Cég adatlap - Bet site
Új jelszó generálásához, kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
Az "Elküldés" gomb megnyomása után a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az új jelszó létrehozásához szükséges információkat.
E-mail:
Kérjük, ellenőrizze postafiókját! A megadott e-mail címre kiküldtük a jelszó megváltoztatásához szükséges információkat.
Hiba történt. Nincs a megadott e-mail címmel regisztrált felhasználó a rendszerben.
Kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
E-mail:
Az üzenetet elküldtük.
Nem sikerült elküldeni az üzenetet.
true
OXO Technologies Holding Nyrt.
OXO Technologies Holding Plc.
OXO Technologies Holding Nyrt. Törzsrészvény

OXO Technologies Holding Nyrt.

  • Cégbemutató
  • Kereskedési adatok
  • Pénzügyi adatok
  • Részvényesek, cégvezetés
  • Közzétételek
  • Termékjellemzők
Teljes név OXO Technologies Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövid név OXO Technologies Holding Nyrt.
Szektor Pénzügy FI4
Elérhetőség
1027 Budapest, Ganz utca 12-14.
Telefon: +36-1-209-3094
Fax: -
Befektetői kapcsolattartó
Pongrác Dávid
Telefon: +36-20-388-4673
Fax: -
Könyvvizsgáló TRUSTED ADVISER Kft. (képviseli: Szovics Zsolt)
Tevékenység Az OXO Technologies Holding fő tevékenysége a hazai és régiós innovatív, technológiai társaságokba történő befektetés, a társaságok növekedésének támogatása tőke- és egyéb kapcsolódó tulajdonosi finanszírozással, illetve a növekedést elősegítő szolgáltatások nyújtásával, majd az elért nyereségből osztalékjövedelem, illetve a részesedések értékesítésén keresztül történő árfolyamnyereség realizálása. Feltörekvő technológiai vállalkozásokból álló portfólióját a cégcsoport 2015 óta építette ki, mely portfólió cégek holdingba szervezve érettségi fázis és iparág szerint is diverzifikált, így kezelhető mértékű kockázatokat jelenítenek meg. Az OXO Technologies Holding növekedési és érettebb kivásárlási fázisokban folytatja befektetési és akvizíciós tevékenységét, a korai fázisú befektetéseket az OXO Labs Kft. végzi, amely az OXO Technologies Holding 100 százalékos leányvállalata. Az OXO Technologies Holding tulajdonosi köre a cégcsoport alapítóiból, illetve a hozzájuk csatlakozó magán- és intézményi befektetőkből áll. Az Igazgatóság tagjai a cégcsoport mintegy fél évtizedes befektetési tevékenységében résztvevő magánbefektetők, akik a saját szakterületükön egyedülálló piaci tapasztalatokkal és kapcsolatrendszerrel, illetve befektetési gyakorlattal rendelkeznek.
Tőzsdére bevezetett értékpapírok
Név Kijelzés módja (Ticker) Értékpapírkód (ISIN)
OXO Technologies Holding Nyrt. Törzsrészvény OXOTECH HU0000203492
Alapvető információk
Ticker OXOTECH
ISINHU0000203492
Bevezetés időpontja2021. márc. 19.
Kereskedés pénznemeEUR
Névérték2 EUR
Bevezetett mennyiség (db)1 873 049
Kapitalizáció (m Ft)5 259
P/BV
P/BV* 0,9674
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény
* évesített hozam

Összefoglaló éves adatok

auditált, nem konszolidált, Magyar számviteli szabvány (Üzleti év: január 1 - december 31)
20211 20221
(ezer HUF) (ezer HUF)
Árbevétel 17 705 88 424
Üzleti eredmény -247 743 -316 305
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -132 944 579 189
Adózás előtti eredmény -380 687 262 884
Adózott eredmény -380 829 262 884
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék HUF 0 HUF
Befektetett eszközök 3 399 938 4 379 166
Kötelezettségek összesen 9 013 25 275
Jegyzett tőke 1 686 964 1 873 050
Saját tőke 4 433 077 5 436 084
Eszközök összesen 4 464 113 5 483 067
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) 0 4
(1) auditált, nem konszolidált, Magyar számviteli szabvány (Üzleti év: január 1 - december 31)

Fontosabb pénzügyi mutatók

A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak
2021 2022
Eladósodottsági ráta 0 0
Saját tőke arányos hozam -0,09 0,05
Eszközarányos hozam -0,09 0,05

