Cég adatlap - Bet site
Új jelszó generálásához, kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
Az "Elküldés" gomb megnyomása után a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az új jelszó létrehozásához szükséges információkat.
E-mail:
Kérjük, ellenőrizze postafiókját! A megadott e-mail címre kiküldtük a jelszó megváltoztatásához szükséges információkat.
Hiba történt. Nincs a megadott e-mail címmel regisztrált felhasználó a rendszerben.
Kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
E-mail:
Az üzenetet elküldtük.
Nem sikerült elküldeni az üzenetet.
true
NUTEX Nyrt.
NUTEX Plc.
NUTEX részvény

NUTEX Nyrt.

  • Cégbemutató
  • Kereskedési adatok
  • Pénzügyi adatok
  • Részvényesek, cégvezetés
  • Közzétételek
  • Termékjellemzők
Teljes név NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövid név NUTEX Nyrt.
Szektor Egyéb pénzügyi szolgáltatás
Elérhetőség
1147 Budapest, Telepes utca 53.
Telefon: -
Fax: -
Befektetői kapcsolattartó
Csereklei Gábor
Telefon: -
Fax: -
Könyvvizsgáló INTERAUDITOR Korlátolt Felelősségű Társaság (személyében felelős könyvvizsgáló: Freiszberger Zsuzsanna)
Tevékenység A Társaság a korábbi években alapvetően egy saját vagyonát kezelő vállalattá vált, melynek tevékenysége eszközeinek, befektetéseinek menedzselése, koordinálása. A Társaság az immateriális javait bérbeadással hasznosítja. A Társaság tervei között szerepel új vállalati akvizíciók megvalósítása elsősorban az emberi egészséggel kapcsolatos termékek, a gyógyszeripar, illetve a prémium táplálék-kiegészítő termékek piacain.
Tőzsdére bevezetett értékpapírok
Név Kijelzés módja (Ticker) Értékpapírkód (ISIN)
NUTEX részvény NUTEX HU0000106448
Alapvető információk
Ticker NUTEX
ISINHU0000106448
Bevezetés időpontja1996. júl. 25.
Kereskedés pénznemeHUF
Névérték24 HUF
Bevezetett mennyiség (db)91 430 766
Kapitalizáció (m Ft)2 560
> Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R)
2002. okt. 01. R (10 : 1)
2011. márc. 03. R (4 : 1)
P/BV
P/BV* 0,8466
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény
* évesített hozam

Összefoglaló éves adatok

Auditált, nem konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
20181 20191
(ezer HUF) (ezer HUF)
Árbevétel 4 130 750
Üzleti eredmény -9 397 -9 494
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -379 965 1 777
Adózás előtti eredmény -389 362 -7 717
Adózott eredmény -375 682 -8 013
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék HUF 0 HUF
Befektetett eszközök 819 423 819 423
Kötelezettségek összesen 25 392 2 846
Jegyzett tőke 457 098 956 778
Saját tőke 1 125 448 1 820 989
Eszközök összesen 1 150 840 1 823 835
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) 1 1
(1) Auditált, nem konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)

Fontosabb pénzügyi mutatók

A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak
2018 2019
Eladósodottsági ráta 0,02 0
Saját tőke arányos hozam -0,33 -0
Eszközarányos hozam -0,33 -0

Évközi jelentések pénzügyi adatai

Nem auditált, nem konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - június )
Eredménykimutatás főbb adatai P&L 2019. jan. - 2019. jún.1 2020. jan. - 2020. jún.1
(ezer HUF) (ezer HUF)
Értékesítés nettó árbevétele 750 225
Üzleti eredmény -3 823 -11 871
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye 114 19 724
Adózás előtti eredmény -3 709 7 853
Adózott eredmény -4 000 7 853
Mérleg főbb adatai 2019. jún. 30. 2020. jún. 30.
(ezer HUF) (ezer HUF)
Befektetett eszközök 819 423 819 423
Immateriális javak 0 0
Tárgyi eszközök 0 0
Befektetett pénzügyi eszközök 819 423 819 423
Forgóeszközök 615 948 2 209 001
Készletek 0 0
Eszközök összesen 1 435 371 3 028 424
Saját tőke 1 433 002 3 023 842
Jegyzett tőke 662 778 1 823 778
Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0
Rövid lejáratú kötelezettségek 2 369 4 582
Források összesen 1 435 371 3 028 424
(1) Nem auditált, nem konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - június )
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Tulajdoni hányad (%) Részvény darabszám
Huber István 12,69 11 598 747
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány legalább 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkelezők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy a teljes értékpapír állomány legalább 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul.
Cégvezetés
Igazgatótanács Dr. GALAMB Vilmos elnök, CSEREKLEI Gábor Sándor, VARGHA Viola, VARGHÁNÉ BARTA Anikó, KAPROS Dóra
Vállalatvezetés CSEREKLEI Gábor vezérigazgató, Dr. GALAMB Vilmos vezérigazgató-helyettes
Megjelenés Jelentés
2020. ápr. 19. 21:05 Éves Jelentés
2020. szept. 30. 18:10 Féléves jelentés
2020. ápr. 19. 21:08 Felelős Társaságirányítási Jelentés
Megjelenés Alapszabály
2021. jan. 04. 18:05 Alapszabály
Megjelenés Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
2021. jan. 04. 22:25 Tájékoztatás a szavazati jogok számáról
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/xtend_ausz_hatalyos_2018_12_04_10fejezet
Értékpapír megnevezéseNUTEX részvény
Értékpapír kibocsátójaNUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
RészvényfajtaTörzsrészvény
Értékpapír TípusNévre szóló
Értékpapír előállítási módjaDematerializált
Értékpapírkód (ISIN)HU0000106448
Kijelzés módja (Ticker)NUTEX
Értékpapír névértéke24 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)91 430 766
OsztalékjogosultságTeljes évi
Bevezetési Nap1996. júl. 25.
Első Kereskedési Nap1996. júl. 25.
Tőzsdei kategóriaStandard
Kötésegység
Kereskedés pénznemeHUF
Kereskedési idő
Bevezetési Ár154