Új jelszó generálásához, kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
Az "Elküldés" gomb megnyomása után a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az új jelszó létrehozásához szükséges információkat.
E-mail:
Kérjük, ellenőrizze postafiókját! A megadott e-mail címre kiküldtük a jelszó megváltoztatásához szükséges információkat.
Hiba történt. Nincs a megadott e-mail címmel regisztrált felhasználó a rendszerben.
true
OPUS GLOBAL Nyrt.
OPUS GLOBAL Nyrt.
OPUS részvény

OPUS GLOBAL Nyrt.

  • Cégbemutató
  • Kereskedési adatok
  • Pénzügyi adatok
  • Részvényesek, cégvezetés
  • Közzétételek
  • Termékjellemzők
Teljes név OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövid név OPUS GLOBAL Nyrt.
Szektor Egyéb pénzügyi szolgáltatás
Elérhetőség
1062 Budapest, Andrássy út 59.
Telefon: +36-1-433-0700
Fax: +36-1-433-0703
Befektetői kapcsolattartó
Ódorné Angyal Zsuzsanna
Telefon: +36-1-433-0700
Fax: +36-1-433-0703
Könyvvizsgáló BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. (személyében felelős könyvvizsgáló: Kékesi Péter)
Tevékenység Az OPUS GLOBAL Nyrt. 105 éves múltra tekint vissza, 1998 óta tagja a Budapesti Értéktőzsde kibocsátói körének. A vállalat a 2009. évi arculatváltását követően megszüntette állatgyógyászati tevékenységét és holding szerkezetben működő pénzügyi befektetőként elsődlegesen különböző profilú társaságok irányításával, vagyonkezeléssel foglalkozik. A Társaság leányvállalatai között jelenleg lapkiadó vállalat, kandalló- és tűzhely gyár, mezőgazdasági és építőipari cég, illetve irodaház bérbeadásával, üzemeltetésével foglalkozó társaság is található. A Társaság a befektetések körét folyamatosan bővíti.
Tőzsdére bevezetett értékpapírok
Név Kijelzés módja (Ticker) Értékpapírkód (ISIN)
OPUS részvény OPUS HU0000110226
Alapvető információk
Ticker OPUS
ISINHU0000110226
Bevezetés időpontja1998. ápr. 22.
Kereskedés pénznemeHUF
Névérték25 HUF
Bevezetett mennyiség (db)536 384 476
Kapitalizáció (m Ft)215 090
> Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R)
2007. aug. 24. S (1 : 4)
2009. aug. 18. R (8 : 1)
P/BV
P/BV* 0,7672
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény
* évesített hozam

Összefoglaló éves adatok

Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
20171 20181
(ezer HUF) (ezer HUF)
Árbevétel 42 551 766 40 426 210
Üzleti eredmény 6 188 886 -3 222 254
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye 404 527 24 071 319
Adózás előtti eredmény 6 593 413 20 849 065
Adózott eredmény 5 898 676 24 771 674
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék 0 HUF HUF
Befektetett eszközök 27 611 724 395 077 251
Kötelezettségek összesen 33 090 477 296 369 164
Jegyzett tőke 8 080 753 13 409 612
Saját tőke 14 980 515 280 354 151
Eszközök összesen 48 070 992 576 723 315
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) 2 011 3 943
(1) Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)

Fontosabb pénzügyi mutatók

A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak
2017 2018
Eladósodottsági ráta 2,21 1,06
Saját tőke arányos hozam 0,39 0,09
Eszközarányos hozam 0,12 0,04

Évközi jelentések pénzügyi adatai

nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Eredménykimutatás főbb adatai P&L 2017. jan. - 2017. jún.1 2018. jan. - 2018. jún.2
(ezer HUF) (ezer HUF)
Értékesítés nettó árbevétele 17 404 058 20 881 517
Üzleti eredmény 1 288 283 886 174
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye 809 715 -585 332
Adózás előtti eredmény 2 097 998 300 842
Adózott eredmény 2 093 736 119 611
Mérleg főbb adatai 2017. jún. 30. 2018. jún. 30.
(ezer HUF) (ezer HUF)
Befektetett eszközök 25 631 965 27 540 303
Immateriális javak 5 863 958 5 795 345
Tárgyi eszközök 11 835 133 11 430 495
Befektetett pénzügyi eszközök 1 270 766 5 706 620
Forgóeszközök 12 580 993 22 842 635
Készletek 4 970 839 4 774 276
Eszközök összesen 38 212 958 50 382 938
Saját tőke 9 202 981 16 409 464
Jegyzett tőke 7 897 759 8 132 446
Hosszú lejáratú kötelezettségek 21 581 481 18 591 916
Rövid lejáratú kötelezettségek 7 428 496 15 381 558
Források összesen 38 212 958 50 382 938
(1) Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
(2) nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Tulajdoni hányad (%) Részvény darabszám
MÉSZÁROS Lőrinc (közvetlen és közvetett tulajdon) 36,76 197 153 211
KONZUM PE Magántőkealap (közvetlen és közvetett tulajdon) 16,6 89 056 061
KONZUM MANAGEMENT Kft. 9,34 50 113 993
MÉSZÁROSNÉ KELEMEN Beatrix 9,12 48 902 911
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkelezők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy a teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában.
Cégvezetés
Igazgatótanács MÉSZÁROS Beatrix (elnök), JÁSZAI Gellért, HALMI Tamás, VIDA József, HOMLOK-MÉSZÁROS Ágnes
Vállalatvezetés ÓDORNÉ ANGYAL Zsuzsanna (általános vezérigazgató)
Felügyelőbizottság TIMA János, Dr. EGYEDNÉ Dr. PÁRICSI Orsolya, Dr. GÖDÖR Éva Szilvia
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/xtend_ausz_hatalyos_2018_12_04_10fejezet
Értékpapír megnevezéseOPUS részvény
Értékpapír kibocsátójaOPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
RészvényfajtaTörzsrészvény
Értékpapír TípusNévre szóló
Értékpapír előállítási módjaDematerializált
Értékpapírkód (ISIN)HU0000110226
Kijelzés módja (Ticker)OPUS
Értékpapír névértéke25 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)536 384 476
OsztalékjogosultságTeljes évi
Bevezetési Nap1998. ápr. 22.
Első Kereskedési Nap1998. ápr. 22.
Tőzsdei kategóriaPrémium
Kötésegység
Kereskedés pénznemeHUF
Kereskedési idő
Bevezetési Ár700