Új jelszó generálásához, kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
Az "Elküldés" gomb megnyomása után a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az új jelszó létrehozásához szükséges információkat.
E-mail:
Kérjük, ellenőrizze postafiókját! A megadott e-mail címre kiküldtük a jelszó megváltoztatásához szükséges információkat.
Hiba történt. Nincs a megadott e-mail címmel regisztrált felhasználó a rendszerben.
true
PannErgy Nyrt.
PannErgy
PannErgy részvény

PannErgy Nyrt.

  • Cégbemutató
  • Kereskedési adatok
  • Pénzügyi adatok
  • Részvényesek, cégvezetés
  • Közzétételek
  • Termékjellemzők
  • Elemzések
Teljes név PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövid név PannErgy Nyrt.
Szektor Egyéb ipari szolgáltatások
Elérhetőség
1117 Budapest, Budafoki út 56.
Telefon: +36-1-323-2383
Fax: +36-1-323-2373
Befektetői kapcsolattartó
Szabó Valéria
Telefon: +36-1-323-2383
Fax: +36-1-323-2373
Könyvvizsgáló Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. (személyében felelős könyvvizsgáló: Bukri Rózsa)
Tevékenység A Pannonplastot 1922-ben alapították. Az utóbbi években a műanyagiparra koncentrálódó vállalati befektetési portfolió helyett az új stratégiának megfelelően - az ingatlan befektetések mellett - a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos beruházási és üzemeltetési tevékenység vált elsődlegessé.
Tőzsdére bevezetett értékpapírok
Név Kijelzés módja (Ticker) Értékpapírkód (ISIN)
PannErgy részvény PANNERGY HU0000089867
Alapvető információk
Ticker PANNERGY
ISINHU0000089867
Bevezetés időpontja1994. jún. 13.
Kereskedés pénznemeHUF
Névérték20 HUF
Bevezetett mennyiség (db)21 054 655
Kapitalizáció (m Ft)15 370
> Részvényfelosztás (S) / részvényösszevonás (R)
2007. nov. 21. S (1 : 5)
P/BV
P/BV* 1,6227
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény
* évesített hozam

Összefoglaló éves adatok

Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
20161 20171
(ezer HUF) (ezer HUF)
Árbevétel 4 529 069 4 699 211
Üzleti eredmény 280 496 922 990
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -411 293 -297 453
Adózás előtti eredmény -130 797 625 537
Adózott eredmény -150 999 487 860
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék 0 HUF 0 HUF
Befektetett eszközök 22 277 721 21 633 193
Kötelezettségek összesen 16 366 486 15 998 353
Jegyzett tőke 421 093 421 093
Saját tőke 8 888 715 9 024 383
Eszközök összesen 25 255 201 25 022 736
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) 21 20
(1) Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)

Fontosabb pénzügyi mutatók

A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak
2016 2017
Eladósodottsági ráta 1,84 1,77
Saját tőke arányos hozam -0,02 0,05
Eszközarányos hozam -0,01 0,02

Évközi jelentések pénzügyi adatai

Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - június )
Eredménykimutatás főbb adatai P&L 2017. jan. - 2017. jún.1 2018. jan. - 2018. jún.1
(millió HUF) (millió HUF)
Értékesítés nettó árbevétele 2 519 2 402
Üzleti eredmény 443 472
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -62 -439
Adózás előtti eredmény 381 33
Adózott eredmény 355 24
Mérleg főbb adatai 2017. jún. 30. 2018. jún. 30.
(millió HUF) (millió HUF)
Befektetett eszközök 21 915 22 168
Immateriális javak 852 1 290
Tárgyi eszközök 20 503 19 777
Befektetett pénzügyi eszközök 560 1 101
Forgóeszközök 2 012 2 292
Készletek 146 123
Eszközök összesen 23 927 24 460
Saját tőke 9 000 9 472
Jegyzett tőke 421 421
Hosszú lejáratú kötelezettségek 12 642 12 549
Rövid lejáratú kötelezettségek 2 285 2 439
Források összesen 23 927 24 460
(1) Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - június )
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Tulajdoni hányad (%) Részvény darabszám
Saját részvény (amelyből 4,44% leányvállalati) 13,85 2 916 827
Benji Invest Kft. 11,51 2 424 010
Cashline Holding Zrt. 8,79 1 850 000
Nemzeti Eszközgazdálkodási Zrt. 7,96 1 675 745
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány legalább 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkelezők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy a teljes értékpapír állomány legalább 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában.
Cégvezetés
Igazgatótanács BOKOROVICS Balázs (elnök), GYIMÓTHY Dénes, GYIMÓTHY Katalin, JUHÁSZ Attila, MAJOR Csaba, MARTONFALVAY Lilla Marianna, TÖRÖCSKEI István
Vállalatvezetés GYIMÓTHY Dénes (megbízott vezérigazgató)
Megjelenés Hír
2019. márc. 14. 20:20 Saját részvény tranzakció
2019. márc. 12. 18:37 Saját részvény tranzakció
2019. márc. 12. 17:21 Közgyűlési meghívó
2019. márc. 08. 21:01 Saját részvény és részvényopciós tranzakciók
2019. márc. 07. 17:58 Saját részvény tranzakció
2019. márc. 05. 19:21 Saját részvény tranzakció
2019. márc. 03. 18:28 Saját részvény tranzakció
2019. febr. 28. 21:48 Saját részvény tranzakció
2019. febr. 28. 21:14 Szavazati jogok száma a PannErgy Nyrt-nél
2019. febr. 26. 20:49 Saját részvény tranzakció
Megjelenés Jelentés
2018. ápr. 27. 22:15 Éves Jelentés
2018. szept. 03. 18:06 Féléves jelentés
2018. ápr. 27. 18:41 FT jelentés
Megjelenés Alapszabály
2018. jún. 14. 14:26 Alapszabály
Megjelenés Társasági eseménynaptár
2018. dec. 20. 20:18 A PannErgy Nyrt. 2019. évre vonatkozó eseménynaptára
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/xtend_ausz_hatalyos_2018_12_04_10fejezet
Értékpapír megnevezésePannErgy részvény
Értékpapír kibocsátójaPannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
RészvényfajtaTörzsrészvény
Értékpapír TípusNévre szóló
Értékpapír előállítási módjaDematerializált
Értékpapírkód (ISIN)HU0000089867
Kijelzés módja (Ticker)PANNERGY
Értékpapír névértéke20 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)21 054 655
OsztalékjogosultságTeljes évi
Bevezetési Nap1994. jún. 13.
Első Kereskedési Nap1994. jún. 13.
Tőzsdei kategóriaPrémium
Kötésegység
Kereskedés pénznemeHUF
Kereskedési idő
Bevezetési Ár1 200