a földgázszállítás kivételével. 2006-ban megnyerte a Magyar Állam által kiírt stratégiai földgáztároló létesítésére kiírt pályázatot, valamint stratégiai együttműködést alakított ki a Gazprom-mal. A Társaság valamennyi alaptevékenységét illetően piacvezető Magyarországon és Szlovákiában.
Tőzsdére bevezetett értékpapírok
Név Kijelzés módja (Ticker) Értékpapírkód (ISIN)
MOL 2029 HUF kötvény MOL2029 HU0000359120
MOL részvény MOL HU0000153937
Alapvető információk
Ticker MOL
ISINHU0000153937
Bevezetés időpontja1995. nov. 28.
Kereskedés pénznemeHUF
Névérték125 HUF
Bevezetett mennyiség (db)819 424 824
Kapitalizáció (m Ft)1 628 197
> Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R)
2017. szept. 26. S (1 : 8)
P/BV
P/BV* 0,6642
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény
* évesített hozam

Összefoglaló éves adatok

Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
20181 20191
(millió HUF) (millió HUF)
Árbevétel 5 168 668 5 266 735
Üzleti eredmény 352 876 294 059
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -36 539 -17 398
Adózás előtti eredmény 331 351 275 699
Adózott eredmény 301 197 223 214
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék 142,44 HUF HUF
Befektetett eszközök 3 016 196 3 451 878
Kötelezettségek összesen 2 301 634 2 680 918
Jegyzett tőke 79 298 79 408
Saját tőke 2 309 946 2 451 369
Eszközök összesen 4 611 581 5 132 287
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) 25 970 26 032
(1) Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)

Fontosabb pénzügyi mutatók

A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak
2018 2019
Eladósodottsági ráta 1 1,09
Saját tőke arányos hozam 0,13 0,09
Eszközarányos hozam 0,07 0,04

