Új jelszó generálásához, kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
Az "Elküldés" gomb megnyomása után a megadott e-mail címre elküldjük Önnek az új jelszó létrehozásához szükséges információkat.
E-mail:
Kérjük, ellenőrizze postafiókját! A megadott e-mail címre kiküldtük a jelszó megváltoztatásához szükséges információkat.
Hiba történt. Nincs a megadott e-mail címmel regisztrált felhasználó a rendszerben.
Kérjük, adja meg azon e-mail címét, amellyel korábban portálunkra regisztrált.
E-mail:
Az üzenetet elküldtük.
Nem sikerült elküldeni az üzenetet.
true
Őrmester Nyrt.
Őrmester Nyrt.
Őrmester részvény

Őrmester Nyrt.

  • Cégbemutató
  • Kereskedési adatok
  • Pénzügyi adatok
  • Részvényesek, cégvezetés
  • Közzétételek
  • Termékjellemzők
Teljes név Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövid név Őrmester Nyrt.
Szektor Egyéb ipari szolgáltatások
Elérhetőség
1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9.
Telefon: +36-1-368-2002
Fax: +36-1-436-9589
Befektetői kapcsolattartó
Kincs Noémi
Telefon: +36-1-368-2002
Fax: +36-1-436-9589
Könyvvizsgáló UNIKONTO Kft. (dr. Lakatos László Péter)
Tevékenység Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. jogelődje azzal a célkitűzéssel jött létre, hogy a közép-kelet-európai régió országaiban védje a társadalmi együttélés során felhalmozott emberi, szellemi és tárgyi értékeket. Főbb tevékenységi köre a komplex vagyonvédelmi szolgáltatás, melynek alapvető szegmensei az objektumvédelem, biztonságtechnika, risk management, speciális védelmi és szállítási szolgáltatások, valamint a vagyonvédelmi piac innovációi. A Társaság jelenleg Magyarországon, Romániában, Szerbiában és Szlovákiában folytat vagyonvédelmi tevékenységet. Magyarországon és a felsorolt országokban is piacvezető szolgáltatás az objektumvédelem, mely elsődlegesen élőerős személy- és vagyonvédelem az irodaházak, ipari objektumok, logisztikai és kereskedelmi objektumok, építkezések, pénzintézetek, oktatási intézmények és közhivatalok területén, valamint az ehhez kapcsolódó biztonsági takarítás. Az objektumvédelmet a biztonságtehnikai szolgáltatások követik, melynek fejlesztése a Társaság egyik fő fókusza, részei technikai rendszerek tervezése, telepítése, karbantartása, valamint távfelügyelet és eszközök disztribúciója.
Tőzsdére bevezetett értékpapírok
Név Kijelzés módja (Ticker) Értékpapírkód (ISIN)
Őrmester részvény ORMESTER HU0000089404
Alapvető információk
Ticker ORMESTER
ISINHU0000089404
Bevezetés időpontja2010. dec. 01.
Kereskedés pénznemeHUF
Névérték1 000 HUF
Bevezetett mennyiség (db)259 830
Kapitalizáció (m Ft)2 910
P/BV
P/BV* 11,5601
* Az adott részvénysorozat kapitalizációja alapján számolva
Teljesítmény
* évesített hozam

Összefoglaló éves adatok

Auditált, Egyedi IFRSZ szer., magyar számviteli elvek alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
20171 20182
(ezer HUF) (ezer HUF)
Árbevétel 950 148 1 146 845
Üzleti eredmény 25 150 8 624
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye 2 295 -734
Adózás előtti eredmény 22 855 7 890
Adózott eredmény 15 583 1 029
Egy (törzs)részvényre jutó osztalék 0 HUF HUF
Befektetett eszközök 263 381 248 147
Kötelezettségek összesen 324 253 376 254
Jegyzett tőke 259 830 259 830
Saját tőke 221 328 211 499
Eszközök összesen 545 851 587 753
Alkalmazottak száma (üzleti év végén) 36 22
(1) Auditált, Egyedi, magyar számviteli elvek alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)
(2) Auditált, Egyedi IFRSZ szer., magyar számviteli elvek alapján (Üzleti év: január 1 - december 31)

Fontosabb pénzügyi mutatók

A mutatószámok a társaság által beküldött adatokon nyugszanak
2017 2018
Eladósodottsági ráta 1,47 1,78
Saját tőke arányos hozam 0,07 0
Eszközarányos hozam 0,03 0

Évközi jelentések pénzügyi adatai

Nem auditált, nem konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - június )
Eredménykimutatás főbb adatai P&L 2018. jan. - 2018. jún.1 2019. jan. - 2019. jún.2
(ezer HUF) (ezer HUF)
Értékesítés nettó árbevétele 548 246 616 181
Üzleti eredmény -5 194 45 721
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -1 489 -189
Adózás előtti eredmény -6 683 45 534
Adózott eredmény -10 336 38 128
Mérleg főbb adatai 2018. jún. 30. 2019. jún. 30.
(ezer HUF) (ezer HUF)
Befektetett eszközök 261 051 244 240
Immateriális javak 349
Tárgyi eszközök 261 400 243 926
Befektetett pénzügyi eszközök 0
Forgóeszközök 306 319 372 072
Készletek 4 137 3 753
Eszközök összesen 567 719 616 312
Saját tőke 224 123 251 727
Jegyzett tőke 259 830 259 830
Hosszú lejáratú kötelezettségek 3 621
Rövid lejáratú kötelezettségek 339 975 363 785
Források összesen 567 719 616 312
(1) Nem auditált, nem konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján( Üzleti év: január 1 - december 31 )
(2) Nem auditált, nem konszolidált, nemzetközi számviteli elvek (IFRS) alapján (Üzleti év: január 1 - június )
Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név Tulajdoni hányad (%) Részvény darabszám
KINCS István 25,49 66 224
BODORKÓS László 15,01 39 000
Kincs Lilianna 15,01 39 000
KINCS Gergely 14,50 37 667
KINCS Eszter Titanilla 13,86 36 000
Saját részvény 5,60 14 558
Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány legalább 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkelezők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy a teljes értékpapír állomány legalább 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul.
Cégvezetés
Igazgatóság KINCS Gergely (Elnök), dr. SEBŐK Sándor, KOMOR Attila
Vállalatvezetés KINCS István (általános igazgató, cégalapító)
Felügyelőbizottság SZABÓ József Ádám (elnök), BUDAHÁZI Attila, MOLNÁRNÉ BOROS Anikó
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/ker_ido_20150302.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/link_6_fejezetHU.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/Tajekoztato_honlap_certifikatok.pdf
/pfile/file?path=/site/Magyar/Dokumentumok/Kereskedesi_adatok/Links/xtend_ausz_hatalyos_2018_12_04_10fejezet
Értékpapír megnevezéseŐrmester részvény
Értékpapír kibocsátójaŐrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
RészvényfajtaTörzsrészvény
Értékpapír TípusNévre szóló
Értékpapír előállítási módjaDematerializált
Értékpapírkód (ISIN)HU0000089404
Kijelzés módja (Ticker)ORMESTER
Értékpapír névértéke1 000 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)259 830
OsztalékjogosultságTeljes évi
Bevezetési Nap2010. dec. 01.
Első Kereskedési Nap2010. dec. 01.
Tőzsdei kategóriaStandard
Kötésegység
Kereskedés pénznemeHUF
Kereskedési idő
Bevezetési Ár1 588