Évközi jelentések pénzügyi adatai

nem auditált, nem konszolidált, Magyar számviteli szabvány (Üzleti év: január 1 - június 30)
Eredménykimutatás főbb adatai P&L 2021. jan. - 2021. jún.1 2022. jan. - 2022. jún.1
(ezer HUF) (ezer HUF)
Értékesítés nettó árbevétele 9 500 4 536
Üzleti eredmény -89 814 -281 578
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -120 407 488 979
Adózás előtti eredmény -210 221 207 401
Adózott eredmény -210 335 207 401
Mérleg főbb adatai 2021. jún. 30. 2022. jún. 30.
(ezer HUF) (ezer HUF)
Befektetett eszközök 2 907 044 3 919 490
Immateriális javak 44 907 46 389
Tárgyi eszközök 189 80
Befektetett pénzügyi eszközök 2 861 948 3 873 021
Forgóeszközök 149 939 1 496 508
Készletek 0 0
Eszközök összesen 3 060 929 5 421 568
Saját tőke 3 035 241 5 383 123
Jegyzett tőke 1 314 858 1 873 050
Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 500 0
Rövid lejáratú kötelezettségek 4 961 20 474
Források összesen 3 060 929 5 421 568
(1) nem auditált, nem konszolidált, Magyar számviteli szabvány (Üzleti év: január 1 - június 30)
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Tulajdoni hányad (%) Részvény darabszám
OXO Personal Holding Kft. (dr. Oszkó Péter 100%-os tulajdonos) 21,06 394 530
Docler Holding S.á.r.l 13,88 260 000
Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap 10,32 193 392
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul.
Cégvezetés
Igazgatóság dr. Oszkó Péter (elnök), Apró Anna, dr. Becher Ákos, Bóbics Kornél, Botond Szabolcs, Domonkos András, Farkas Péter, Freész Gergely, dr. Héjja Róbert, dr. Polgár András László, Pongrác Dávid, Siliga Valéria, Újlaki Gábor, Dr. Hajnal Tamás
Vállalatvezetés dr. Oszkó Péter
Felügyelőbizottság dr. Torma Levente (elnök), Pető Zsuzsanna, Bodor József, Kun Zoltán
Megjelenés Hír
2023. jún. 07. 13:42 Tájékoztatás a 2023.06.07-ei közgyűlésről.
2023. jún. 01. 11:16 Tájékoztatás vezető tisztségviselő részvényeladási jogügyletéről
2023. máj. 31. 11:21 Tájékoztatás a szavazati jogokról és az alaptőke nagyságáról
2023. máj. 30. 12:41 Tájékoztatás vezető tisztségviselő részvényeladási jogügyletéről
2023. máj. 24. 11:35 Tájékoztatás vezető tisztségviselő részvényeladási jogügyletéről
2023. máj. 18. 12:39 Tájékoztatás vezető tisztségviselő részvényeladási jogügyletéről
2023. máj. 16. 11:10 Az OXO Technologies Holding Nyrt. 2023.06.07-ei közgyűlésének előterjesztései
2023. máj. 08. 14:16 Az OXO Technologies Holding Nyrt. rendkívüli közgyűlési meghívója
2023. máj. 08. 11:59 Tájékoztatás vezető tisztségviselők részvényszerzési jogügyletéről
2023. máj. 02. 10:06 Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról
Megjelenés Jelentés
2023. ápr. 27. 12:10 Az OXO Technologies Holding Nyrt. 2022. évi jelentése
2022. szept. 15. 10:22 Az OXO Technologies Holding Nyrt. 2022. I. féléves jelentése
2023. ápr. 27. 11:48 Az OXO Technologies Holding Nyrt. 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentése
Megjelenés Alapszabály
2022. dec. 19. 13:37 Az OXO Technologies Holding Nyrt. 2023.01.01-től hatályos Alapszabálya.
Megjelenés Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága
2023. máj. 31. 11:21 Tájékoztatás a szavazati jogokról és az alaptőke nagyságáról
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/xtend_ausz_hatalyos_2018_12_04_10fejezet
Értékpapír megnevezéseOXO Technologies Holding Nyrt. Törzsrészvény
Értékpapír kibocsátójaOXO Technologies Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
RészvényfajtaTörzsrészvény
Értékpapír TípusNévre szóló
Értékpapír előállítási módjaDematerializált
Értékpapírkód (ISIN)HU0000203492
Kijelzés módja (Ticker)OXOTECH
Értékpapír névértéke2 EUR
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)1 873 049
OsztalékjogosultságTeljes évi
Bevezetési Nap2021. márc. 19.
Első Kereskedési Nap2021. szept. 09.
Kötésegység
Kereskedés pénznemeEUR
Kereskedési idő
Bevezetési Ár3 650
Kibocsátás napja2020. jan. 14.