Évközi jelentések pénzügyi adatai

Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Eredménykimutatás főbb adatai P&L 2018. jan. - 2018. jún.1 2019. jan. - 2019. jún.1
(millió HUF) (millió HUF)
Értékesítés nettó árbevétele 2 335 686 2 483 427
Üzleti eredmény 188 042 146 668
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -26 148 -6 160
Adózás előtti eredmény 168 378 144 835
Adózott eredmény 133 197 126 436
Mérleg főbb adatai 2018. jún. 30. 2019. jún. 30.
(millió HUF) (millió HUF)
Befektetett eszközök 2 927 628 3 161 742
Immateriális javak 184 671 189 670
Tárgyi eszközök 2 299 009 2 417 925
Befektetett pénzügyi eszközök 282 343 337 963
Forgóeszközök 1 615 236 1 604 090
Készletek 477 759 523 535
Eszközök összesen 4 542 864 4 765 832
Saját tőke 2 181 044 2 328 593
Jegyzett tőke 79 298 79 421
Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 056 034 974 244
Rövid lejáratú kötelezettségek 1 305 785 1 462 995
Források összesen 4 542 864 4 765 832
(1) Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Tulajdoni hányad (%) Részvény darabszám
Magyar Állam (MNV Zrt., Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap) 15,24 124 920 702
Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány 10,00 81 942 946
OmanOil (Budapest) Limited 7,14 58 530 352
Saját részvény 6,97 57 101 263
OTP Bank Nyrt. 6,14 50 319 296
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány legalább 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkelezők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy a teljes értékpapír állomány legalább 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul.
Cégvezetés
Igazgatóság HERNÁDI Zsolt (elnök-vezérigazgató), dr. CSÁNYI Sándor (alelnök), MOLNÁR József (GCEO), JÁRAI Zsigmond, Dr. Anwar al-KHARUSI, Dr. MARTONYI János, dr. PARRAGH László, Dr. Anthony RADEV, dr. Martin ROMAN, dr. VILÁGI Oszkár
Vállalatvezetés HERNÁDI Zsolt (elnök-vezérigazgató), MOLNÁR József (vezérigazgató), FASIMON Sándor (ügyvezető igazgató, INA d.d. Igazgatóságának elnöke), SIMOLA József (Pénzügyi vezérigazgató-helyettes), RATATICS Péter (Csoportszintű Fogyasztói Szolgáltatások ügyvezető igazgató), Dr. Berislav GASO (Kutatás-termelés ügyvezető igazgató), HORVÁTH Ferenc (Downstream ügyvezető igazgató), dr. VILÁGI Oszkár (Slovnaft vezérigazgató)
Felügyelőbizottság ÁLDOTT Zoltán (elnök), Dr. CHIKÁN Attila (elnök-helyettes), DÁVID Ilona, John I. CHARODY, Vladimir KESTLER, Prof. Dr. LÁNCZI András, Ivan MIKLOS, Dr. SZIVEK Norbert, BOGNÁR Piroska, SZABÓ Csaba, TÓTH András, Dr. PUSKÁS Sándor, ÖRDÖG Tibor István
Megjelenés Hír
2020. máj. 28. 17:08 Vezetői feladatokat ellátó személy tranzakciója
2020. máj. 19. 17:55 A MOL további sajátrészvényeket ruházott át a MOL MRP szervezet részére
2020. máj. 19. 17:35 Vezetői feladatokat ellátó személy tranzakciója
2020. máj. 08. 17:07 Részvényjuttatás a MOL Igazgatósági tagok részére
2020. máj. 07. 00:01 Publikálásra került a MOL-csoport 2020 első negyedéves jelentése
2020. ápr. 30. 14:35 Szavazati jogok száma a MOL Nyrt-nél
2020. ápr. 30. 13:20 Felelős Társaságirányítási Jelentés a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően
2020. ápr. 30. 12:50 A MOL Éves Rendes Közgyűlése nevében a társaság igazgatósága által jóváhagyott Konszolidált és Anyavállalati Éves Jelentés, valamit Javadalmazási Politika
2020. ápr. 30. 12:00 A MOL 2020. ÁPRILIS 30-RA ÖSSZEHÍVOTT ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE NEVÉBEN A TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGA ÁLTAL MEGHOZOTT HATÁROZATOK
2020. ápr. 17. 08:00 A MOL Nyrt. Éves Rendes Közgyűléssel kapcsolatos felhívása a Kormány 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete alapján
Megjelenés Jelentés
2020. ápr. 30. 12:50 A MOL Éves Rendes Közgyűlése nevében a társaság igazgatósága által jóváhagyott Konszolidált és Anyavállalati Éves Jelentés, valamit Javadalmazási Politika
2020. máj. 07. 00:01 Publikálásra került a MOL-csoport 2020 első negyedéves jelentése
2020. ápr. 30. 13:20 Felelős Társaságirányítási Jelentés a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően
Megjelenés Alapszabály
2020. márc. 18. 19:45 Alapszabály
Megjelenés Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
2020. ápr. 30. 14:35 Szavazati jogok száma a MOL Nyrt-nél
Megjelenés Társasági eseménynaptár
2019. dec. 18. 17:10 Módosult a MOL Nyrt. 2020-as társasági eseménynaptára
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/xtend_ausz_hatalyos_2018_12_04_10fejezet
Értékpapír megnevezéseMOL részvény
Értékpapír kibocsátójaMOL Magyar Olaj és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
RészvényfajtaTörzsrészvény
Értékpapír TípusNévre szóló
Értékpapír előállítási módjaDematerializált
Értékpapírkód (ISIN)HU0000153937
Kijelzés módja (Ticker)MOL
Értékpapír névértéke125 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)819 424 824
OsztalékjogosultságTeljes évi
Bevezetési Nap1995. nov. 28.
Első Kereskedési Nap1995. nov. 28.
Tőzsdei kategóriaPrémium
Kötésegység
Kereskedés pénznemeHUF
Kereskedési idő
Bevezetési Ár1 100