Cég adatlap - Bet site
Új jelszó generálásához, kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
Az "Elküldés" gomb megnyomása után a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az új jelszó létrehozásához szükséges információkat.
E-mail:
Kérjük, ellenőrizze postafiókját! A megadott e-mail címre kiküldtük a jelszó megváltoztatásához szükséges információkat.
Hiba történt. Nincs a megadott e-mail címmel regisztrált felhasználó a rendszerben.
Kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
E-mail:
Az üzenetet elküldtük.
Nem sikerült elküldeni az üzenetet.
true
KARTONPACK Nyrt.
KARTONPACK
Kartonpack részvény

KARTONPACK Nyrt.

  • Cégbemutató
  • Kereskedési adatok
  • Pénzügyi adatok
  • Részvényesek, cégvezetés
  • Közzétételek
  • Termékjellemzők
Teljes név KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövid név KARTONPACK Nyrt.
Szektor Csomagolóanyag-gyártás
Elérhetőség
1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A
Telefon: +36-52-500-140
Fax: +36-52-414-258
Befektetői kapcsolattartó
dr. Regász Alajos
Telefon: +36-30-907-9206
Fax: -
Könyvvizsgáló BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (személyében felelős könyvvizsgáló: Gaál Edmond)
Tevékenység A Kartonpack Dobozipari Kisszövetkezet jogutódjaként 1990. december 31-ével alakult át részvénytársasággá. Fő tevékenysége a papír csomagolóeszközök gyártása, könyvkötészeti tevékenység, papír alapanyagú tároló dobozok, irattartó tasakok készítése. Legnagyobb megrendelői a magyar gyógyszeripari cégek, exportpiaca: Ausztria, Németország, Anglia és Hollandia.
Tőzsdére bevezetett értékpapírok
Név Kijelzés módja (Ticker) Értékpapírkód (ISIN)
Kartonpack részvény KPACK HU0000075692
Alapvető információk
Ticker KPACK
ISINHU0000075692
Bevezetés időpontja1999. febr. 10.
Kereskedés pénznemeHUF
Névérték200 HUF
Bevezetett mennyiség (db)505 150
Kapitalizáció (m Ft)5 961
P/BV
P/BV* 4,6554
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény
* évesített hozam

Összefoglaló éves adatok

Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
20191 20201
(ezer HUF) (ezer HUF)
Árbevétel 2 498 312 2 562 017
Üzleti eredmény -325 593 -49 044
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -5 928 -24 427
Adózás előtti eredmény -331 521 -73 471
Adózott eredmény -314 217 -146 709
Befektetett eszközök 1 163 863 1 566 744
Kötelezettségek összesen 528 149 1 036 799
Jegyzett tőke 101 030 101 030
Saját tőke 1 399 445 1 280 462
Eszközök összesen 1 927 594 2 317 261
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) 96 101
(1) Auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)

Fontosabb pénzügyi mutatók

A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak
2019 2020
Eladósodottsági ráta 0,38 0,81
Saját tőke arányos hozam -0,22 -0,11
Eszközarányos hozam -0,16 -0,06

Évközi jelentések pénzügyi adatai

Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - június 30)
Eredménykimutatás főbb adatai P&L 2018. jan. - 2018. jún.1 2019. jan. - 2019. jún.1
(ezer HUF) (ezer HUF)
Értékesítés nettó árbevétele 1 231 841 1 298 881
Üzleti eredmény 75 344 28 830
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -10 909 -1 563
Adózás előtti eredmény 64 435 27 267
Adózott eredmény 28 367 12 881
Mérleg főbb adatai 2018. jún. 30. 2019. jún. 30.
(ezer HUF) (ezer HUF)
Befektetett eszközök 1 168 620 1 210 746
Immateriális javak 0 12 171
Tárgyi eszközök 1 155 888 1 187 950
Befektetett pénzügyi eszközök 12 732 10 625
Forgóeszközök 898 600 888 653
Készletek 281 418 266 433
Eszközök összesen 2 067 220 2 099 399
Saját tőke 1 480 367 1 561 026
Jegyzett tőke 101 030 101 030
Hosszú lejáratú kötelezettségek 285 057 201 434
Rövid lejáratú kötelezettségek 301 796 336 939
Források összesen 2 067 220 2 099 399
(1) Nem auditált, konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - június 30)
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Tulajdoni hányad (%) Részvény darabszám
Magyar Állam, tulajdonosi joggyakorló: MNV Zrt. 91,41 461 743
Deutsche Balaton AG 7,88 39 814
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány legalább 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkelezők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy a teljes értékpapír állomány legalább 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul.
Cégvezetés
Igazgatóság Dr. USZKAY-BOISKÓ Sándor (elnök-vezérigazgató), HUTIRAY Gyula Árpád, DR. MANCSINCZKY László, SZALONA Péter Tibor, dr. ERDEY László
Vállalatvezetés DR. USZKAY-BOISKÓ Sándor (elnök-vezérigazgató), SZALONA Péter Tibor
Felügyelőbizottság Dr. BALOGH Ádám, RADÁCSINÉ GARGYA Csilla, Dr. KIS Balázs
Megjelenés Hír
2021. dec. 02. 18:37 MNB határozat kereskedés visszaállításáról
2021. dec. 02. 18:00 A Magyar Nemzeti Bank a 2021. december 2. napján kelt H-JÉ-III-69/2021. számú határozatával a KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek kereskedését 2021. december 3. napján a kereskedési idő kezdetétől visszaállítja.
2021. nov. 30. 19:05 Kartonpack Nyrt. alaptőke, szavazati jogok
2021. nov. 30. 18:55 Kartonpack Nyrt. 2021. évi I. féléves jelentése
2021. okt. 31. 21:12 Kartonpack Nyrt. alaptőke, szavazati jogok
2021. okt. 29. 15:34 Kartonpack Nyrt. 2020. évi I. féléves jelentése
2021. okt. 28. 19:53 Rendkívüli tájékoztatás kötelező nyilvános vételi ajánlatra vonatkozó, Tpt. szerinti igazgatósági, munkavállalói és független pénzügyi szakértői véleményről.
2021. okt. 27. 22:08 Rendkívüli tájékoztatás kötelező nyilvános vételi ajánlat Felügyelet általi jóváhagyásáról
2021. okt. 05. 15:46 7/2021. (X.01.) sz. KGY határozat alapján hatályosított Alapszabály
2021. okt. 05. 10:56 Kartonpack Nyrt. 2021. október 01-jei közgyűlésének jegyzőkönyve
Megjelenés Jelentés
2021. okt. 04. 20:53 Kartonpack Nyrt. 2020. évi egyedi (nem konszolidált) éves jelentése
2021. nov. 30. 18:55 Kartonpack Nyrt. 2021. évi I. féléves jelentése
2021. okt. 04. 21:12 Kartonpack Nyrt. 2020. évi FT jelentése
Megjelenés Alapszabály
2021. okt. 05. 15:46 7/2021. (X.01.) sz. KGY határozat alapján hatályosított Alapszabály
Megjelenés Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
2021. nov. 30. 19:05 Kartonpack Nyrt. alaptőke, szavazati jogok
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/xtend_ausz_hatalyos_2018_12_04_10fejezet
Értékpapír megnevezéseKartonpack részvény
Értékpapír kibocsátójaKARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
RészvényfajtaTörzsrészvény
Értékpapír TípusNévre szóló
Értékpapír előállítási módjaDematerializált
Értékpapírkód (ISIN)HU0000075692
Kijelzés módja (Ticker)KPACK
Értékpapír névértéke200 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)505 150
OsztalékjogosultságTeljes évi
Bevezetési Nap1999. febr. 10.
Első Kereskedési Nap1999. febr. 10.
Tőzsdei kategóriaStandard
Kötésegység
Kereskedés pénznemeHUF
Kereskedési idő
Bevezetési Ár1 450